Fredrik Wretman

Bottenlöst vacker Hikarimuji

10 - 30 augusti 2013, Not Quite, Fengersfors
HIKARIMUJI: INSTALLATION & BUTOH DANCE PERFORMANCE, installation: Fredrik Wretman, dans: TO-EN, foto: Fredrik Wretman.

I Fengersfors i de dalsländska skogarna ligger ett sedan länge nedlagt pappersbruk. Idag sjuder det av liv igen och Not Quite firar nu detta år sitt tioårsjubileum som konstnärligt centrum.

Lagom till jubileet återinvigdes också en installation av Fredrik Wretman på våningen ovanför utställningsrummet Oceanhallen. Han kallar verket Hikarimuji, som är beteckningen på en japansk koi-fisk.

Det är en installation som ger en upplevelse av närmast metafysisk karaktär. En verklighet bortom den verklighet vi känner till. Rummet med sina rader av pelare speglas i en vattenyta och fördubblas. Speglingen förändrar arkitekturen och osäkrar rummet. Det är mörkt så när som på en ljuskälla riktad mot den bortre väggen. Där speglar sig vattnet. En till synes oförklarlig rörelse uppstår i vattenytan och avtecknar sig som en filmprojektion på väggen. Samtidigt återreflekteras ljuset från vågrörelsen på de andra väggarna i rummet. En stillhet, en djupandning i en tystnad utan religiösa förtecken. Det är lika bottenlöst vackert som den svarta vattenytan förespeglar oss. Återinvigningen skedde, som sig bör, med en lika hänförande vacker dans i vattnet av butohdansaren TO-EN.


HIKARIMUJI: INSTALLATION & BUTOH DANCE PERFORMANCE, installation: Fredrik Wretman, dans: TO-EN, foto: Fredrik Wretman.

För att skapa en upplevelse av en metafysisk “verklighet bortom” måste man besitta stor kunskap om vår faktiska fysiska verklighet. Fredrik Wretman behärskar de fysikaliska lagarna med stor insikt och skicklighet. Han ger oss en plats för eftertanke, koncentration och en ögonbedövande skönhetsupplevelse.


Not Quite, medlemsutställning,10 årsjubileum, foto: Berit Jonsvik.

I Oceanhallen visas verk av de konstnärer som är medlemmar och arbetar på Not Quite idag.

Det är en utställning som visar på både bredd och mångfald. Men också en lekfullhet som bidrar till intrycket av ett energiskt och framåtblickande konstnärligt centrum ute i skogarna öster och väster om allfarvägarna. Passa på att besöka Fengersfors innan sommaren är slut.

 

BERIT JONSVIK


Not Quite, medlemsutställning,10 årsjubileum, foto: Berit Jonsvik.


Karl Hallberg: Den maskinskrivande cykeln, foto: Berit Jonsvik.


Thérese Carlsson, foto: Berit Jonsvik.