Gunilla Wik och Thord Tamming i samklang

STARKT MÖTE EFTER 50 ÅR

13 juni – 23 augusti 2013, Mimers Hus, Kungälv
Utställningsvy

Det är märkligt hur vissa konstnärer tillsammans kan förstärka varandras uttryck och skapa ett gemensamt tydligt språk. Under hela sommaren ställer skulptören Thord Tamming och målaren Gunilla Wik ut på Mimers Hus i Kungälv, och det är ett möte, som visar en fruktbar samklang i färg, form, innehåll och kvalitet.

De gick båda samtidigt på Valands målarskola under några år i början på 60-talet, och inriktningen i deras arbete var både samhälleligt och miljömässigt medveten. Mycket i världen och i deras utveckling har ändrats sedan dess, men grundinställningen till livet, naturen och allt levande finns kvar och tränger sig fram i olika former. En tillfällighet möjliggjorde utställningsmötet i Kungälv, och de känner båda stark inspiration av varandra. Skulpturer och bilder berikar och talar med varandra i konsthallen, där den stora takhöjden och det fina ljusinsläppet bidrar till att mejsla fram varje objekt.


Thord Tamming

Thord Tamming menar att Gunilla Wiks bilder har en positiv effekt på hans egen arbetslust.

– Jag arbetar ju med mina skulpturer både för olika utställningar och med beställningar för det offentliga rummet men också med olika stipendiefonder, där jag är sakkunnig sedan flera år. På senare år har det varit både stressigt och arbetskrävande, och jag har inte riktigt känt motivation i det egna arbetet. Det är därför verkligen en glädje att bli så inspirerad av någon annan konstnär, att den kreativa lusten lever upp och förstärks. Jag har ofta visat mina skulpturer separat utan medutställare, men nu ser jag vilket samtal, som kan uppstå med rätt kombination av konst. Denna gång har jag också med skulpturer, som visar olika utvecklingslinjer i tid, område och uttryck.


Gunilla Wik

Thord Tamming är välkänd kulturpersonlighet i Västsverige och mycket uppskattad för sitt mångåriga arbete med bronsgjutningsverkstan uppe i skogen ovanför Vävra och för sin tid som rektor på Valand. Hans skulpturer i brons och sten av människor och djur i vila och arbete är fulla av harmoni och laddade med kroppslig energi. Ofta är de inspirerade av naturen och av världshändelser. Han har dessutom alltid med stor hängivenhet och intresse arbetat för att både äldre och yngre konstnärskollegor ska få bättre arbetsvillkor med större uppmärksamhet och ekonomisk uppskattning.


Thord Tamming

Gunilla Wik har samma grundinställning till livet men är ändå olik sin medutställare och arbetar på ett helt annorlunda sätt. Hon använder främst akryl och collage som teknik och kan foga in delar av grafiska blad i bilderna för att få en mönsterlek och en ny spänning i strukturen. Det finns genomgående en stark och jämn kvalitet men samtidigt alltid plats för humor och infall. Det handlar om mängder av olika idéer från resor, barndomen, sagor, djur och tillfälliga snabba hugskott.

– Huvudet är fullt av bilder, som dyker upp utan eftertanke och ordning. Bra idéer kan komma på spårvagnen, när jag ser på TV eller håller på med praktiskt arbete. Det går fort att förvandla dessa tankar till ett bildutkast, men sedan börjar den långa processen för att få bilden att hålla i färg, form och uttryck. Jag ser den halvfärdiga bilden i ögonvrån vid olika tillfällen och ändrar eller gör tillägg löpande. Jag arbetar mycket med kompositionen, och till slut håller bilden!


Gunilla Wik

Gunilla Wik var under många år gift med den nu framlidne konstnären Alf Wik, som hon skötte under många år efter en stroke. Hennes eget arbete kom då i skymundan på grund av tidsbrist, men målarlusten fanns alltid i bakgrunden.

– Det var krävande men också lärorikt, och jag fick kunskaper, som jag annars aldrig skulle förvärvat. Vi hade också roligt, och ett nytt bildspråk med andra gränser växte fram för oss båda.

Hennes bilder är idag fulla av berättelser med gömda hemligheter och ett innehåll, som inte går att förklara. Hon leker med kvardröjande former från växter och djur, och i underliggande stråk berättar hon också om ensamhet, tomhet och ödslighet. De små orädda mot det stora hotande är ett återkommande tema. Samtidigt finns alltid humorn med, och det är viktigt med en positiv spets.

– Jag vill att alla ska kunna uppleva något genom bilden. Det ska finnas hemligheter att fundera över, och bildens magi är en viktig del av konstverket, som ska väcka frågor och förundran.

GUN HELLERVIK

 


Thord Tamming


Gunilla Wik