Eva Stephenson-Möller

Renodlad färg och form i släta ullvävnader

23 mars – 23 april 2013
Eva Stephenson-Möller

 Eva Stephenson -Möller är en Göteborgskonstnär som konkret renodlar färg och form i sina släta ullvävnader. Främst arbetar hon med tydligt avgränsade färgtoner ordnade i linjer och rutor eller så söker hon en något friare bild genom enfärgade ikatvävnader.

 

Färger och deras samverkan är det centrala för Eva i hennes skapande, därför använder hon sig av allra enklaste grundform och rena ytor som lyfter fram färgen. Samtidigt som hon också väljer att arbeta med den speciella lyster och taktila känsla som en textil i ull bär med sig. En målare blandar fram sina färgnyanseringar på en palett, Eva blandar till många olika färgbad som hon doppar sina garner i. Ett tungt och tidskrävande infärgningsarbete att göra innan själva vävandet kan starta.


Trick

 I Nationalmuseets utställning Slow Art, som nu fortgår som vandringsutställning i Sverige, deltar Eva Stephenson-Möller med en ikatvävnad. En liknande vävnad finns i hennes utställning i Skärhamn, vävnaden Trick. I denna använder Eva sig av hur färgskiftningar kan förvilla ögat. Trick är en helt slät vävnad men ger på avstånd ett tydligt tredimensionellt intryck. Här har Eva på ett mycket medvetet sätt i ränder utnyttjat ikatteknikens egenskaper. Ikat är en infärgningsteknik som kräver ett minutiöst förarbeta av vävnadens inslag genom att spara ut de garnpartier vid infärgningen som ej skall ta upp färg. De ofärgade delarna i garnet är de som sedan bygger upp ytans formspråk. Med denna teknik gäller det verkligen att ha gjort exakta garnberäkningar och utbesparningsplaneringar i förarbetet för att kunna nå önskat resultat.


Grund

Första tiden efter sin avlutade utbildning använde sig Eva både av andra material och olika mönsterbindningar i sina vävnader men hennes känsla för att inte vilja påverka färgens bärkraft tog över och hon fann sitt yttryck i släta vävnader och mjukt ljusreflekterande ullgarn. Istället för att mönsterväva plockar hon upp mönstringar inspirerade av olika vävtekniker i sina ikatvävnader vilket verket Superdäll är ett resultat av. Andra vävnader har inte ytan mönstrad utan är konkret uppbyggda av enhetliga ränder och rutor.


Höst

 Eva Stephenson-Möller är född 1950 och har under sin uppväxt bott på flera platser i mellansverige. Till Göteborg kom hon 1970 när hon började sina studier till textil konstnär vid nuvarande HDK. Sedan dess har hon blivit staden trogen och när utbildningen var klar 1974  startade hon tillsammans med några studiekamrater 1975 ateljékollektivet Textilverksta´n som ligger på Smedjegatan. Här i detta kollektiv är bland mycket annat Britt-Marie Hanssons, en av medlemmarna, vävnader på GöteborgsOperan tillverkade.

 Ett stort uppmärksammat verk som Eva Stephenson-Möller utfört är ”prickarna” på Högskolan i Borås. Färgglada lyser de 25 stora rundlarna mot den som en solig dag i Borås vandrar gatan ned i riktning mot Högskolebiblioteket. Få konstverk av en textil konstnär har satt sin prägel på omgivande stadsmiljö och själva byggnaden såsom Eva Stephenson-Möllers verk Kontrapunkt som tar hela entréväggen i anspråk. Tyvärr är det endast soliga dagar som detta verk går att se, då det även har funktion av att vara solskydd i lokalerna innanför husets glasade södervägg och rullas upp när molnen tätnar. Detta verk är inte vävt utan utfört med hjälp av hantverkare kunniga om hur polyestermaterial kan hanteras.

Vernissage av Eva Stephenson-Möllers utställning i Skärhamn var det på Långfredagen, ett av alla kringarrangemang som skedde samtidigt med att Konstvandringen i Södra Bohuslän drog igång. Utställningens sista dag hos Galleri Södra Hamnen 31 i Skärhamn är 23 april.

 

 

Text och foto: NEN ARNELL


Superdräll och 4 st Rand med skugga