Christina Brattsand Carlsson

Tät och spännande
skulpturutställning

Panncentralen i Mariestad - pågår till den 2 december 2012
Christina Brattsand Carlsson

Panncentralen i Mariestad har blivit en mycket aktiv arena på konst och konsthantverkscenen. Dels jobbar man med stora projekt, bl a det treåriga projektet Unga Panncentralen. Projektet riktar sig till barn och unga med fokus på mångkultur. Barnperspektivet och barns aktiva medverkan är det centrala. Men det är bara ett av de ben verksamheten står på.

Panncentralen har också ett galleri där man visar en vital blandning av aktuell konst och konsthantverk. Den nu aktuella utställningen visar skulpturer i lera av Christina Brattsand Carlsson. Hon är bosatt och verksam i Kristinehamn.

Hon visar en tät och spännande utställning med skulpturer som först verkar helt olika till stil och uttryck. Ändå känns det som det finns en abstrakt men påtaglig känslomässig linje i arbetena. Det handlar om människans ävlan och de psykologiska rum den sker i. Bilderna är föreställande men föreställer inte. De gestaltar och det är ju där konsten har sin styrka.


Christina Brattsand Carlsson

Det finns en materialfördom son jag tar varje tillfälle att vända mig emot. Om en skulptör gör sina verk i lera blir de på något konstigt sätt keramiker. De som gör skulpturer i brons kallas ju aldrig för bronsörer. Det är motivet och uppsåtet som är det viktigaste. Så jag tycker att keramiker är en missvisande beteckning på Christina Brattsand Carlsson när hon visar konst som på den här utställningen. Det är inte materialet som i första hand ger dem deras uttryck.
Hon visar små skulpturgrupper med arbetare som motiv. Hon lyckas ge dem ett starkt uttryck.


Christina Brattsand Carlsson

Det är som både kraften och slitet finns i själva ytan. Den är patinerad som om slitet och smutsen satt sig i hud och kläder. De känns samhällstillvända i sin förhöjda realism. Sociala, men utan att vara det minsta socialrealistiska. De handlar om kraft och styrka, lika mycket om den inre som den yttre. Men också om arbetets slitage på människorna.
Hon gör också djur i mänsklig skepnad för att markera styrkan och kraften.


Christina Brattsand Carlsson

Här finns också små grupper av kvinnor på badbryggan. Jag kommer att tänka på ett liknande motiv av Torsten Renqvist. Men de här har ett helt annat uttryck. Kropparna ger skulptören en möjlighet att skapa ett intressant formspel där kroppsdelarnas vektorer samlas ihop till en konstnärlig resultant.
I den stora utställningshallen visas också blockformade skulpturer. Tunga väggar innesluter ett rum. En bild av hur livet snävar in våra rum. De är vitfärgade med en nyans och återhållen glans som ger dem ett dämpat uttryck. Kanske jag övertolkar men jag ser dem som bilder av resignation.


Christina Brattsand Carlsson

I ett annat utställningsrum står stiliserade hus. Huset är ju en laddad och symboldräktig form. En vanlig tolkning är att se den à la Freud, som en sinnebild för jaget. Hennes hus är vackert och inbjudande himmelsblå, men helt utan några öppningar varken ut eller in.
De olika uttrycken gör utställningen spännande. Man känner hur bilderna förmerar och ger kraft till varandra. Och till oss.
Text och bilder: BO BORG


Panncentralens galleri, Mariestad
Christina Brattsand Carlsson
Skulptur
Utställningen pågår till den 2 december