Palle Nielsen

Den förtrollade staden

Grafik i väst 29.9-17.10 2012
Nils-Erik Mattsson från uställningsgruppen under uppackning av Palle Nielsens grafik

En av vår tids mest betydande grafiker är dansken Palle Nielsen, som åter kan visas i Göteborg tack vare ett samarbete mellan Clausens Kunsthandel i Köpenhamn och Grafik i Väst. Hans svart-vita bilder har ofta präglats av städer och byggnader med klassisk arkitektonisk skönhet, där långa gator och öppna platser skapar rumslighet, och där människor rör sig med en märklig kraftfullhet och i en tydlig riktning. Städerna känns öde och stilla men där finns alltid ett lugnet före stormen och ett krypande obehag som inför en explosion eller attack. Allt är laddat, gåtfullt och utan förklaring. Med sin inriktning på existentiella frågor, liv och död, civilisationens och planetens framtid har han under lång tid påverkat många nordiska konstnärer ur olika generationer.

På Grafik i Väst är ordförande Nina Bondeson och Nils-Erik Mattsson från utställningsgruppen nöjda över att få visa en tidlös grafik, som berör en publik över alla gränser. Samarbetet har tagit tid, men nu finns ett 50-tal grafiska bilder på plats från olika perioder i konstnärens arbetsliv. I en blandning av linoleumsnitt och etsningar framträder en berättelse om mänskligt liv och starka känslor, som utmanar vårt värderingssystem. Han bearbetar olika tema i grunden och väcker upp ett rättvisepatos, men håller sig samtidigt utanför politiken.  Det är kraften i bilden som är viktigast.


1) Orfeus och Eurydike III, 17; linoleum 2) Orfeus och Eurydike II, Levande? ; linoleum

-Palle Nielsen är ett ständigt närvarande föredöme som grafiker och det är så länge sedan hans  bilder visades i Göteborg. Nu är det dags för en ny generation konstnärer att få möta denna kraftfulla grafik. Någon gång om året har vi bjudit in välkända konstnärer, som inte är medlemmar för att berätta om grafikens bredd som konstart. Dessa utställningar brukar dra till sig en stor publik, som resulterar i att viktiga kontakter knyts och dessutom får vi nya medlemmar. De kommer med en frisk blick och andra idéer. Vi märker också ett ökande intresse bland unga konstnärer för det långsamma hantverket som kräver användande av specialverktyg.  I vårt lager trängs numera ca 5.000 bilder och antalet medlemmar har i år ökat till 260 st. Galleriet är kanske egentligen för litet för verksamheten, men här är intimt och trivsamt.


Soldaten och barnet- det nytter ikke; träsnitt

Palle Nielsen växte upp i Köpenhamns centrum i en traditionellt borgerlig miljö. I de kompakta kvarteren med stora stenhus i flera våningar fanns också de beryktade bakgårdarna med flera inklämda gårdshus, som var lika höga som de mot gatan, men där solen aldrig kom åt. Där bodde barnrika industriarbetarfamiljer och många fattiga under eländiga omständigheter med bråk, kriminalitet och hårdhänta polisingripanden. Att iaktta livet på gårdarna och leka bland de vindlande gatorna och huskropparna gav den unge Palle Nielsen en tidig insikt om klassmotsättningar och orättvisor. När han som 11-åring fick se en arbetardemonstration slås ner med stor brutalitet av polisen, blev detta en minnesbild som för alltid kom att prägla hans syn på människa, makt och överhet.


Mingelbild från vernissage hos Grafik i väst 29 sept

Han började arbeta som reklamtecknare, men tröttnade snabbt på det snabba kommersiella tempot, som aldrig medgav eftertanke och djup. Istället började han delta i konstundervisning, först privat och sedan studerade han vid Konstakademin i Köpenhamn, där han 1967 själv blev professor. Han var mycket produktiv, men också en god pedagog och arbetade hela livet hårt med att förankra konsten hos människor. De grafiska bladen numrerades inte på vanligt sätt utan trycktes tills stocken, plåten eller annan tryckform var utslitna. De ekonomiska aspekterna lämnade han åt sidan och ställde ofta ut i små sammanhang, även när han stod på höjden som konstnär.


Måneserie, linoleum

I olika perioder bodde han utomlands bl a i Frankriketoch på olika platser i Italien, där han tog starka intryck av den klassiska arkitekturen och de pastorala landskapen. De kom sedan alltid att blandas med barndomens stora stenhus i Köpenhamn och utgöra en scen eller arkitektonisk kuliss för händelser i människans liv. 
På konstskolorna i Göteborg under 50- och 60 talen var många senare välkända konstnärer som Gunnar Thorén, Folke Lind, Roj Friberg, Bengt Nordenborg och Becke Hinnerson djupt berörda av Palle Nielsens grafiska verk. Niels Henry Mörck, som länge var rektor på Slöjdföreningens skola, hade själv studerat vid Konstakademin för Palle Nielsen och förde sin entusiasm vidare till sina elever. Konstnären Bengt Nordenborg i Kungälv minns tydligt mötena med en stark dansk konst.


-Vi skulle alltid ha skolresa till Köpenhamn. Där fanns en spännande mer kontinental konst med stora namn som Palle Nielsen och Svend Wiig Hansen och vi sög verkligen i oss allt. Palle Nielsen var så strikt och disciplinerad i sina arkitektoniska bilder men förde ändå in väldiga krafter och rörelser med figurer och föremål uppbyggda av märkliga formelement, som idag påminner om seriefigurernas värld. Det suggestiva perspektivet och den kontrollerade blandningen av kaos och ordning gjorde djupt intryck på oss konststuderande. 
Palle Nielsens bilder kan uppfattas som mörka, fulla av svartsyn och undergångsstämning, men egentligen är det tvärtom. Han iakttar noga olika mänskliga företeelser för att kunna skapa och berätta om en hoppets filosofi för mänsklighetens villkor. Vi har levt och lever fortfarande på en smal remsa mellan hopp och hot. Katastrofer väntar alltid om hörnet. Hans konst synliggör denna ständigt närvarande ångest och därför berör den oss så starkt. När Nielsen gick bort 80 år gammal år 2000 var han redan en ikon.

GUN HELLERVIK


Palle Nielsens bilder är publicerade med tillstånd av Clausens Kunsthandel i Köpenhamn