Karl Nordström

Personligt och fritt om en 
konstnär och banbrytare

Förlag: B4Press – konstnär och banbrytare
Alf Elmberg vill kasta ljus över Karl Nordström som konstnär och banbrytare. Hans bok har som omslag målningen Kålhuvudet som finns på Billströmska folkhögskolan.

I parken till Billströmska folkhögskolan på Tjörn står sedan 1955 en kopia av Carl Eldhs byst  på Waldemarsudde av konstnären Karl Nordström (1855-1923), som föddes och växte upp på Tjörn, dit han ständigt återvände efter mellanspel i Frankrike, Stockholm och Varberg. Bysten köptes in i samband med en stor minnesutställning som gjordes hundra år efter konstnärens födelse. Skolan förfogar också över ett par större målningar av Nordström och det var där som det 1990 bildades ett sällskap i Karl Nordströms namn på initiativ av Alf Elmberg.  Fyra år tidigare hade Elmberg initierat en utflykt till Grez-sur-Loing, som kom att resultera i att gästhemmet för konstnärer återskapades, det som en gång fick sådan betydelse för Karl Nordström och många av hans samtida konstnärskollegor, dit inte minst August Strindberg hörde. 

Det var då som Alf Elmbergs intresse för Karl Nordström slog rot och sedan dess har han följt i hans fotspår, studerat källor, brev- och dagboksanteckningar, delvis helt unikt material och slutligen färdigställt en mycket personligt skriven bok om konstnären och hans tid, en sorts ”realistisk fiktion”, om han själv får definiera den, med titeln Karl Nordström – konstnär och banbrytare. 
Det är ett både djärvt, fantasi- och kunskapskrävande tilltag att krypa under huden på en historisk person och föreställa sig vad han tänkte och gjorde i vissa situationer.  Ett kapitel ur den då ännu inte färdiga boken fanns publicerad i Zenits höstnummer 2011. Billströmska folkhögskolan har blivit centrum för Karl Nordström-intresset. Carl Eldhs skulptur förvärvades till 100-årsminnet av konstnärens födelse.

Bokens syfte är att lyfta fram i ljuset en konstnär som inte bara fick betydelse för Tjörn utan för svenskt konstliv i stort. Alf Elmberg förklarar det med att Nordström aldrig blev folkkär som Carl Larsson och aldrig målade på marknadens villkor. Några av hans landskap, som Varbergs fäste, Trädgårdsmotiv från Grez och  Hartippen på Tjörn, som finns på Göteborgs konstmuseum, liksom bokens omslagsbild av ”Kålhuvudet” på Billströmska folkhögskolan hör i alla fall konsthistorien till.


Vare sig det lyckas eller inte att pånyttföda ett intresse för Karl Nordströms konst så är den lilla boken värd att läsas. Den riktar framför allt in sig på Nordströms betydelse som ledare av den opposition inom konstlivet som uppstod vid förra sekelskiftet, orsakade en brytning mellan gammalt och nytt och ledde fram till bildandet av Konstnärsförbundet. 
Boken innehåller bilder på Nordströms mer kända verk, vars tillblivelser också vävs in i texten. Till kuriosainslagen hör Elmbergs avslöjande att en målning av Nordström som en konsthandlare i Göteborg sålt som Visby stadsmur i stället visade sig föreställa stadsmuren i den franska byn Provins.  
Boken består av nio korta tämligen fristående kapitel. I kapitlet kallat ”Av samma sort” lyfts en annan Tjörnkonstnär fram, nämligen den betydligt yngre Ragnar Ljungman.  Sixten Strömboms förträffliga biografi från 1970 över honom bekräftar Nordströms betydelse också för denne yngre kollega. 

BRITT NORDBERG


Alf Elmberg
Karl Nordström – konstnär och banbrytare
Förlag: B4Press