Risk - Jamila Drott, Daniel ”Ekta” Götesson och Joakim Stampe

Galleri förvandlat
till konstateljé

Galleri Thomassen under Göteborgs kulturkalas 14-19 aug 2012
Joakim Stampe och i bakgrunden Jamila Drott i skapartagen.

Galleri Thomassen har under Kulturkalaset förvandlats till ateljé. Jamila Drott, Daniel ”Ekta” Götesson och Joakim Stampe heter de tre konstnärerna bakom konstprojektet Risk.  När Göteborgs kulturkalas drog igång på tisdagen den 14 augusti var det också en målmedveten och nyfiken skara som hittade till Galleri Thomassen. Till skillnad från mycket annat som händer dessa dagar fick publiken här bli delaktig i skapandeprocessen genom att hjälpa till att från gatan bära in allt material till de konstverk som nu är i vardande på galleriet. På söndag den 19 augusti stundar ”finissage” på resultatet av vad konstnärerna skapat av sitt material. Utställningen visas sedan ytterligare en vecka.

– Ett modigt vågspel av en gallerist, tycker Joakim Stampe, som är i färd med att förmänskliga ett stenansikte och pryda den med en halsduk gjord av en mönstrad nylonstrumpa fylld med fin sand, när Zenit tittar in på projektets andra dag. 
    Joakim Stampe ser det som en utveckling av ett konstgalleris roll att ge sig på att visa processen bakom verken och inte bara de färdiga resultaten.  Att det också kan vara ett sätt att intressera en yngre publik att besöka ett konstgalleri tycker han att öppningsdagen tydde på.
– Det var en oerhört ung publik är då. De till och med började bygga med vårt material. Det visar att det finns ett behov av sånt här, menar Joakim Stampe, som ser sig huvudsakligen som performancekonstnär.
    Daniel Götesson med artistnamnet Ekta är samtidigt i färd med att arbeta vidare på några tidigare verk, med ett bildspråk som har tydlig koppling till serietekniken. Men figurerna är uppbyggda i mycket uttänkta kompositioner, där varje objekt i bilden har en bärande funktion samt att det också är en god balans mellan abstrakt och figurativt.  Så har han också studerat animation, illustration och bildskapande under sina studieår i London.


Jamila Drott i projektet Risk hos Galleri Thomassen.

Tanken är att de olika verken som tar form under veckan ska ha naturliga kopplingar både sinsemellan och till rummet de växt fram i. Men också publiken ska ha möjligheter att skapa relationer till verken under tillblivelsen. Vad det kan ge för upplevelse av det man ser och upplever är en fråga. 
    Jamila Drott sitter uppflugen mot galleriets yttervägg och målar på ett fönster ut mot gatan. Hon har gått på HDK och tagit en master vid Statens Konstakademi i Oslo, bor numera i Köpenhamn men jobbar mest i Sverige. Hennes intresse för att måla på glas går igen i ett verk hon nyligen gjort för lasarettet i Skene. Hon säger att hon är påverkad av dansen och målar gärna stort där rörelsen och rytmen är drivkrafterna. Till hennes material hör också  en samling tegelstenar. Hur och till vad de fogas samman lär visa sig först på söndag.


Daniel ”Ekta” Götesson arbetar utifrån en mycket medveten idé.

Det hela ses som ett experiment i syfte att undersöka vad som händer med konsten och arbetsprocessen när grundpremisserna ändras. För att understryka betydelsen av denna process följer fotografen Per Englund arbetets gång. Det som han väljer att uppmärksamma är vad som kommer att finnas kvar, heter det i Risk-projektets regelverk. Varje dag kommer det att tryckas en liten fotobok över den gångna dagens process.  Som sagt, söndag den 19 augusti och en vecka därefter finns projektet Risk att beskåda i avslutat skick. 
BRITT NORDBERG
Text och foto


Vad månde det bliva? Jamila Drott i dialog med tegelstenar.