34 skulpturer av 16 konstnärer 2012

Stenkonst som sätter
fantasin i rörelse

Skulpturparken Udden i Hunnebostrand
Skulpturerna har nu börjat klättra upp på den mäktiga bergsväggen vid Udden i Hunnebostrand.

Likt en startbana för de högtflygande planerna på att etablera ett stenkonstcentrum på Udden. Så sammanfattas projektet skulpturpark på Udden i Hunnebostrand. Och nu är ännu ett steg taget, när andra årets upplaga av Uddenskulptur invigts. Landshövdingen Lars Bäckström fick till ett poetiskt avslut på sitt laddade invigningstal: ”Nu får vi lyssna med våra ögon vad berget vill berätta”.

Ja, om nu berget självt ruvar tyst och tungt på sina minnen från fornstora dar, då det försåg omvärlden med material till gator och allehanda byggnadsverk, så finns ännu en och annan som kan berätta om tider då mängder av stenhuggare fick sin utkomst här i Bohusläns vackrast belägna stenbrott. Ett flitigt hembygdsforskande har också gjort sitt för att platsens historia, som ju också berättats som teaterspel, ska leva vidare.  Sedan en framgångsrik folkopinion lyckats avvärja planerna på att bygga bostäder på och utmed berget har Uddens framtid tagits över av dem som har stenen som material i sitt konstnärskap.


Hans Leutschers skulptur kallad Den beslöjade mannen sätter fantasin i rörelse.

I årets utställning ingår 34 skulpturer av 16 konstnärer som alla en gång fått Bohusläns stenstipendium, som delats ut sedan 1991.  En av de tidigaste stipendiaterna var holländaren Hans Leutscher, som bosatte sig permanent i Bohuslän efter sin stipendieperiod och nu är curator för skulpturparken. Det är hans skulptur som likt en spöklik flygande holländare nu fått plats på en bergshylla och sätter fantasin i rörelse i samspråk med Hubert Maiers rejäla synål som tycks nedborrad i en annan upphöjd brottyta.


Hubert Meiers synål väl förankrad i den bohuslänska graniten.

Den hemlighetsfulla beslöjade varelsen gäckar betraktaren med sin identitet.  Döljer klädnaden en man eller kvinna? Här finns en spännande könsproblematik som skruvas ytterligare genom sambandet med Maiers synål, som ju kan ses som en självklart kvinnlig metafor, dock inte i ett sammanhang så relaterat till sjöfart som här.  Den väldiga granitnålen associerar därför mer till sjömäns segelsömnad än till kvinnors syende. Genusidentiteten kan med ens lika väl bli omvänd.


Skulptur på Udden av Peter Randall-Page, England.

Övriga skulpturer är i stort sett spridda utmed gångstigen längs stranden. Några känns igen sedan förra året men en del är nytillkomna. Det som framför allt fascinerar är de bearbetade skulpturernas förhållande till det råa, närmast kubistiska klipplandskapet.  Letar man sig vidare fram på skulpturparkhunnebostrands webbsida och arkitekten Gert Wingårds idéskisser kan man bilda sig en hisnande föreställning om hur detta stenkonstcentrum kan tänkas utforma sig i en framtid för verksamhet året runt.


Skulptur på Udden av Martha Quinn, Irland.

Den som i hög grad fungerat som eldsjäl och drivkraft, inte bara bakom tillkomsten av Bohusläns stenstipendium utan också i kampen för att göra Udden till ett stenkonstcentrum för såväl utställningar som forskning, är skulptören Pål Svensson. Något verk av honom ingår av förklarliga skäl inte på Udden. En kvinna i Vårgårda, Ingrid Oscarsson, lär dock kunna glädjas åt en liten skulptur av honom, skapad som pris till vinnaren av en enkät som gjorts bland  besökare. Han kunde också informera om att Nordens Ark i år gått in som samarbetspartner.  Ett femtontal mindre skulpturer i en fantastisk variation av mestadels organiska formationer visas i en lada innanför stora entrén.  Förhoppningsvis blir de med tiden tagna ur sin anonymitet genom att förses med titel och konstnärens namn.


I förgrunden snäckformad skulptur av Lucy Unwin, England, i utställningen på Nordens Ark.

Det är med spänning man ser fram emot den fortsatta utvecklingen av detta projekt tänkt att gynna såväl turism som näringsliv och sätta Hunnebostrand på den internationella konstkartan.
Text och foto
BRITT NORDBERG