GALLERIROND våren 2005

Galleri Mors Mössa
5/1–30/1 2005

THE STAR ALPHABET
Johannes HeldénUtställningen består av tre delar:

1. Hösten 1987 skedde en spontan mutation i en privat samling av litteratur. Trettio av böckerna förändrades: deras omslag och texten på ryggarna ändrades till att tillsammans forma en fragmentarisk beskrivning av ett alternativt historieförlopp – människan förflyttar sig ut i rymden. På utställningen visas ett återskapande av detta fenomen.

2. Animationen The Star Alphabet visar en sjunken stad som stiger upp till havets yta långsamt.

3. Teckningen A Sudden Yet Distant Hope är en bild av det första rymdskepp som användes för att frakta människor mellan stjärnor.