Jörgen Svensson och David Norman

Heraldik och surrealism

14 april – 6 maj 2012 Göteborgs konstförening
Det var en gång, målning av Jörgen Svensson

Det våras för heraldiken, kan man gott påstå vid besök i Göteborgs konstförenings aktuella utställning, som i det stora galleriet visar bilder av Jörgen Svensson. Själv har han mer och mer återknutit till sitt ursprungs landskap, Värmland, där han nu verkar som Värmlands museums curator för att samordna och producera museets utställningar och bland annat åstadkomma en skulpturutställning till sommaren. Det är ju som professor, curator och något av en pionjär inom den projektbaserade konsten han vanligtvis identifieras.  Men nu visar han ett måleri som han ägnat sig åt vid sidan om. Och det skvallrar påfallande om den folkloristiska ikonografi som han är uppvuxen med.  Men knyter framför allt an till traditionen inom heraldiken genom alla vapensköldar som figurerar på hans målningar.


Föreningsliv, målning av Jörgen Svensson

Måleri förresten?  Opåläst och vid första anblick ger de 21 bilderna intryck av att vara broderade. Det hade ju varit en bragd med tanke på den tid det skulle ha krävt.  Nej, här har det målats med injektionssprutor, trådtunt och säkerligen flyhänt, men pricksäkert. Lite som en konditor som garnerar bakverk.  I själva verket är både motiv och teknik knutet till en uppväxt i svensk bruksmiljö präglad av makt och hierarkier men också av att ha sett många av dem han växt upp med gå under i droger. Likheten med gamla tiders väggbonader är påfallande.


Vårt land och våra kommuner, målning av Jörgen Svensson

Det är med ett leende på läpparna man vandrar mellan hans symmetriskt uppbyggda målningar där hembygdsromantiken stångas mot storpolitisk och kulturpolitisk symbolik och läses närmast som en slags rebusar. Kanske den oläsbara skriften på bilden ”Brev till en far” ska tolkas som en icke fungerande kommunikation.


Moln, målning av David Norman

 Kontrasten är stor till de fem målningar av David Norman som samtidigt visas i lilla galleriet. De är figurativa med ett surrealistiskt uttryck och kräver också de noggrant studium. För i de geometriskt strama landskap eller miljöer som här målats upp med säker blick för  komposition och perspektiv kan man ana ett och annat drama bakom idyllen, särskilt i målningen kallad ”Moln”.  

BRITT NORDBERG


Välkommen ut, målning av David Norman

Jörgen Svensson
David Norman
Göteborgs konstförening
14 april – 6 maj 2012