Patrik Gunnar Helin

Stillväxt hellre än tillväxt

14 april – 6 maj 2012 Galleri Långedrag
Patrik Gunnar Helin framför utställningens största bild ur serien ”Svenska kor med attityd” som är tillägnad hans mor Gungerd, som han kallar den stoltaste av kvinnor han någonsin träffat. Foto: Britt Nordberg

En liten utmärglad ko har funnit skugga under flaket på en lastbil i indiska Goa. Blicken vädjar, men trots att kon har helig status tycks det inte vara människans sak att ge den ett drägligt liv. Patrik Helin har tagit med sig några av Indiens heliga kor hem som fotografier, som han bearbetat till bilder att ställa ut tillsammans med bilder på svenska köttkor, som trots att de ser synnerligen välmående ut är mer i utdöende än de indiska.

–Korna i Indien är som tiggare. Det är ingen som tar hand om dem och man får ju inte döda dem eftersom de är heliga, säger Patrik Helin bekymrat under ett samtal i hans utställning på Galleri Långedrag.
Patrik Gunnar Helin, född 1955 i Göteborg, arbetar med bilder i de mest skilda sammanhang, reklamens, musikens, teaterns världar.  Han kallar sig ”Visual artist”, vilket i hans egen korta definition innebär att omvandla fotografier till bilder genom att ge fotografierna en personlig tolkning Till konst? 
–Nej, jag säger inte att det är konst utan bilder. Men gränserna för vad som är och inte är konst förskjuts hela tiden.  Det kan ju vara konst för någon.
En del bilder har fått bakgrunder som påminner om måleri. Bilder på utrotningshotade svensk kor har fått namn efter rebeller och ramats in i breda, släta guldramar.  Patrik Helins definition av dem är därför ”rebelliska kor i guldramar”.  Det kunde väcka förvåning att visa dem i Långedrag, som kanske inte är platsen där man väntar sig något rebelliskt över huvud taget.–Jo, jag tänker mig att några av bilderna kanske kommer att hänga i fina hem i Långdrag.  Och det är ju de rika som äter mest kött. Då kan jag skicka med ett budskap att dra ner på köttkonsumtionen.  Att gå så långt som till att få folk att inte äta kött alls, är inte syftet. Men ska man äta kött ska man veta var man kan köpa naturbeteskött. 
Patrik Helin säger att han politiskt har både hjärta och hjärna till vänster men avskyr fundamentalism i alla dess former. Till varje avdelning i utställningen finns informerande faktatexter om såväl kornas som världens villkor.


Med bilder av kossor av olika raser har Patrik Helin med sin utställning velat väcka till insikt om en omöjlig utveckling. Foto: Britt Nordberg

–Mitt syfte är inte att göra politiska bilder. Men jag har ingenting emot om de kan påverka och därmed få en politisk betydelse.  
Han har gjort en ordlek som rubrik till sin utställning och kallar den Stillväxt.
–Det kan betyda att man ska växa inåt i stället för utåt. Vi behöver inte ha mer pengar till saker. Vad vi behöver är omfördelning av resurserna, att flytta om det som redan finns. 
En ko har fått namn efter en rebell som varken varit tyst eller feg.  Bilden på denna ”Nelson” har på Galleri Långedrag hängts på en vägg som får galler framför sig när galleriets gallerförsedda ytterdörr öppnas helt.  Patrik har också fått pikar för att ha härmat Andy Warhol när han gjort rödfärgat tryck av ett kohuvud. 
–Det är roligt att leka med färger och känslor och leta efter ett eget uttryck. Jag ser det som en hyllning till popkonsten, säger han.
BRITT NORDBERG


Stillväxt hellre än tillväxt

Patrik Gunnar Helin
”Stillväxt”
Galleri Långedrag
14 april – 6 maj 2012