Ilona Huss Walin

Vill väcka tankar om
skola och skådespeleri

Vänersborgs konsthall 14 april–16 maj 2012

Den aktuella utställningen på Vänersborgs konsthall består av ett antal videoverk av konstnären Ilona Huss Walin från Göteborg.  Generellt för hennes verk är att hon vill få betraktaren att börja fundera på något ”annat” eller på ett ”oväntat” sätt.  
Hon har sin huvudsakliga konstutbildning från konsthögskolorna i Bergen och Valand i Göteborg under 1990-talet sedan hon hoppat av sina studier i teknisk fysik på Chalmers. Hon kom tidigt att inrikta sig mot konceptuella videokonstprojekt och bättrade 2006–2007 på sina kunskaper i film och video med tematiska studier på Valand. Hon blev dock tidigt varse problemet med att kunna försörja sig som ensam konstnär varför hon kompletterat med en lärarutbildning.

–Det var när jag gick det korta lärarprogrammet 2007–2009 och praktiserade hos en bildlärare som jag fick idén till mina senaste verk, säger hon.
Det handlar om tre videoverk som utgår från filmer hon fått förtroendet att göra under några skollektioner varvid läraren och ett antal elever fått myggor på sig. Sedan har hon engagerat tre skådespelare som fått studera filmerna och rösterna och så nära som möjligt härma en lärare alternativt en elev men då helt ensamma i klassrummet. 
–Det har varit ett otroligt intressant projekt. Det blev en jättespännande arbetsprocess och handlar mycket om skådespeleri som fenomen, att spela utan medspelare, säger Ilona Huss Walin.
Verken har hon döpt till  ”En lärares interaktion med sina elever, som inte längre finns där” och  ”En skolelevs interaktion med sin lärare och sina klasskamrater, som inte längre finns där”.


Videostill av skådespelaren Jonathan Silén ur Ilona Huss Walins verk

I ett av verken ses en bildlärare gå runt i klassrummet med tomma bänkar och prata med eleverna, som inte längre finns där.  I nästa är det en religionslärare som går runt bland eleverna och pratar utan att man får höra några motrepliker. 
–Jag har följt olika klasser för att få fram olika interaktioner. Det är intressant med  kroppsspråk och hur lärare pratar, säger Ilona Huss Walin.  Syftet är att skapa förståelse för vad läraren, men också konstnären har för plats i samhället. Som skådespelare måste man vara väldigt skicklig för det är en extrem social situation när man är helt ensam och man inte har någon att agera mot.
  En viktig aspekt är också genusperspektivet och vad det innebär att hon valt en manlig skådespelare till rollen som kvinnlig lärare och tvärtom.


Skådespelaren Jakob Tamm i rollen som elev, stillbild från Ilona Huss Walins videoverk ”En skolelevs interaktion med sin lärare och sina klasskamrater, som inte längre finns där”.

I det tredje och senaste verket är det en manlig elev som blir härmad men nu utan varken klasskamrater eller lärare i klassrummet. Elevens demonstrativa utåtagerande blir därför så mycket mer anmärkningsvärt. Hur mycket plats kan en elev egentligen få ta i ett klassrum, är en fråga som väcks?
Skådespelaren som spelar eleven heter Jakob Tamm och han beskriver sin uppgift så här:
–Innan jag påbörjade arbetet så trodde jag nog inte att det skulle skilja sig så mycket från vad jag vanligtvis gör som skådespelare. Men det blev tydligt för mig hur mycket "tolkning" och "gestaltning" betyder i min vanliga konstnärliga process. "Att bli någon annan" fick här en mer akut betydelse.


Ilona Huss Walin samtalar i sin utställning med Vänersborgs konsthalls chef Kajsa Frostenson.

Ilona Huss Walin visar också några av sina tidigare verk. Dit hör Vardagsstjärnan som knyter an till en musikvideotradition och där hon själv på ett oproffsigt men starkt självbejakande sätt framför populära låtar utan komp och utan att hon verkar genera sig för hur det låter.  Hon visar också det av hennes verk som blivit mest uppmärksammat, Rat export Hamlet, som bland annat visats på Liljevalchs vårsalong.  I det låter hon råttor ha rollerna i Shakespeares drama Hamlet. De figurerar i en scenografi som är en modell av en slottsinteriör i råttornas skala och som nu finns att se i utställningen i Vänersborg.


Stillbild ur Ilona Huss Walins hittills mest uppmärksammade videoverk, Rat export Hamlet.

–Att jag valde Hamlet är för att det är världens mest kända pjäs. Det verkar också lite postkolonialt att låta råttor agera i västerländsk högkultur. Det är spännande att jag nu för första gången visar verk från flera av mina videoprojekt som spänner över tolv års arbete och att vardagsstjärnan fick interagera med videorna av lärare, i båda fallen är det ju ett ensamt gestaltande som binder dem samman.
I vardande är ett nytt och mer komplext verk där två skådespelare agerar elever. Ilona Huss Walin har också inlett ett samarbete med högskolan i Trollhättan som riktar sig mot lärarutbildningen. 
BRITT NORDBERG

 


 

Ilona Huss Walin
Vänersborgs konsthall
14 april – 16 maj 2012