Torsten Billman

Bok med sprängkraft
om ett unikt bildskapande

Bildmakaren Billman

Torsten Billman i renoveringstagen 1986 av sin fresk Kommunalarbete i Göta Älv från 1961.

Var finns dagens motsvarighet till en bildmakare som Torsten Billman? Som så omedelbart i teckningar, kraftfulla träsnitt eller akvareller kommenterade dagsaktuella händelser såväl nationellt som internationellt, illustrerade böcker och tidskrifter, präglade frimärken och exlibris eller fyllde väggar med episka frescomålningar över ett numera svunnet sjöfarts- och arbetar-Sverige. Ett innehållsrikt bokverk om honom och hans omfattande produktion har skapats av ABF Norra Halland. 

Torsten Billman levde 1908-1989, alltså en stor del av 1900-talet, var född i Kullavik och uppvuxen under små omständigheter och visade sig ha en intensiv närvaro i vad som tilldrog sig i världen.  Han gick tidigt till sjöss för att hjälpa till med försörjningen hemma men efter några år, uppmuntrad därtill av sin äldre syster, varvade han sjömanslivet med konststudier.
Att gå på utflykt i den omfattande och bildrika bok som givits ut om honom och hans bilder av ABF i Kungsbacka ger inte bara en gedigen inblick i ett unikt bildskapande utan bjuder också på en historisk och konsthistorisk odyssé över en stor del av 1900-talet och påminner inte minst om den bildningsverksamhet som fordom bedrevs på arbetsplatser, i fackföreningar och studieförbund.  Så är det också arbetarnas eget bildningsförbund som sett till att detta praktverk rotts i hamn. Zenit presenterar den nu som ett lysande exempel på grafiskt bildskapande lagom till att Grafik i Väst fyller 20 i år. 


Väckelsemöte i Kullavik 1933/34, akvarellerad tuschteckning

På sidorna 392 och 393 i den närmare 500 sidor rika boken finns till exempel två träsnitt som anspelar på konflikten mellan palestinier och Israel, båda från 1982, den ena före och den andra snart efter massakrerna på civila palestinier i västra Beiruts flyktingläger Sabra och Shatila.  Bilden Förintelse – Förtappelse var införd i GP 22 september. Titeln på den tidigare, Nytt vin i gamla läglar, är hämtat från Matteus 9:17. Med det vill Billman visa på hur de tidigare offren fyrtio år senare befinner sig på förövarnas sida.
För att göra nedslag i de många texterna i boken avslöjar till exempel Billman själv 1942 i ett personligt brev till museimannen Gunnar Jungmarker (chef för Nationalmuseums avdelning för teckning och grafik 1950-68) att han inte trivdes på Slöjdföreningen, som var hans första försök att utbilda sig till konstnär. Han fann, skriver han, att ”allt det man tyckte var dåligt tyckte lärarna var bra och tvärtom”. Desto bättre trivdes han på ”målarskolan”, det vill säga Valand, och när frågan kommer till de främsta förebilderna blir Billmans slutkommentar att ”Goya var den störste av dem alla”.  Och visst går tankarna då och då till just Franceso Goya när man ser de av Billmans bilder som skriar av indignation över våld och förtryck.


Billman återkom ofta till konflikten mellan palestinier och Israel, som i detta träsnitt, Nytt vin i gamla läglar.

Förutom Billmans och ytterligare två historiska texter omfattar boken nyskrivna texter av 18 skribenter från olika discipliner, därav fyra kvinnor. För en i huvudsak biografisk berättelse svarar bokens redaktör Dan Lennervald men förstås också, på ett mer personligt plan, av Torsten Billmans dotter Helena Billman-Hildingh, Alla medverkande till denna rika bok angriper ämnet var och en med sin röst och utifrån olika infallsvinklar – som kollega, konstvetare, kritiker, förläggare, museichef och så vidare.  De upprepningar av vissa data som detta får till följd låter sig ursäktas genom att texterna har så olika infallsvinklar och grundteman och därför snarare resulterar i att bilden av denna märkliga sjöman som blev konstnär fördjupas och mångfacetteras än mer.


Illustration till Dostojevskijs Brott och Straff.

Lennervald svarar också för ett kapitel om Billmans sista
grisailleträsnitt under åren 1963-1974, till stor del inspirerade av
amerikansk politik. Om Billmans världspolitiska och fackliga engagemang
skriver vidare filosofie doktor Margareta Ståhl kunnigt och engagerat
med några av Billmans mest antifascistiska bilder.  Hans mångåriga
samarbete med fackförbundstidningarna Eldaren och Sjömannen har
genererat otaliga bilder om arbetslivets villkor som skildras i ett
kapitel av redaktören Lennart Johnsson. Författaren Ove Allansson
skriver om honom som kollega både som en havets arbetare och som
berättare. En essä av en tidigare chef för Nationalmuseum, Carl
Nordenfalk, skildrar Torsten Billman som monumentalmålare och professorn
i konstvetenskap Jeff Werner skriver under rubriken ”Den egensinnige
freskomålaren från Kullavik”.  Konsthistoriker Küllike Montgomery, som
själv skrivit en bok om Billman för 25 år sedan, påminner om Billmans
betydelse som bokillustratör, som han först utbildade sig till på
Slöjdföreningens skola i Göteborg.  En djupdykning på tema illustration
har lett till ett fängslande stycke litteratur- och teaterhistoria av
kritikern och litteraturvetaren Tomas Forser. Han bidrar med en fyllig
och fängslande essä om de 24 träsnitt som Billman gjorde på uppdrag för
att illustrera Georg Büchners drama Woyzeck, när förlaget Bokvännen 1970
gav ut det i bokform i översättning av Per Erik Wahlund.  Diverse
utvikningar, bland annat till Ingmar Bergmans uppsättning av Woyzeck på
Dramaten 1969, berikar berättelsen om detta ”underverk” i
teaterhistorien och Billmans förmåga att få bilderna att ”grovsinnliga
skära in i en nådlös utsatthet”, för att citera Forser. 


Franz Schubert vid pianot, tuschlavering 1974/75.

Detta är en bok som bör nå långt utanför en begränsad läsekrets av konstintresserade. Den borde nå varenda kotte som känner vilsenhet i dagens politiska och fackliga landskap. En bild säger vanligtvis mer än ord. I förening kan skapas sprängkraft som i denna bok.

Britt Nordberg


Illustration till Bufffdchners drama Woyzeck. Marie dansar med tamburmajoren.

Faktaruta:
Torsten Billman Bildmakaren
Redaktör: Dan Lennervald
Utgåva av ABF Norra Halland i samarbete med Hallands Konstmuseum
Ansvarig utgivare: Björn Johansson
Medverkande: Ove Allansson, Rolf Anderberg, Helena Billman Hildingh, Tomas Forser, Lennart Johnsson, Torsten Jurell, Dan Lennervald, Sven Lundström, Küllike Montgomery, Kjell Peterson, Martin Sjöberg, Margareta Ståhl, Sigbrit Swahn, Janne Svensson, Bengt Söderhäll, Jeff Werner, Owe Wikström, Per-Axel Wiktorsson.
Texter också av: Torsten Billman, Carl Nordenfalk och Leif Sjöberg