medborgarna

Stadslaboratoriet sätter Mariestad på kulturkartan

Entusiaster utforskar staden

Mariestad
Björn Nordén. Foto: Bo Borg

Genom Graffiti Mariestad var plötsligt den lilla staden vid Vänern på kulturkartan för första gången. Världens kanske största graffitikonstverk planterades och blommade ut till ofattbar storlek både medialt och konstnärligt. Själva bombningen täckte över 4000 kvadratmeter (och är anmäld till Guinness rekordbok). Men frågan om inte själva processen var ännu större.

Massor av människor var engagerade på olika sätt. Sällan har ett konstprojekt diskuterats så mycket i media och bland medborgarna. Det sattes i sjön av ett gäng entusiaster och växte åt alla håll. Till och med kommunen satte sig yrvaket i båten.
Hela tiden var initiativtagarna fast beslutna att det inte skulle bli ett enskilt spektakulärt kulturellt irrbloss utan början på en process som är livsviktig för kommunen.
- Vi ville skapa positiva förutsättningar för debatten och idéarbetet kring Mariestads framtid, säger outtröttlige entreprenören och nytänkaren Björn Nordén, som numera likt den nya sortens aktiva pensionärer sprutar mer idéer än någonsin.
Och man vilade inte på lagrarna. Knappt hade dammet lagt sig efter rivningen av den silo graffitiverket applicerades på förrän nya initiativ var i luften.


Foto: Bo Borg

– Vi tror stenhårt på Mariestads förutsättningar och vill med våra projekt bidra till ett klimat där visionerna formas och diskuteras av många och av aktörer som i vanliga fall kanske inte gör sin röst hörd.
En av fortsättningarna på Graffitiprojektet är det som kallas Stadslaboratoriet. Det kallas laboratorium för att man vill betona att man arbetar praktiskt undersökande. Rent geografiskt har man sina utställningslokaler mitt i centrum, på baksidan av självaste Systembolaget. Och målsättningen går inte av för hackor; det handlar om att med konsten som verktyg utforska allt vad staden är och allt vad den kan komma att bli. Syftet är att med konstens alla medel på bred front ”utforska platsens själ och identitet”. Det är dialogen och mötena som är det viktiga, samarbete, dialog och samtal är nyckelmetoder. Att bryta gamla gränser är grundreceptet.
Man öppnade i slutet av juni med en utställning där alla var välkomna att delta i skapandeprocessen eller som besökare.
– Det ska finnas nivåer för såväl en samhällskritisk granskning som ett lekfullt närmande. En utställning där barnet och pensionären står sida vid sida med fotografen och konstnären och tillsammans blickar in i framtiden, säger projektledaren Anna Viola Hallberg.


Anna Viola Hallberg. Foto: Bo Borg

Anna Viola kommer själv ursprungligen från Mariestad. Hon är konceptuell konstnär med en masterutbildning i International Museum studies.
– Jag är intresserad av street art och den dokumentära bilden och dess problem. Jag såg möjligheter att kombinera dessa i det här projektet i Mariestad.
Det finns en kommunal plan på att ha en vision för Mariestads utveckling till 2030. Här gäller det att hjälpa de kommunala kvarnarna att mala.
– Vi ser Stadslaboratoriet som ett sätt för Mariestads innevånare att fylla den visionen med innehåll. Det sker med en rad aktiviteter och processer.
Man har öppnat sina lokaler för olika aktiviteter. Man har haft dagliga föreläsningar och diskussioner.
– Vi vill lyfta fram det vi kallar mångfaldsresursen. Det handlar om att se varandra som en tillgång. Det finns sociala, kulturella gränser som vi sällan går över. Det internationella perspektivet stärks via närvaron av 20 internationella konsthögskolestudenter från Valand, Göteborgs Universitet, säger Anna Viola.
– Vi vet att måleri skapar måleri, så vi skaffade färger och en stor vägg mitt i centrum och så fick processen starta utan att vi hade någon idé eller något önskemål om vad det skulle bli. Rubriken kunde vara Valand Shaping the City. En konstforskningsprocess startades. Tanken var att det skulle bli något community-baserat, något som tar fram det som är gemensamt för stadens innevånare.


21 juli var Valandstudenternas del av projektet klart. Och resultatet har blivit en praktfull muralmålning där Stockholmsvägen skär järnvägen. Muren har blivit en symbolisk entré till den nya staden.
–Innehållet är viktigare än att det blir beständigt. Vi ville att det skulle vara helt öppet vad det gäller deltagare, material och motiv.
Hela Stadslaboratoriet är ett slags medborgardialog.
– Det är så lätt att säga vad man inte vill. Vi vill hjälpa till att få fram mera positiva förslag och idéer.
Allt som görs publiceras i olika medier. Man har goda presskontakter och den egna hemsidan. Och så håller man på att sammanställa allt material man jobbat fram till en bok.
– Jag säger inte att projektet på kort sikt kommer att få stora markörer i staden. Men det startar en process. Vi vill hjälpa Mariestad att hitta sina kärnvärden och de saker som är värda att vara stolt över och samlas kring. Vi vill skapa en större grad av stolthet som ger staden ett större attraktionsvärde.


Stadslaboratoriet skapar sin finansiering och sina nya projekt under resans gång. Projektledaren Anna Viola Hallberg är finansierad till i början av september och man har lokalerna till november.
– Men vi har så bra idéer för framtiden att jag känner mig trygg i förvissningen att finansieringen ordnas, säger Björn Nordén.
– Vi har till exempel fått med oss näringslivet på ett bra sätt. Vi märker att man både vill och vågar mera. Ett företag har köpt in en stor skulptur av Carolina Falkholt som hon gjort av delar från den rivna silon. Ett svetsbolag har ställt upp i bygget. Ett annat företag har ställt den stora väggen vi gjort muralmålningar på. Och en butik visar och säljer produkter, bland annat mattor av graffitiartister.
– Jag tror att Mariestads framtid ligger i de värden kulturen och de kreativa näringarna kan skapa. Där öppnar man dörren mot det nya som måste komma.
Projektet har vaskat fram massor av idéer man nu arbetar vidare med.
– Dels jobbar vi nu med en skatepark som ska ligga mitt i centrum. Då får medborgarna också del av den energi de unga har.
Mariestad har genom Da Capo, sin högskolas speciella profil och sitt arbete med biosfärområdet en markerad trädgårdsprofil.
– Den vill vi förstärka genom att vi nu jobbar med ett stort undervattensakvarium.
Fortsättning lär följa.

BO BORG