CHARLOTTE HEROU

Galerie Galax
20/11-2/12 2004

 

Charlotte Herou låter sig ledas av stunden.
– De olika stunderna skapar ett innehåll, säger hon om sitt måleri.
– Innehållet från en stund inspirerar till nästa. Det fortsätter så till dess att målningen känns mättad och färdig, innehålls- och bildmässigt.
Pojken i brunnen heter en av hennes komplexa bilder där betraktaren verkligen får söka efter ett bildelement som svarar mot titeln. – Det är en brunn med skatter och fantasier. Jag lägger lager på lager, det är väldigt sammansatt.
Titlarna är en möjlig ingång. I vattenrummen under staden, kallar hon en annan.
– Det är ett mentalt tillstånd, det sker mycket under ytan. Vatten är en symbol för det undermedvetna. Mina målningar handlar handlar mycket om mentala tillstånd.
Asfaltsprång bygger på hennes barn- och ungdom. Charlotte berättar ledigt och är noga med varje ord:
– Jag ville måla rörelse. Så växte bilden fram och gav associationer till min uppväxtmiljö i asfaltförorter. Det var inrutat, hela arkitekturen och gatorna. Som barn var man för stor för miljön..! säger hon.
– Man kunde ta ett språng över hela området. Som barn har man mycket lek i sig. Lever nära de stora skeendena i naturen. Då blir höghus- och radhusbunkrarna för begränsade.
– Man är på språng som barn. Samtidigt lever man med media, krig som pågår, bomber och missiler. Det som psyket får sålla automatiskt. Så fortsätter det vara i livet. Men man förstår bättre någon sorts plats som blir en given.
Hon önskar ibland att hon kunde vara tydligare.
– Om jag kunde skulle jag måla ett direkt budskap. Men jag måste vara nära mina känslor.
I Ung dom kan betraktaren skönja en häst och en hjort.
– Djuren utan språk. Det som är innan ordet, tycker jag är viktigt.
De små vita formerna i bilden kallar hon dödens och hoppets kors.
Charlotte målar oftast i olja, färger som kan andas. Men tar till tempera ibland.

Miljön runt ateljén i det gamla sockerbruket med brofästet och utsikten över älven och bergen och himlen på andra sidan är ett tacksamt motiv, som kommer tillbaka som element i flera målningar.
– Jag målade älvrummet, sen blev det abstrakta landskap. Det är ett sånt vackert rum, inspirerande att vara i den miljön.
Charlotte Herou gick HDK och blev utbildad keramiker men lyckades få bekräftelse från ett par lärare om att hon kunde måla. Nu har hon bara ägnat sig åt måleriet i 2-3 år.
– Lera och färg liknar varandra som substans. Det är roligare med måleri och mer direkt uttrycksmöjlighet.
Hon målar inte för att måla utan för att komma någon vart. Hon vill hitta balansen i sitt måleri och lära känna materialet. Det här är hennes debututställning.
– Nödvändigt, för att kunna söka stipendier och bra att samla ihop, det blir överskådligt med en utställning. Det är en avstamp, avslutar hon.

JAN BERGMAN