Folke Dahlberg

Hans Sluten kust nu i nytryck

Folke Dahlberg var besatt av båtar

Zenit höstnummer 2011
I trädgården, av Folke Dahlberg. Odaterad.

Folke Dahlberg-Sällskapet är ett livaktigt sällskap och en av landets bästa litterära mötesplatser.
Årligen ger sällskapet ut nyutgåvor i praktutförande med inspirerande efterord av Anders Weidar, som också skrivit en bok om Folke Dahlberg.  Sluten kust heter årets nytryck - en refuserad debutroman som inarbetades i boken Cartesiansk dykare, vilken blev Dahlbergs försenade debut 1948.

Vätterns kristallklara vatten och Tivedens djupa skogar var det som
betydde mest för Folke Dahlberg (1912-1966). Under en stor del av sitt
liv vistades han långa perioder på öarna Lilla och Stora Röknen och
Kyrkogårdsön. Som författare och tecknare fångades han av Vätterns
sällsamma hägringar, sjöns flytande horisont och öbornas medmänsklighet.
I Leva vid Vättern skildrar han detaljerat och knivskarpt traditionell
ljustring av röding med brandjärn och töreved som är fästa i
träsnipornas aktertofter.  Han berättar om de smäckra, snabba och
odäckade snipor som kallades tvåseglare för att de har två lika stora
sprisegel. Vätterns kristallklara vatten beskrivs som osynligt där
”…båtarna svävar tysta genom sjöröken. Mellan kölarna och bottnens
ändlösa variationer verkar det att vara luft.”


Omslag till Sluten kust.

Dahlbergs prosa är precis, spänstig och flyter fram lika frisk som en svalkande fjällbäck. Ofta som en blandning mellan saklig landskapsskildring, poesi och reseberättelse.
När hans landskapsböcker kom ut på fyrtio- och femtiotalet ansågs hans prosa överträffa det mesta som skrevs i Sverige.  Konstkritiker som Ragnar von Holten och Kristian Romare höll honom för en av landets bästa tecknare.  Under de senaste åren av sitt liv hade han författarlön och var den förste att få denna livstidslön.


Folke Dahlberg 1955 på kostern Kristina II. Ur familjealbumet.

Närmast besatt var Folke Dahlberg av båtar, segel, öar och det skiftande vattnet i Vättern.  I ett radioprogram av Lars Madsén, ”Att segla är nödvändigt”,  från den 17 september 1962 säger han: ”Det har varit det  fina flytande … och horisonten, den tunna strängen mot det bräckliga - hur tungt det byggs, hur lätt det är byggt, hur fjäderlätt seglet andas … hur det än är, så är det alltid dom krafterna som är gåtfulla för mig, och alltid kommer att bli gåtfulla.”
På Lilla Röknen i norra Vättern skrev Folke Dahlberg Sluten kust som från början hette Byn Banal Bufar.  En vårdag 1936 då han var 24 år gammal roddes han ut av en fiskare i en svart snipa. I bagaget fanns en tältsäng, ett bord, en stol, en hoprullad madrass, en låda med proviant och några väskor. ”Jag förstod att med denna rodd var en epok i mitt liv slut, och längtan efter den lugna rytm en kunnig roddare skapar med sina åror skulle behärska mig länge. Ljudet av årornas skavande nötjärn skulle förfölja mig och höras genom larm och oro: roddens två ödsliga toner.”  Romanen skrevs på bottenvåningen i fiskarna Robert och Erik Allvins hus som var öns enda bostad. Förfadern, Helge Allvin, sköt 1891 den siste havsörnen i Vättern. Periodvis bodde Dahlberg på ön fram till våren 1938.
Sluten kust är inspirerad av Folke Dahlbergs tid i byn Estallench på västra Mallorca och hans förhållande med fotografen Sylvia Green som han mötte på ön 1933. Folke Dahlberg hade under året på Mallorca ett kärleksförhållande med henne och efter hemkomsten brevväxlade de intensivt under fem år.


Övervuxen båt, av Folke Dahlberg. Ägare: Mariestads kommun.

Sluten kust ingår i Folke Dahlbergs debutbok Cartesiansk dykare som utkom 1948 och sammanställdes av manuskript som till större delen skrevs redan på trettiotalet. Flera av dem köptes av Georg Svensson på Bonniers för 3000 kronor men blev liggande i ett kassaskåp tills förlagschef Carl Björkman på Wahlström & Widstrand fattade intresse för Folke Dahlberg. Svensson ansåg att materialet vittnade om en litterär begåvning men var ”för ensidigt esteticerande i sin surrealism”. Björkman var av en annan åsikt och i rasande fart redigerades Folke Dahlbergs debutbok våren 1948 – en debutbok som i sin blandning av diktsviter, lösa dikter, noveller, prosaskisser och romanen Sluten kust liknar en »skrifter i urval«.
Cartesiansk dykare är illustrerad av Dahlbergs sällsamma tuschteckningar i surrealistisk stil med båt eller segelmotiv i olika former. De är märkliga pointillistiska teckningar uppbyggda av tusentals små nålfina tuschprickar. En ”cartesiansk dykare” är en slags leksak; en luftfylld figurin som stiger och sjunker i ett med vatten fyllt kärl allteftersom man trycker på ett över kärlet spänt membran.  På ett liknande sätt tyckte Folke Dahlberg att han utsattes för yttre påtryckningar - vänliga råd, påbud, ukaser, förordningar- som ibland tvingade honom till den egna kursen av samhällsfrånvänd avskildhet. Debutromanens titel visade sig också träffsäker eftersom rörelsen mellan stigande och sjunkande, det konkreta och det ogripbara i tillvaron är den grundstruktur som går igenom hela hans författarskap.
Folke Dahlberg var 24 år när han på Lilla Röknen skrev Sluten kust. Hans språk är inte lika utvecklat och mästerligt som i Leva vid Vättern som kom ut 20 år senare och som många anser vara hans bästa bok.  Men i Sluten kust finns det suggestiva och detaljrika observerandet liksom ett lätt, flytande och elegant språk. Som när han beskriver kvinnorna i byn Estallench då ännu inte drabbade av turistindustrin. ”Huden är läderartad, hos de unga kvinnorna nästan grönskiftande och lysande av outtalade önskningar vars rötter sträcker sig in under kläderna. De går på jorden, trygga, och sedan födelsen försonade med sig själva.”
Den 27 augusti 1966 drunknade Folke Dahlberg under oklara omständigheter i Karlsborg, 54 år gammal. Folke Dahlberg Sällskapet bildades 2002 under en båtfärd på norra Vättern där Folke Dahlberg trivdes bäst. Sällskapet har stadigt ökat och hade 435 medlemmar i maj 2011. I Brovaktarstugan alldeles vid Göta kanal i Karlsborg har sällskapet sitt kansli och en permanent utställning om Folke Dahlberg. Sällskapet är redan i full gång med den minnesutställning som ska visas på Konstakademien i Stockholm hösten 2012. Planer finns också på ett Folke Dahlbergs museum i Karlsborg. Ritningar av den förra året bortgångne arkitekten Bengt Lindroos och modell finns att se i Brovaktarstugan.    
   

ANDERS CHRISTIANSSON