Huvudcurator: Sarat Maharaj

Världen är turbulent

Biennal om förlorat paradis

Göteborgs konsthall, med flera platser, 10/9 – 13/11 2011
Viktor Rosdahl. Foto: Berit Jonsvik

Den sjätte biennalen i Göteborg har som utgångspunkt att undersöka dagens turbulenta värld och hamnade också mitt i denna turbulens med terrorhot eller mordhot, med efterföljande utrymning av invigningsfesten.

När turbulensen lagt sig något kan fokus förflyttas till konsten och utställningens innehåll. Temat Pandemonium utgår från John Miltons klassiska epos Paradise lost från 1671, där Pandemonium betecknar ett tillstånd av kaos och förvirring. Biennalens huvudcurator Sarat Maharaj frågar sig om det är något enbart negativt eller om det kan komma något positivt ur detta tillstånd. En utveckling av nya världar med alternativa globala moderniteter.


Tate Modern av John Kelly, Foto: Berit Jonsvik

På tre konstscener i Göteborg och på en scen i Uddevalla kan man ta del av cirka 40 inbjudna konstnärer från olika delar av världen. Många av verken är nyproducerade för biennalen, vilket gör det extra intressant.


Reena Saini Kallat. Foto: Berit Jonsvik

På Göteborgs Konsthall har till exempel Reena Saini Kallat skapat en världskarta av olikfärgad eltråd specifikt för konsthallen. Där brusar små högtalare och ledningarna utgår från olika centra i en global världsbild. Hon berättar att hon i valet av färger inte använt sig av politiska kartor utan mer utgått från ”industrial maps”. Hon samspelar med Wim Botha, vars skulpturala installation Solipsis III tar hela rummet i besittning.
I ett angränsande rum kan man se Antonio Vega Macotela, som arbetat med ett projekt i Mexicos fängelse där han gör olika tidsmässiga utbyten med fångarna.
Stenasalen på Konstmuseet uppfylls av Chen Chieh-Jen och hans projekt som blottlägger CIA:s verksamhet i Taiwan. Där har han utgått från sin fars efterlämnade material.


Ernesto Neto. Foto: Berit Jonsvik

Redan utanför Röda Sten möts besökaren av John Kelly och hans Tate Modern, en container ombyggd till en kopia av Tate Modern. Inuti finns ytterligare en kopia av Tate i mindre skala där man kan höra hans föräldrars röster som berättar.
Den stora katedralen på Röda Stens konsthall fylls av Ernesto Neto. Hans textila och taktila hängande former för tanken till människans sårbarhet och de mjuka värdena i tillvaron. Där samsas olika uttryck i form av video, teckningar, målningar.


Chen Chieh-Jen. Foto: Berit Jonsvik

Årets biennal lever upp till namnet Göteborg Internationella Konstbiennal. Där är många väletablerade internationella konstnärer vid sidan av unga nya konstnärer som alla samverkar till en större helhet.

BERIT JONSVIK