Arne Ekeland- Alpo Jaakola- Sonja Ferlov Mancoba-Gösta Adrian Nilsson

Nordiska uttryck av ljus och mörker

Surrealism - mer än bara Halmstadgruppen

Mjelllby konstmuseum 4/6-21/9 2011
En nattlig promenad (1946) - Ole Kandeli Foto: BUS 2011

En kvinna utan ansikte, en tupp med glasögon och en jättelik hand som sticker ut från ett hus. Mjellby konstmuseums utställning om den nordiska surrealismen är fylld av fantasifulla och drömliknande motiv.

Sommarens utställning om den nordiska surrealismen är till viss del en förlängning av en utställning om de svenska surrealisterna som Mjellby konstmuseum presenterade för några år sedan. Då visades enbart Halmstadgruppen, nu lyfts hela den nordiska surrealismen upp i ljuset.
– Vi ville fokusera och problematisera kring vad surrealism är och har tittat på de olika nordiska nationerna för att undersöka hur surrealismen tog sig uttryck, förklarar Erika Danker, vikarierande intendent på Mjellby konstmuseum.


Hamn (1939) - Axel Olson Foto: BUS 2011

De nordiska länderna skiljer sig åt. Norge och Finland domineras exempelvis av mörka färger medan Sverige och Danmark kännetecknas av ljusare och mer pastellartade färgskalor.
– De svenska surrealisterna har ett speciellt ljus i sina verk. Det kan bero på att många av dem befann sig utmed kusten, säger Erika Danker och syftar på konstnärerna i Halmstadgruppen.
Det fanns också skillnader på hur mycket surrealismen bredde ut sig i de olika nordiska länderna. Störst spridning fick surrealismen i Sverige och Danmark medan Norge och Finland hade kortare perioder. I synnerhet Finland fick inte surrealismen mycket utrymme.


Dans (1935) - Erik Harry Johannessen Foto: Richard Jerries

På utställningen visas totalt ett 60-tal målningar, skulpturer och collage från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sverige representeras till exempel av Erik och Axel Olson från Halmstadgruppen, Gösta Kriland och Gösta Adrian Nilsson. Från Norge visas verk av bland andra Arne Ekeland, Olav Strømme och Karen Holtsmark medan Sonja Ferlov Mancoba och Vilhelm Bjerke-Petersen är några av de danska konstnärerna. Den finska surrealismen representeras av bland andra Alpo Jaakola och Ole Kandelin.


utan titel (1934) - Wilhelm Bjerke Foto: BUS 2011

Många surrealistiska konstnärer lyfte ofta upp olika former av samhällskritik i sina verk och inte sällan fanns det inslag av både sexualitet och politik, berättar Erika Danker.

Några av Erika Dankers egna favoriter på utställningen är norska Arne Ekelands Fire mennesker omkring et bord och danska Vilhelm Bjerke-Petersens målning Sommarglänta.
– De är väldigt spännande att visa bredvid varandra eftersom de har så starka kopplingar. Båda anspelar på det kvinnliga och det sexuella men på helt olika sätt. Dessutom betydde Vilhelm Bjerke-Petersen mycket för den norska surrealismen eftersom han undervisade om surrealism i Norge. En av dem han undervisade var Arne Ekeland, säger Erika Danker.

LINDA LUNDELL

Fotnot: En längre artikel om utställningen i Zenits höstnummer 2011.