Flera

Nya perspektiv på Göteborg grävs fram under sommaren

Ordning granne med kaos på biennal

Göteborg och Uddevalla, juni till november 2011
Åsa Sonjasdotter jobbar med olikhet, makt och kunskap, teman som hon nu lagt på potatisens ordning. Foto: Kenneth Eriksson

Nu har startskottet gått för årets upplaga av Göteborgs internationella biennal. Ja, eller första potatisen är satt.

– Det är ett potatisperspektiv på disciplinering som är en del underground, potatisen är mycket komplex. Jag använder potatisen som en prisma, förklarar konstnären Åsa Sonjasdotter sitt projekt som hon kallar för ”potatisens ordning” och som bland annat innehåller en potatisplantering i lådor utanför Röda Stens konsthall.
Hon har samlat in 15 olika potatissorter, allt ifrån den äldsta dokumenterade importen 1587 till Europa från Sydamerika till en sort som en tysk bonde tog fram 2010. Gemensamt är att de olika sorterna inte är tillåtna för försäljning inom EU, antingen för att de inte uppfyller Europeiska Unionens krav eller för att odlarna av den specifika potatissortens inte arbetat för att få knölen godkänd.
Med potatisens ordning vill Åsa Sonjasdotter uppmärksamma alla de 15 potatissorternas enskilda  kulturhistoriska bakgrund. Hon menar att potatisen historiskt haft stor betydelse inom kolonialismen och industrialismen men också att den ger perspektiv på just den omfattande klassificering som EU står för.
Odlingen utanför Röda Sten kommer att skördas under biennalens gång.


Dorothee Albrecht är co-curator för Göteborgs internationella konstbiennal. Foto: Kenneth Eriksson

Titeln för årets biennal ligger dock långt från potatisodlingens till synes arkadiska idyll. Nej, med titeln Pandemonium – Art in a Time of Creativity Fever tar curatorteamet avstamp i myten om Pandemonium, helvetets huvudstad och föremål för ett epos av John Milton i Paradise Lost.
Fullt så illa som fullständigt kaos vill inte huvudcuratorn Sarat Maharaj beskriva världen i dag, men han konstaterar att det är en ganska skumpig resa samtidens medborgare får när ekonomierna i bland annat Storbritannien, Portugal och Grekland svajar och politiken med den.
Med ”Creativity Fever” vill curatorteamet också diskutera förväntan på kreativitet hos företagens anställda, oavsett om de anställda gillar det eller inte.
Arbete, arbetskraft och kreativitet kan dock interagera med varandra, ett exempel på det finns i Uddevalla där man på Volvo övergick från löpande bandet vid byggandet av bilar till arbetsgrupper som satte ihop hela bilen, med varierade arbetsuppgifter som följd. Det synsättet på arbete och kreativitet har haft stor betydelse, menar Sarat Maharaj. Uddevalla och Bohusläns museum kommer därför också att vara en arena för Göteborgs internationella biennal.


Göteborgs plats i världen kommer också att belysas under biennalens gång genom utgrävningar, City Excavations 16-19 juni, i allt mellan himmel och jord. Faktiskt ska även älvens undervattensvärld utforskas.Med franska kollektivet Societé Realiste ges förmodligen nya perspektiv på staden då bland annat Göteborgs osynliga gränsdragningar hamnar under luppen.
Den 18:e juni kan 200 göteborgare tillsammans under konstnärlig ledning crawla upp längs Avenyn, även det med nya perspektiv på staden Göteborg i sikte.

Kenneth Eriksson