Moderskärlek av
August Strindberg
Esplanadteatern, Lidköping
Premiär 15/10
Spelas 17, 20, 24, 27 oktober


MODER SOM INTE SLÄPPER GREPPET
 
Esplanadteatern spelar enaktare av August Strindberg

 

Torsten Kärrbrink, regissör Esplanadteatern, Lidköping

Kan det finnas något bättre sätt att fördjupa sina teaterstudier än att ge sig på dramatikernas dramatiker August Strindberg. Esplanadteatern har spelat någon av Strindbergs enaktare varje år de senaste åren. Härigenom har många amatörskådespelare fått chansen att pröva sina krafter på en uppgift i riktigt bra och svåra roller.

Zenit träffade Esplanadteaterns primus motor Torsten Kärrbrink inför premiären på årets Strindbergpjäs.

Julia Ahlström, skådespelare i Strindbergs Moderskärlek på Esplanadteatern.

– Jag jobbar som teaterpedagog och verksamhetsledare sedan 1991. Jag regisserar också flera av våra pjäser. Och ibland gör jag till och med inhopp som skådespelare. Senast spelade jag Emils pappa i vår uppsättning av Emil i Lönneberga.

– Jag jobbade först som snickare. 1980-85 läste jag teater mm. Sen jobbade jag på teatrar i Göteborg.

– Jag kom tillbaka till Lidköping 1990. Då var stadens gamla teaterkompani i upplösning. Då körde vi i gång med Esplanadteatern. Och på den vägen är det.

Esplanadteatern är en teaterförening. Med sina 220 medlemmar är det en av landets största och mer livaktiga.

Lotta Wendin, skådespelare i Strindbergs Moderskärlek på Esplanadteatern.

– Vi sätter upp pjäser och tränar, tränar, tränar. Vi har massor av premiärer, för alla våra barngrupper spelar upp det de tränat på. Det är en viktig del av pedagogik och motivation. Det blir 18 premiärer i år. Av dessa spelas 3 offentligt inför en större allmän publik.

Man kan utan överdrift säga att Esplanadteatern varit Lidköpings plantskola för teaterintresserade.

– Vi har inte nischat oss, utan vi har bredden och gör allt. Vi har flera gamla elever som gått vidare som dramapedagoger och skådespelare. Och flera av våra praktikanter inom ljus och ljud har gått vidare mot yrkesverksamhet.

– Just nu har vi en handfull som jobbar med ett genusprojekt och har skrivit en egen pjäs.

Årets Strindbergföreställning på Esplanadteatern är Moderskärlek från 1892/93.

Louise Enhus, skådespelare i Strindbergs Moderskärlek på Esplanadteatern.

– Det är en av Strindbergs enaktare, ett kammarspel med fyra skådespelare. Alla är kvinnor. Det är ett så kallat franskklassicistiskt drama där man håller noggrant på tidens, rummets och handlingens enhet. Att det är logiskt och sammanhållet.  Pjäsen är ett utsnitt ur tiden där vi själva får tänka oss vad som hänt innan och efter det vi får vara med om.

Handlingen?

– Det handlar om en mor som inte vill släppa greppet om sin dotter. Som Strindberg ser det handlar det inte om moderskärlek utan modern har egoistiska skäl. Hon vill dölja sitt förflutna. Dottern försöker bryta sig loss, men den navelsträng modern har konstruerat är för stark. Och det goda förlorar.

– Det är inga svårigheter att jobba med Strindberg. Allt finns ju i texten.

Marita Rigfeldt, skådespelare i Strindbergs Moderskärlek på Esplanadteatern.

Hur har ni jobbat?

– Vi har jobbat sedan i augusti och fört många samtal om pjäsen och karaktärerna. Vi har läst, analyserat och prövat. Som regissör tycker jag det är viktigt att rolltolkningarna får växa ur skådespelarna själva.

Esplanadteatern har en egen scen i det så kallade Sockerbruket i Lidköping.

– Jag har bakgrund som snickare innan jag slog in på teaterbanan. Det har jag haft stor nytta av när vi byggde upp vår scen. Vi har Lidköpings största scengolv. När vi spelar Strindberg delar vi salongen så den rymmer ca 40 i publiken. Det är bra för då kan vi spela utan mikrofoner.

Zenit såg generalrepetitionen av Moderskärlek och imponerades av en genomarbetad föreställning.

BO BORG

 

 

101017
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst