Ulla Hultberg
Glas
Götene konstförening,
Götene Bibliotek
11/9 - 2/10


FLÖDIG AKVARELLKÄNSLA
 
Ulla  Hultberg gör målningar av glas
 

Glaskonstnären Ulla Hultberg från Olofstorp visar sin glaskonst hos Götene Konstförening. Bortsett från tre skålar i transparent glas, som väl får räknas som bruksföremål, är det mest konstbilder hon visar på den här utställningen. Hon gör tavlor, fast av glas.

Med olika tekniska lösningar som påsmältning och glasmålning skapar hon bilder med en lätt och flödig akvarellkänsla. Genom att ljuset kommer in i glaset tänder det färgerna.

– Jag är en experimenterande konsthantverkare. Vill pröva olika uttryck i olika material. Jag vill att mina kunskaper och erfarenheter av akvarell och textil ska sätta sina spår i mina glasarbeten.

Hon har utbildning och bakgrund som textilkonstnär och akvarellmålare. Och det märks i de glasarbeten hon visar här. De har akvarellens lätta och laserande anslag. Och drag av textilens stuktur och tredimensionalitet. Och därigenom får hon kvar mycket av det bästa ur flera, som man trodde, väsensskilda konstnärliga uttryck.  Och hon tar ner glasets glittrighet till mattare och intimare uttryck.

– Det var först 1999 jag gick en kurs i glas på Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg. Vi var konstnärer med olika bakgrund som gick på kursen, men det var bara vi som jobbade som textilare som har fortsatt med glaset.

– Jag fick ett offentligt uppdrag på Universeum i Göteborg. Man ville ha ett textilt arbete av mig, Men jag frågade om jag fick göra ett arbete i glas i stället. Det gick bra. Och så startade det på allvar.

– Glaset fungerar bra för offentliga uppdrag, och det är något snabbare än textil att jobba med. Men för mig handlar det framför allt om att det jag vill uttrycka finns i glasets värld. Färgerna lyfts fram på ett speciellt sätt, och i genomskinligheten.

– Men jag jobbar fortfarande i textil och jag är med på en stor jurybedömd textilutställning som pågår på Röhsska museet i Göteborg nu.

 

 

Motiven?

 

 

– Jag är mycket ute i naturen och målar akvarell. Och mina glasarbeten blir bäst när jag utgår från en naturstudie och går vidare med den. Det är inte min plan att göra glaset akvarellikt, men det blir så. Antagligen beror det på att jag vill utnyttja mitt material så att jag använder ljuset. Formerna blir två- eller tredimensionella beroende på glaset. Jamfört med textil är glaset förstås kallt och hårt. Men jag förändrar det med hjälp av formen.

 Det är ett lågmält och stillsamt bildspråk Ulla Hultberg jobbar i.

– Björkstammar är mitt vanligaste motiv. Men också vatten och vind och detaljer av landskap.

– Bilderna handlar inte om något i betydelsen att de berättar nån historia. De behandlar färg och ljus. Men undermedvetet handlar de kanske om känslor inför naturen och upplevelser som blivit kvar.

– På något sätt vill jag att mina glasarbeten ska få en melankolisk skönhet. Men det får inte bli för sött, tilltalande och vackert. Mina arbeten måste redovisa en absolut ärlig känsla.

Stilen?

– Jag tror man kan se mina bilder som koloristiska. Jag vill ha fram lättheten och genomskinligheten. Jag använder planglas som duk, och ”målar” med glasfärg som är uppblandad med glasbitar.

Ulla Hultberg har alltså utbildning och bakgrund som textilkonstnär och akvarellmålare. Först gick hon på målarskola. Och sedan på HDK 1979-1983. Det märks i de glasarbeten hon visar här. De har akvarellens lätta och laserande anslag. Och drag av textilens stuktur och tredimensionalitet. Ulla Hultberg har hittat en fin konstnärlig syntes som legerar fina stråk ur olika uttryck. Hon lyckas ta ner glasets glittrighet till ett mattare och intimare uttryck.

Vad händer närmast?

       – Jag har en ny glasutställning i Ängelholm i slutet av oktober.

BO BORG


 

 

 

 

100922
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst