Nääs konsthantverk, Projektrummet, pågår till den 29 juni 2010

Eye Sea –emellan är en plats

 
Klara Brynge
 
 
 

Klara Brynge tillhör den unga generationen smyckekonstnärer. Hon är född 1980. Hon har en gedigen utbildning. 2001 till 2003 gick hon på Stenebyskolans förberedande linje för smide och silver. Och sedan direkt till HDKs linje för smyckekonst där hon studerade 2003 till 2009. Den här utställningen fortsätter på mitt magisterarbete som  hette To sea yonder.
-Nu jobbar jag mest med silverplåt. Jag tecknar mycket och har teckningarna som inspiration för smyckeprojekten. Jag försöker översätta teckningarna till hammarslag.

- Jag är hela tiden på jakt efter en fungerande kombination av form och yta.
Som så många samtidskonstnärer liknar hennes arbetssätt i flera avseenden en forskares.
-Jag utgår från mina undersökningar av ytor. Det handlar om vilka verktyg jag använder. Och vad som händer med formen när jag hamrar en linje.
- Inspirationen och utmaningen finns i mötet mellan det abstrakta och det naturliga.
Klara Brynge söker sig fram i ett mellanläge, i gränstrakterna mellan tekniker, mellan nytt och gammalt, konst och konsthantverk.
- Jag jobbar ibland med mera traditionella smycken i silver. Men oftare i ett mellanting mellan smycke och skulptur.
-  Jag inspireras av mellantillstånd, t ex att resa när man inte är hemma men inte heller framme dit man ska.
Hon tar ofta kraft och idéer ur eget arbete i andra konstarter.
-Jag jobbar gärna med teckning och foto som inspiration. Till den här utställningen har jag gjort mest halsband och broscher.
Smycken riktar sig väl mest till kvinnor?
-Må så vara. Men jag jobbar inte med könsspecifika objekt. Den som trivs med att bära dem är förstås fri att göra det. Jag är inte heller stylist, så jag är helt öppen för att folk bär mina smycken som de vill och trivs. Jag lägger mig helt enkelt inte i bärandet.
Men skönhet är väl en viktig egenskap hos ett smycke?
-Mina smycken är vackra. Inte med traditionella skönhetsmått mätt kanske, men vackra ska de vara. Vi jobbar med andra material idag och måste hitta våra egna vägar till det vackra. På sätt och vis kan man nog säga att jag ifrågasätter vad skönhet är. Men det finns alltid ett stråk av det klassiskt sköna.
I konsten är objektens berättelse viktig. Hur ser du på det som smyckekonstnär?
-Vi jobbar med berättelser på vårt sätt. Mina berättelser kan handla om det formmässigt associativa. Vad tänker man? Vad känner man?
Klara Brynges sätt att arbeta stämmer överens med andra samtidskonstnärers.
-Visst jag gör samtida smyckekonst. Det innebär att jag utgår från en tanke som jag sedan försöker gestalta i materialet. Jag vill skapa något nytt och annorlunda. Och jag märker att många ser på smyckena på ett nytt sätt. De bär dem, men de har också gjort en särskild plats för dem i sina hem.
Vad händer härnäst?
-Jag är inbjuden att delta i en workshop för smyckekonstnärer i Belgien. Och våra arbeten därifrån ska sedan visas på en utställning i Holland.
- Jag ska återvända till Berlin där jag är bosatt och verksam ett tag framåt.  Det talas mycket om svensk smyckekonst ute i världen. Därför känns det viktigt att arbeta internationellt. Men jag har helas tiden konstakt med Sverige genom att aktuella arbeten hela tiden visas på Platina i Stockholm.

BO BORG

 
 


     
     
     
   
     
     

 

 
 

 


Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst