Ulf Lundin
Still Films
Manipulerade fotografier
Alingsås Konsthall
20/3 - 28/4


EN VARDAGLIG FÖRTÄTNING
 
Fotograferar platser med inbyggt beteende


Foto: Per Hanstorp

Ulf Lundins bilder ser rätt alldagliga ut vid en hastig anblick. Snapshots ur vår vardag? När man tittar närmare efter är det något helt annat. Det är något som skevar och inte stämmer. Alla barn på skridskobanan kan väl ändå inte ha ramlat samtidigt.

Det blir en märklig Magrittekänsla i bilderna. Alla detaljer är så där självklart realistiska som vi vant oss att se foton. Men helheten, eller säg berättelsen, är en helt annan.

Ulf Lundin är nu aktuell med en utställning - Still Films.

– Still Films är ett projekt jag jobbat med sedan 2006. Utställningen visades för första gången på Galleri Magnus Karlsson 2008. Sedan har den visarts i delvis modifierad form på Ystads Konstmuseum, Centrum för fotografi i Stockholm och på Tensta Konsthall.

– Utställningen består av 15 stora fotografier.  Alla har olika proportioner men ytan är lika många kvadratcentimeter. Så ger jag dem samma betydelse.

– Grundidén med Still Films anspelar på så kallade Film Stills, d v s frysta filmrutor ur en rörlig film. Fast tvärtom. I Film Stills fryser man ett flöde. Jag vill samla ett flöde i en enda bild.

Hur går arbetet med en bild till?

– Jag har en speciell bild när jag går ut. Jag monterar kameran på ett stativ. Där har den stått helt stilla i 3 timmar. Jag har fotograferat hela tiden. Det blir sådär en 2-300 bilder per uppställning. Jag fotograferar med vanlig film och scannar sedan in bilderna i min dator. Och jag gör en bild som i förstone ser helt normal ut. Men efterhand upptäcker man att det är något speciellt med bilden. Det är en film sammanpressad i en bild, en Still Film.

Vari består detta speciella?

– Projektet har dels en dokumentär kvalitet. Och dels en konstnärlig aspekt. Jag intresserar mig för kollektiva beteenden. Bilden visar en komprimerad verklighet. Det är som att koka en bildbuljong som blir starkare och starkare. Jag visar mera hur det känns än hur det var.

Vad handlar bilderna om?

– Förtätad vardag är nog nyckelordet. Alla bilder är fotograferade i Stockholm. På en del gör alla människor samma sak, fast i olika tider som jag för samman till en. Jag tror att varje plats har ett beteende inbyggt. Det har med platsens funktion att göra. Som fotograf ser man sådana mönster.

– Bilderna handlar om mig i vardagen. Ja, både min och allas vardag egentligen. Men det är inte budskapskonst.

– Det handlar också om fotografiet självt. Jag vill problematisera själva mediet. Man läser mina bilder som fotografier. Och ett fotografi läser man på ett helt annat sätt än en målning. Och tankarna om fotografiets autenticitet är så starka att jag nästan tror på dem själv, fast jag är ute i syfte att punktera den förmenta autenticiteten. Mina bilder är möjliga, men inte troliga.

– Det är en balansgång. Gör man dem för otroliga funkar det inte. Och digitalt manipulerade foton som bryter den okomplicerade relation mellan verklighet och foto som många tror på. Så till del är mina bilder metakonst, alltså konst som problematiserar sig själv och sina egna förutsättningar. Och det finns absolut inget skäl att inte göra en bild för att den är komplicerad. Tvärtom. Men mina bilder går två parallella vägar. De är både foto och något annat.

– Jag gillar det vardagliga med fotot. Alla bilder liknar på ett sätt alla andra.

Ulf Lundin gör en del beställd uppdragsfotografering. Men mest handlar det om egna konstprojekt.

– I ett projekt bjöd jag in människor till min ateljé. Den var helt mörklagd. De satt i mörkret en halvtimme. Under den tiden löste jag ut en blixt och tog tolv bilder på slumpmässiga tider. Det händer intressanta saker när man sitter i mörker. Man är faktiskt helt beroende av andra människors blick för att få ett utseende. På mina bilder fick människorna väldigt stora pupiller av blixten, men ett väldigt släckt, vaxdockeliknande utseende.

– I ett annat verk bjöd jag in människor till ateljén och filmade dem medan de jobbade med att framkalla en nysning.

I klassiskt fotografi handlar det om att fotografer med en benådad blick försöker fånga det de ser på film. Cartier Bresson talade om Decisive Moments. Mina bilder handlar om motsatsen . Jag fångar inte ögonblicket jag konstruerar och skapar det.

Vad tycker du själv om för konst?

– Klassiskt mästarfotografi, t e x Anders Petersen. Men jag tycker mycket om samtidskonst, t ex Christian Boltanski. Både hans och mina verk handlar på var sitt sätt om samlande och tid.

Ulf Lundin är född 1965. Bodde under uppväxttiden i Alingsås. Gick på Fotohögskolan 1990-93. Och fortsatte med påbyggnadsstudier 1995-97. Han är utbildad stillbildsfotograf. Han arbetar också med video och  installationer.

BO BORG

 

 

 

 

100324
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst