Yvonne Swahn
och Eva Ullberg
Måleri och glas
Galleri Anna H
13/3 - 28/3


MÅLERI OCH GLAS GÅR HAND I HAND
 
Vårligt och vackert


Det här är inte bara två konstnärer som delar en lokal. Deras uttryck talar starkt med varandra. Yvonne Swahns bilder i tillbakahållna färger står i samklang med Eva Ullbergs rena former, säger galleristen Susanne Wiel, som även tycker att utställningen tar upp årstidens brytning i mörker och ljus, tyngd och ömhet. Vernissage på Galleri Anna H på Aschebergsgatan 19 i Göteborg lördagen den 13 mars.

 Eva Ullberg har sin studioglashytta i Lidköping och hennes glas har flera gånger visats på Galleri A, vars verksamhet startade med ett sommargalleri i Bovallstrand år 1995. Det har nu gått ett år sedan Eva Ullberg inbjöds att ställa ut på galleriet i Göteborg igen och det ligger mycket arbete bakom de nya unika objekten, vars yta hon experimenterat sig fram till. Formerna och färgerna är som så många gånger tidigare inspirerade av naturen och hon kallar dem o-former med syftning på de organiska formerna. Glaset är halvtransparent och ytan lätt kornig med bleka mönster och med en känsla av spröd is och spirande grönt. Mycket vårligt.

 

 

Att blästra glas betyder att man sprutar blästersand eller aluminiumoxid med ett högt tryck mot glaset. De ställen som inte ska blästras täcker man med lim eller tejp.

– Blästringen kan bli lite för exakt, men jag ville ha en mer levande yta så att det blev ett annat uttryck, förklarar Eva Ullberg, som för runt tjugo år sedan arbetade mycket med gravyr och etsning.

I etsbadet fick glaset det mjuka och lite ojämna uttryck som hon eftersträvade. Men detta kemiska bad är mycket giftigt och det var något som hon inte vågade fortsätta med. För att utveckla och utforska en ny teknik att blästra glaset har hon nyligen fått ett tvåårigt stipendium från Bildkonstnärsfonden.

 

 

Hennes arbete börjar med en råskiss. Sedan blåser hon glaset till önskad storlek i en form och glaset får svalna varefter kanterna sprängs av. Glasskålen packas sedan in i sand för att läggas in i en annan ugn. Glaset mjuknar vid 480 grader och vid 700 grader har det mjuknat tillräckligt för att det ska bli ett avtryck av sanden i ytan. Det tar cirka femton timmar upp till tre dygn beroende på storleken. Det är viktigt att glaset får svalna långsamt, annars kan det spricka. Eva Ullberg är nöjd med att ha fått fram den mjukare känsla som hon eftersträvade.   

– Jag ville ha växande och öppna former. Ibland kan det bli något sidospår som jag kan arbeta vidare med senare. Det är så härligt med glas, att forma den varma massan. Det finns fortfarande saker att utforska, säger hon.

Eva Ullberg fortsätter att experimentera. Däremellan arbetar hon med sitt bruksglas såsom vinglas, dricksglas, vaser och skålar i transparent glas, opaliserat (halvgenomskinligt) glas eller opaka glas som är glas med täckande färger.

 

 

Yvonne Swahn från Vänersborg visar flera oljemålningar på Galleri Anna H. Hon har tidigare även arbetat med grafik, objekt och akvarell. Hon föddes i Kanada och bodde som liten i Toronto varefter familjen flyttade hem till Sverige, till Dalsland och Värmland. Livet på landet har präglat henne mycket. Precis som Eva Ullberg finner hon stor inspiration i naturen. Hennes bildvärld är inte avbildande utan brukar framför allt omnämnas som poetisk. Bilden nedan heter "Stängsel".

 

 

– Jag jobbar alltid förutsättningslöst, säger Yvonne Swahn. Att bygga upp en bild är oftast en lång och tålamodskrävande process för att nå fram till slutresultatet. Jag letar efter någon impuls i den påbörjade bilden som för det mesta uppstått slumpmässigt och som kan föra arbetet vidare. Det öppnar upp för oväntade och nya infallsvinklar.

Det finns ett djup och ett allvar i hennes bilder. Jämfört med tidigare har målningarna blivit lite ljusare, säger hon. Hon tycker att det är roligt och inspirerande att namnge sina abstrakta verk. Ord och titlar fascinerar henne, men samtidigt vill hon inte påverka betraktaren alltför mycket. Allt uttalas inte, även om det finns en mening bakom, förklarar hon.

 Yvonne Swahn har sin ateljé i den lokal som kallades Stormen på Restad gamla mentalsjukhus utanför Vänersborg. Där har hon arbetat i tio år. När hon var ung stod valet mellan att bli musiker eller satsa på konsten. Det blev KV konstskola i Göteborg, konstvetenskap på universitetet, Gerlesborgsskolan med mera men musiken finns kvar som inspirationskälla, framför allt den klassiska musiken.

 

AGNETA SVANHOLM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100314
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst