Ann Lönn
Rå Yta - Inre Glöd
Glas
Götene Konstförening
29 november-19 december


Glimtar i färg, speglingar och råa metallytor
 
Ann Lönn bytte tandläkarborr mot glaskonst

 
Ann Lönn är tandläkaren som borrat färdigt och sadlade helt om och blev glaskonstnär på heltid i mitten av nittiotalet. Man känner direkt igen hennes arbeten. Hon har sin speciella stil som hon renodlat och förfinat genom åren.

- Jag visar som vanligt bruksföremål som inte är så brukbara, säger hon med ett tvetydigt leende.
- Titeln handlar om min fascination av glimtar i färg, speglingar och råa metallytor. Jag jobbar förstås mest med glas. Jag är så bekant med det numera att jag till och med använder glas till verktyg.  men jag har börjat med betong för att jag känner att jag måste gå vidare.
Ann Lönn jobbar i sin alldeles egna dialekt av fusingtekniken.
- Grundmetoden är fusing. Men jag jobbar mest med glas med påsmält metall. Det har jag gjort sedan jag började och jag har successivt jobbat mig fram till det här uttrycket.- Jag använder mig av aluminiumfolie som jag smälter ihop med glaset. Jag jobbar konsekvent med metallfolie och jag tror man känner igen mina arbeten på det.
- Jag gick på Orrefors glasskola i miitten av nittiotalet. Jag fick idéen till att jobba med uluminiumfolie i mötet med Bertil Vallien. Sen ägnar jag mycket tid åt att bearbeta ytorna till jag får det uttryck jag vill ha. Jag vill åt de speciella kontrasterna i glans och yta.

Hon gör vad som i grunden är alla sorters egna varianter av bruksföremål.
- Jag gör fat, skålar och speglar. De är nog mera uttrycksfulla än praktiska Man kan t e x inte spegla sig i speglarna för man får inte plats.
Uttrycket ”inre glöd” i utställningsrubriken pekar mot hennes intresse för psykologi. Hon har just avslutat en bildterapiutbildning.

- Jag är intresserad av det man inte ser vid första anblicken. Allt skapande har en koppling till ens inre. I mina speglar får man en glimt. Man måste fånga ögonblicket. På den här utställningen premiärvisar hon en serie nya skulpturer hon kallar Fönsterskupturer.
- Mitt arbetsnamn var Sprickan mellan världarna. Jag ville att betraktandet av dem skulle fungera som ett slags meditation. Påtagligt, men ej gripbart. Jag vet inte varför jag gjorde dem. Man kan fråga sig varför man bara måste göra vissa saker. Men jag känner att jag måste.

Hon har arbetat som tandläkare. Har det satt några spår i hennes konsthantverk?
- Det har gett mig vissa speciella tekniska och hantverksmässiga kunskaper. Jag är en hatverkare som gillar att hålla på mycket med mina material. Men konsthantverket är ansvarsbefriat jämfört med tandläkeriet. Och foliet kanske har en känsla av amalgam….

Vad är det som inspirerar till dina mönster?
- Mina mönster bygger på ytans struktur. Jag jobbar med gamla ursprungliga former som funnits sedan tidens början, som cirkeln, kvadraten och punkterna.
- Jag är intresserad av historiska föremål och deras liksom inbyggda magi.
- Skönheten är dubbel för mig. Jag jobbar mycket med gråskaleschatteringar. Jag vill skapa harmoni, men det får inte bli för vackert. Det jag väljer ur min produktion tilltalar mig estetiskt. Men det betyder inte att det är traditionellt vackert.
Mera än skönheten är originaliteten ett centralt begrepp för henne.

- Jag strävar mot det originella. Jag vill att det jag gör ska vara nytt, inte gjort av någon annan tidigare.  Om någon skulle säga att det sett något liknande tidigare har jag jobbat i onödan. Det konstiga är att jag för mitt inre öga kan se mina verk utförda i helt andra material. Jag skulle t ex kunna brodera mina mönster, men jag har inte den traditionen eller det tålamodet.
Ann Lönn är också nyutbildad bildterapeut.
- Jag är fascinerad av att arbeta med terapi och psykologi. Och här har bilden en så viktig och ofta förlösande betydelse.
- Jag jobbar med bild med de intagna på Mariestadsanstalten. Bilderna får de intagna att reflektera över en händelse eller en inre känsla. Det terapeutiska förhållningssättet är mycket betydelsefullt.

 

Vad händer framöver?
- Jag känner att jag måste ändra mitt liv. Jag ska ta ett nytt avstamp i mig själv. Bland annat ska jag tillsammans med en kollega jobba med bild och yoga.

BO BORG

  091203
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst