Her (1978-2008) av Candice Breitz
Konstmuseet, videoinstallation i
Riksutställningars buss på Hertig
Johans Torg, Skövde
3/10 - 16/10
På turné i Västsverige 2009 - 2010

 
AVSTÅNDET TILL MERYL STREEP
 
Candice Breitz gör bilden av kvinnan tydligareCandice Breitz är just nu aktuell med en mobil utställning på Hertig Johans Torg i Skövde. En specialtrailer är uppställd och där kan man gå in och se hennes storslagna videoinstallation Her.


Candice Breitz är ursprungligen från Lettland. Hon växte upp i Sydafrika och är nu verksam som konstnär och lärare i Tyskland. Hon är en internationell konstsuperstjärna och hennes konst visas över hela världen.

 

– Jag visar min videoinstallation Her. Det är ett arbete som visas på sju stora TV skärmar monterade i form så att man ser dem samtidigt. Varje skärm har sitt eget högtalarsystem så att man kan höra replikerna på de olika skärmarna i bästa ljudkvalitet.

 

 

– Jag har klippt ut scener ur filmer med skådespelerskan Meryl Streep. Det handlar om ett knappt trettiotal filmer gjorda mellan 1978-2008. Jag har sett dem många gånger. När klippen var klara har jag haft tio assistenter i min ateljé som har rensat bort allt som inte var Meryl Streep i varje filmruta. Det är svårt att se sju filmer samtidigt om man inte renodlar och fokuserar. Det var ett mödosamt arbete som tog tid, cirka ett år. Som ett exempel på arbetets omfattning kan jag nämna att det går åt tjugofyra stillbilder, som var och en skulle rensas, för att göra 1 sekund film. Hela produktionen och tillkomsten av verket Her tog ungefär tre år.

 

Vad handlar installationen om?

 

– Det är inte en direkt berättande film. I stället kan man säga att verket föreslår en rad historier som betraktaren kan ta ställning till. Det finns många möjligheter. Jag har tänkt på hur det är att vara kvinna i världen. Hur vi blir till och hur vi gestaltas. Det handlar både om livet på bio och om det riktiga livet. Och inte minst om förhållandet mellan dem. Det blir en särskild berättelse om livet. Att vara är inte att vara ett, utan att vara många roller. En kvinnas liv är ett nystan med många livstrådar.

 

 

– Med de utklippta replikerna ur filmerna vill jag frigöra och renodla tankar och sätta dem i dialog.

 

– Filmklippen spänner över trettio år. Och de väcker frågan; Hur skulle det vara att gå i terapi med sig själv i olika åldrar? Att ibland se sig själv som någon annan.

 

Ser du Her som ett feministiskt verk?

 

– I den meningen att det försöker göra bilden av kvinnan både tydligare och mera mångfacetterad. Kvinnor uttrycker sig i relation till andra. Män lyfter fram sig själva. I tvillingverket till Her, Him, har Jack Nicholson huvudrollen. Han är till 95 % Jack Nicholson i varje roll. Meryl Streep är till 99 % den rollfigur hon spelar. Jag är intresserad av jagets mångfald. Det handlar om jaget både i Freuds mening och som vi använder ordet i vardagligt tal.

 

 

Candice Breitz använder ofta populärkulturella inslag i sina filmer, t ex popstjärnor som Michael Jackson och Madonna.

 

– Populärkulturinslaget är ett försök att göra budskapet mera tillgängligt. När man jobbar med populärkultur i konsten betyder det ju att nästan alla människor har de förkunskaper som behövs. Detta till skillnad från den mera exklusiva konsten som ofta skapar avstånd. Avståndet Meryl Streep skapar är vi vana vid och kan hantera. Jag hoppas det här verket är tillräckligt öppet för en bred publik. Jag tänker att när man upplever något välbekant på ett oväntat sätt, blir man mer accepterande. En sådan upplevelse innehåller något mer än ett accepterande.

 

TV skärmarna är placerade i korsform, symmetriskt kring en tänkt mittaxel.

 

– Ett Rorschachtest är arrangerat så att halvorna är varandras spegelbild. Men kanske har arrangemanget ännu mer av ett kalejdoskop över sig. Där finns alltid samma delar, men när man skakar ändrar det innehåll.

 

Vad tycker hon om Riksutställningars arrangemang, med emballerande specialtrailer o s v?

 

 

– Jag gillar att det är ett lågriskprojekt. För många människor blir det enklare när konsten kommer i deras väg. Och filmen har inget traditionellt kronologiskt berättarperspektiv. Man kan komma in och gå när det passar en själv. Men självklart får man en mera komplex upplevelse om man stannar och tar del av hela verket.

 

Är det här ett typiskt verk för din konst?

 

– Alla konstnärer har ju sina vanor. Det har jag med. Jag vill jobba med mina erfarenheter av mainstream media. Och frågeställningar om hur vi blir dem vi är. Och då tänker jag inte bara på miljöns påverkan, utan också medias påverkan. Mina verk handlar ofta om hur vi blir den vi är. Inte bara Hollywoods inflytande, utan frågan om hur vi blir den vi är i vidare bemärkelse. Jag har också gjort verk om hur föräldrarna påverkar barnen.

 

 

Och så den oundvikliga frågan. Har Meryl Streep sett verket?

 

– Verket visas i Toronto i oktober. Meryl Streep är där då och då kommer hon att se verket. Jag är förstås mycket intresserad av hennes reaktioner.

 

Candice Breitz är född i i Sydafrika där hon också studerade konst. Hon är sedan 2002 bosatt i Berlin och arbetar som lärare i konst i Braunschweig.

 

– Jag har en rad utställningar på gång. En show i San Francisco, jag ska regissera en teaterpjäs. Och ha utställningar i Österrike, Finland och i London.

– Jag sover, drömmer och lever konst!

 

BO BORG

 


 

 

091104
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst