Vadsbo museum, Mariestad 19/9-4/10
 

Intuitiv teknik

ger kontraster

 

Kjell Sundberg söker energi i gränslandet 

 
Kjell Sundberg är yrkesverksam konstnär sedan drygt 30 år. Efter sin konstnärliga utbildning återvände han till sin hemstad Kristinehamn i Värmland. Där har han sin ateljé i konstnärskvarteret Vågen tillsammans med Lorraine Rantala, som är skulptör.– Jag arbetar huvudsakligen med måleri, teckning och grafik, men har även gjort en del offentliga utsmyckningar under de senaste 10 åren. På den här utställningen visar jag aktuella målningar i den stil och med den teknik jag jobbat de senaste åren.

– Jag började som tecknare och grafiker, men kände snart att jag ville ägna mig mer åt att måla. Jag började med oljemåleri, men det är ett för långsamt material för mitt tempo. Så via en period med äggoljetempera gick jag över till akrylfärg.

– I akrylen hittade jag hem. Man slipper lösningsmedel och det torkar snabbt.. Det passar mitt impulsiva och intuitiva sätt att måla.

– Jag jobbar laserande med akrylen och bygger upp mitt färgspel i skikt.

Det är många hus och båtar bland hans bilder.

– Jag abstraherar, men behåller alltid någonting igenkänningsbart. Men det handlar om färg och form hela tiden.

– När barnen var små fick de byggklossar som jag hade tillverkat själv i julklapp. Det är fascinerande vilka oändliga variationer man kunde göra med dessa få enkla grundformer.

– Måleriet är liksom skriftspråket, det talade ordet, dansen och musiken ett slags kreativa byggklotsar. De är olika språk som man svårligen kan översätta fullt ut till ett annat, det är inte lätt att dansa en roman eller sjunga en målning.
– Detta är något som intresserar mig som konstnär. Jag tror att precis som skriftspråket där uttrycket, magin ligger mellan raderna, så uppstår för bildspråket magin i mötet, kollisionen mellan dess grundelement. Ambitionen måste vara att avväga, driva upp denna kollision, spänning i bilden, så att en energi uppstår.

– Ljuset i bilderna är väldigt viktigt. Och kontrasterna; hårt mot mjukt, vegetativt mot statiskt. Det är i kontrasternas möte magin uppstår.

Han börjar alltid förutsättningslöst, helt öppen inför den vita duken.

– Det viktiga är att det blir en dialog mellan mig och bilden. Motivet är bara en av formerna i en målning. Men huset återkommer jag till för att det är en så markant form. Gör jag en halv husgavel i en målning fyller betraktaren på med resten.

Som betraktare är man också intresserad av hur konstnären själv ser på sina motiv och bildernas innehåll.

– Bilderna handlar om vad du själv ser. För en konstnär är en målning bra när det inte finns nåt att vare sig lägga till eller dra ifrån.

Kjell Sundberg målar mycket snabbt.

– Jag har ingen konkret plan när jag börjar. Men jag har en vag idé. Det ska vara intuitivt. Det ena måste få ge det andra. Därför målar jag med ryggmärgen. Jag tänker inte så mycket när jag målar. Jag måste få igång flytet i processen. Då händer oförutsedda och oförutsägbara saker som är spännande. Men trots att man försöker förhålla sig fri och öppen har man alltid sina gamla kunskaper och erfarenheter som en ryggsäck. Men det får man försöka glömma och starta något annat. Sen måste målningen stå ett tag så tiden får verka på den. Med tiden ser man om en målning håller eller om den var ett hugskott.

Jag undrar förstås hur han ser på sin stil.

– Jag har förstås en stil i betydelsen ett personligt tilltal. Men det går inte att beskriva verbalt på ett allmänt sätt. Men jag märker att trots att man utvecklas hela tiden kan man inte komma ifrån sig själv.

Några intressen utöver måleriet?

– Jag gillar att jobba med trä. Jag har en snickeriverkstad. Och jag har byggt mig en sommarstuga.

Favoritkonstnärer?

- Jag gillar sånt jag känner mig besläktad med som Jarl Ingvarsson, Karin ”Mamma” Andersson och Per Kirkeby.

Vad ska hända framöver?

– Utställningarna avlöser varandra. Jag har planerade utställningar både i Lidköpings konsthall och i Karlstad. Och så jobbar jag med två grafiska upplagor åt SJ:s konstförening.

Kjell Sundberg är född 1950. Han har fått sin konstnärliga grundutbildning på KV:s konstskola i Göteborg och Kyrkeryds estetiska i Årjäng 1972-74. Han har fortbildat sig i bland annat muralmåleri.

 
 

BO BORG

 


Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst