Björn Nordén
Perhaps Machines Have a Soul
Teckningar på papper och duk
Galleri Splace, Mariestad
25/9 - 4/10


TYCKER OM MYCKET STORA FORMAT
 
Björn Nordén jobbar med kontraster

 


Björn Nordén är en kreativ mångsysslare som kommit att ägna sig allt mer åt konsten, både som konstnär och gallerist,  på gamla dar. Han är nu aktuell med en utställning på sitt eget Galleri Splace i Mariestad. Den bär det mystiska men intresseväckande namnet Perhaps Machines have a Soul.

- Jag har jobbat med så många olika saker i mitt liv, marknadsföring, ledarskap, organisation, design, och mycket annat. Och hela tiden med konsten som ett parallellt och inspirerande spår. Men jag har aldrig jobbat med teknik. Det beror inte på att jag är teknikfientlig, för det är jag inte. Men jag har aldrig prioriterat tekniken.
- Liksom i mitt yrkesliv vill jag pröva olika saker.
Björn Nordéns stora konstintresse har följt honom genom hela hans långa liv.
- Jag började teckna när jag var mycket ung. Jag förutspåddes en framtid som tidningstecknare för jag var mycket snabb. Snart blev jag alltmer intresserad av den abstrakta konsten. Den bjuder litet motstånd och kräver litet ansträngning och det tycker jag konsten ska göra.
- Konsten har blivit viktigare sedan jag blev senior. Liksom i mitt borgerliga liv har jag provat på allt möjligt i konsten. Jag har testat i de flesta stilar och material. För mig har det varit den stora enkelheten som varit den stora utmaningen.
- Jag gillar också det strama och det kontrastrika som svartvitt.


Vad visar du på den här utställningen?

- Jag jobbar på ett handgjort indiskt papper jag hittade i en butik i Stockholm för 12 år sedan. Nu importerar jag det själv. Jag tecknar med kol på dem. Jag gillar tjockleken och strukturen. När man svärtar på det här papperet blir det som en stjärnhimmel av den grova strukturen. Och så har jag jobbat i mycket stora format, för det gillar jag. Man kan inte undvika stora konstverk. Man måste ta ställning till dem. Det är förstås också anspråksfullt, men det är väl all konst. Jag jobbar mycket med konstraster. Konstraster utvecklar varandra i livet och i konsten.


- Jag tecknar också med blyerts på duk. Det ger en helt annan känsla som spelar fint mot de stora verken.
- Jag vet ingen annan som tecknar på duk som jag gör. Tekniken kom av sig själv när jag skulle skissa till en målning. Duken har en annan struktur än papperet. De olika strukturerna bidrar till intressanta otydligheter. Och det finns något intressant i otydligheterna. De får en att skärpa sinnena och intellektet.
- Jag kan inte göra några ändringar i någon av de här teknikerna. Det framkallar en koncentration som är bra för slutresultatet.

Temat är maskinernas själ?
- Utställningen är en undersökning i bild av den svåra och undanglidande frågan.  De maskiner jag tecknar blir själfulla genom att de är gamla. Jag gör helst gamla fordon som fortfarande finns i bruk. Det blir bilar, motorcyklar och flygplan. Kanske är själen skälet till överlevandet.

- Jag är ute efter att skildra dem på ett enkelt sätt som ändå bär min prägel. Ibland ger jag dem mänskliga drag. Jag tecknar med kol. Jag har inte tecknat på det här sättet på många år. Så nu spänner jag bågen.
- Det är ingenting omkring mina föremål och det lyfter fram deras inre utstrålning, det som ibland kallas själ.

Det är mörkröda motiv i det svartvita?
- I några av bilderna finns mitt eget blod, ett slags mental åderlåtning.
Björn Nordén blandar gärna konsten med filosofi och spekulation.
- Det jag kan och förstår kan jag också lägga bakom mig. Men konsten vet inga gränser så man kan fortsätta att pröva sig fram. Men, jag säger det igen, konst ska kräva en viss ansträngning. Annars väcks inte intresset.


Kreativitet är ett centralt begrepp för Björn Nordén, vad han än gör.
- Jag har alltid jobbat med kreativitet och idéer. Fantasin spelar en stor roll både i konsten och livet, både i andras konst och min.
Björn Nordén driver också galleriet Splace i Mariestad.
- Jag visar andras konst och min egen. Ambitionen är sex utställningar per år. Jag använder också gallerilokalerna till kreativa möten. Min erfarenhet och förhoppning är att konsten ska höja kvaliteten på det som avhandlas kring mötesborden här.

Framtiden?
- Jag samarbetar med galleri Björn Wetterling i Stockholm. Genom det samarbeten kommer jag att få möjligheter att visa t ex internationell konst som aldrig skulle visas i Mariestad annars.


Till slut.
- Ett citat av arkitekten Renzio Piano: ”Vet jag vad jag ska göra, gör jag det inte”

BO BORG

 

 

091006
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst