Lights in Alingsås 25/9-1/11
KULTUR SOM
ATTRAKTIONSKRAFT

Alingsås mer kultur än bara potatis

Birgitta Westergren Lenken ?r evenemangschef i Alings?s kommun. 

Varje år kommer internationellt ledande ljusdesigner till Alingsås, där höstmörka utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk, som förmedlar stämning och berättelser. Längs en slinga genom stan får besökarna en möjlighet att uppleva ljusarkitektur av världsklass.   

Alingsås har för sin storlek med drygt 37 000 invånare ett enastående rikt kulturliv. Här har man alltid varit stolt över sin stad och under det senaste decenniet har konstnärer och kulturarbetare ur olika genrer flyttat in i själva stadskärnan men också till den levande och vackra kringbygden. I omgivningarna finns fina badsjöar, historiskt intressanta platser och urgamla byar med hembygdsmedvetna invånare. Inne i stan lockar många butiker, 22 kaféer, och  traditionell torghandel med sitt världsliga utbud.

Violas caf?

Den gamla träbebyggelsen i centrum med anor från 1700-talet samt ett medvetet bevarande- och förnyelsearbete inom stadskärnan har uppmärksammats internationellt. Hela kvarter med intakta unika handelsgårdar och sammanhållen arkitektur har kunnat inlemmas på ett naturligt sätt i det moderna stadslivet.

Kommunen, en mängd olika kulturföreningar, studieförbunden och kyrkorna har en imponerande programverksamhet tack vare förmåga till samarbete. I Alingsås är för övrigt partnerskap och samarbete mellan det offentliga och privata ett allt vanligare sätt att arbeta och den kreativa föreningen och tankesmedjan Futurum fyller en stor funktion med sin obundna ställning i samhället.

Under hela oktober månad arrangeras Lights in Alingsås för tionde gången och det drar varje år en publik på ca 70 000 besökare från olika delar av världen. Arrangemanget har också har blivit flerfaldigt prisbelönat både i Sverige och utomlands. Varje år kommer internationellt ledande ljusdesigner till Alingsås, där höstmörka utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk, som förmedlar stämning och berättelser. Längs en slinga genom stan får besökarna möjlighet att uppleva ljusarkitektur av världsklass och dessutom anordnas för branschfolk och allmänhet seminarier, kurser, guidningar och många kringaktiviteter. Projektet, som är ett samarbete över gränser både inom kommunen och mellan länder, har visat vägen för ett nytt sätt att skapa vinster i samhället. 

Kommunfullmäktiges ordförande Elver Jonsson har under lång tid lotsat fram utvecklingen i Alingsås till ett hållbart koncept för en stad där alla ska kunna trivas.

– I början på 60-talet när många kommuner i vår egen storlek rev ner sin äldre stadskärna för att bygga nytt och modernt så hade vi turen att ha både politiker, tjänstemän och andra intressenter som enades om att bevara den gamla trästaden och endast förnya med varsamhet. Det kanske är först idag vi börjar förstå vilken enorm betydelse detta har haft för den fortsatta utvecklingen. Som politiker vet jag hur viktigt det är med kulturmedvetenhet eftersom den kan binda ihop hela samhället socialt och ekonomiskt. Alingsås har ett bra läge nära Göteborg, men har aldrig varit en förort utan en stad med tydlig egen identitet. Invånarna känner stolthet över sin stad och deltar med stort engagemang vid förändringar i stadsbilden.

Kultur- och fritidschefen  Olle Andersson med arbetserfarenhet från olika kommuner och som pendlar varje dag till Göteborg känner tydligt av den speciella stämningen i Alingsås.

– Det är en liten stad, men här finns verkligen allt. Kungsgatan är den stora mötesplatsen och det speciella sättet att umgås har skapat en vänlig atmosfär. Det lilla personliga mötet där man alltid kan byta några ord med varandra är viktigt. Det finns också en positiv entreprenörsanda som sprider sig till alla grupper, men samtidigt kan det dröja innan nyheter blir accepterade. 

I kulturens mittpunkt och med ett imponerande nätverk finns Birgitta Westergren Lenken, som från 90-talet har blivit en välkänd och uppskattad evenemangschef i kommunen.  Med sin mångfacetterade bakgrund och stora erfarenhet har hon arbetat med film, teater, musik och dans som projektledare, informatör och entreprenör och långsamt byggt upp en grundmurad tillit för den kommunala kulturverksamheten.

– Publikarbetet är oerhört viktigt på en liten ort och det finns många samordningsvinster att göra. Alla inblandade måste hjälpas åt. Välkända artister drar givetvis stor publik, men det är egentligen roligare att skapa nyfikenhet och överraskningsmoment, som leder till nya omvälvande möten och som kanske blir en upplevelse för livet. När detta ibland sker i det lilla enkla arrangemanget känns det som ett under i vardagen!  Det märks också att publiken ökar i kristider och kulturen skapar mervärden som inte kan mätas på vanligt sätt.  

Alingsås har med åren blivit ett föredöme när det gäller teaterarrangemang och artistmottagande. Birgitta Westergren Lenken betonar vikten av en proffsig hantering. Om svårigheter och problem uppstår måste det lösas snabbt och med god vilja.

– Det handlar inte bara om att  sprida ut olika evenemang. Det är kanske främst en fråga om  attityder och generositet för att uppnå ett vitalt kulturliv. Få känner egentligen till vilket arbete som föregår en teaterföreställning, och vi måste visa teaterns yrkeskår respekt på alla sätt. Bemötande, kompetens och flexibilitet är nyckelord vid genomförande av alla evenemang men det krävs också mod.

 Under många år var Nolhaga Slott ett viktigt utflyktsmål för konst- och kulturintresserade i hela regionen. Här visades ofta intressant svensk och nordisk konst samtidigt som det också fanns restaurang och kafé i byggnaden, som drog sin egen publik. Det var charmigt men opraktiskt och konstverksamheten flyttades därför över till det nya Kulturhuset 2003.  

Pontus Hammarén är sedan förra året verksamhetsledare för Kulturhusets konsthall och Alingsås museum. Han kommer närmast från Bohusläns museum och tidigare Skövde konsthall. Under den korta arbetsperioden i Alingsås har han hunnit att visa utställningar som engagerat och väckt stor uppståndelse med både positiva och negativa reaktioner. De häftigaste attackerna har både han själv och hela kulturförvaltningen klarat med rak rygg och fast hållning. Kritik har bemötts på ett seriöst och övertygande sätt.

Pontus Hammar?n

 – På mindre orter är det ofta lokala konstnärer, som drar störst publik. Det brukar också vara ”fin och väluppfostrad” konst som visas. I Alingsås har jag främst försökt välja konstnärer med en tydlig vilja till kommunikation, som är aktuella och ofta utmanar den bestående ordningen i samhället. Fotoutställningarna av Andres Serrano och Elisabeth Ohlson Wallin tog upp brännande ämnen i vår vardag och reaktionerna blev starka, nästan chockartade. När debatten var som hetast, kände jag alltid ett starkt stöd av min chef, som litade på mitt omdöme och min kunskap att hantera situationen. Ett sådant förtroende betyder mycket för samarbete och trovärdighet inför kommuninvånarna.

Aktuell utställare under hela sommaren och fram till mitten av september är Ola Billgren med måleri 1963-76 och publiken har kommit från hela landet för att se ömsinta interiörer och tidlösa kompositioner ur Billgrens tidigaste produktion. Verken är få men så välhängda att besökarna dröjer sig kvar längre än vanligt. 

Alingsås konsthall har fått stor uppmärksamhet på kort tid, men i höst följer en lugnare period med bl a lokalt förankrade konstnärer och Pontus Hammarén kan hämta andan fram till januari 2010 då välkända Elin Wikström intar konsthallen.

– Närheten till storstaden har länge skapat en självklar växelverkan, men här finns ändå en tydlig integritet och en egen nyfikenhet på kulturområdet. Jag känner stor frihet som ledare för konsthallen. Från politikernas sida finns ingen uttalad utställningspolicy utan enbart en önskan att verksamheten ska nå ut så effektivt som möjligt.

Kungsgatan

Alingsås har också många fristående konstnärer och kulturarbetare, olika konstföreningar och det nyöppnade Galleri K, som drivs av ett konstnärskollektiv. Alingsås Konstförening med nästan 400 medlemmar arrangerar varje år sommarutställningar av hög kvalitet i Stampens Kvarn.

Konstnären Ove Thorsén är en verklig kulturpersonlighet och driftig ordförande i Kulturföreningen Tornet, som anordnar utställningar med samtidskonst i det gamla utkikstornet på Nolhaga berg. Han flyttade till Alingsås på 90-talet, när han fortfarande var rektor på HDK i Göteborg och upptäckte ”världens bästa småstad”.  När hans designstudenter började arbeta med näringslivet i kommunen föddes embryot till Lights in Alingsås.

– Det är en trivsam stad med cykelavstånd till allt, fullt av kaféer och många naturliga mötesplatser. Kyrkans orgelkonserter ”Orgelbruset” varje fredag lunch ger upplevelser av hög kvalitet. Det finns också en påtagligt positiv stämning inom kommunen som smittar av sig och  lockar till sig många kreativa personer med mod att satsa.

Nya stentrappor i centrum

 I Alingsås har politiker och kommunledning en hög ambitionsnivå och arbetar hårt på att stärka kommunens attraktionskraft. Inför framtiden hoppas man öka antalet invånare bland annat med satsningen på det nya bostadsområdet Stadsskogen, som får en varierad boendemiljö med överraskande arkitektonisk medvetenhet och en storslagen utsikt över sjön Mjörn.  

 
 GUN HELLERVIK
 Stampens kvarn


Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst