Huitfeldt - drottning av Bohuslän
4-31/7
Ladan, Tjörn


DROTTNINGEN LÄMNAR INGEN OBERÖRD
Birgitta Stenberg gör upp med myternaHanna Lekander som Margareta Huidfeldt. Foto: Hanna Toresson 


Huitfeldt – drottning av Bohuslän blev titeln på det manus som Tjörns sommarteater i år förvandlat till scenkonst. Pjäsen handlar om Margareta Huitfeldt, verklig och ryktbar ägare till egendomarna Åby och Sundby säteri. Manusförfattaren Birgitta Stenberg har försökt ge en psykologisk förklaring av vem Margareta Huitfeldt egentligen var och orsakerna till hennes handlande.

I 1650-talets Bohuslän fanns det många intressen att ta hänsyn till. Dels till det fredsavtal mellan Sverige och Danmark som gjorde Bohuslän svenskt, dels till kyrkans män och dels till kungen. Mitt i allt detta stod änkan Margareta Huitfeldt. Hennes rykte föregår henne som en okontrollerad präriebrand, och hon verkar inte lämna någon person oberörd.
Någon personlighetsklyvning handlar det inte om men publiken möter en Margareta Huitfeldt som visar upp två mycket skilda sidor av sin personlighet. Framför allt är det i egenskapen av mor och försörjare av ende sonen Ivar som hon gör allt för att han ska få en trygg uppväxt och god utbildning. Moderskärleken är en sida som hon inte visar utåt, då är det en mycket tuffare godsförvaltare och maktspelare som träder fram. Inte omöjligt att Margareta Huitfeldt drog på sig ett extra hårt skal inför biskopar och kungamän för att inte verka sårbar, och därigenom äventyra den lugna uppväxten för Ivar.
En berättelse om Margareta Huitfeldt är också lika mycket en historia om eftermälet. På gårdsplanen utanför sommarteatern kan många besökare återberätta de historier om Margareta Huitfeldt som barn skrämts med långt in på 1900-talet. Säteriägaren var en speciell kvinna, men inte så speciell, enligt manusförfattaren.


Birgitta Stenberg har efter gedigen research skrivit dramat om markägaren som blev mytomspunnen hårding

– Margareta var en stark kvinna, och henne försökte man komma åt, förklarar Birgitta Stenberg. När jag läst rättegångsprotokoll från den tiden finns det också många händelser som tillskrivits henne, utan att hon varit inblandad alls.


Hanna Lekander och Leif Edlund Johansson. Foto: Hanna Toresson

Förspelet, där en av de medverkande skådespelarna blir föremål för de andras spekulationer då han inte kommer i tid till föreställningens början, knyter ihop såväl publik som ensemble som dåtid och nutid med den animerade diskussionen om vad man vet är sant och genom vilka kanaler skvallret sprids. Birgitta Stenberg intar en viss skepsis mot bloggar och andra källor på internet.
– Jag tror många missar mycket där de sitter framför sina datorer.

KENNETH ERIKSSON

 


Lisbeth Johansson som piga och Bo G Lyckman som präst. Foto: Hanna Toresson

 
 

090730
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst