Galleri Grafioteket
 
Britta Grönstrand
 


Målningar som skapar sig själva
Det är fullt av monster och andra fantasidjur i Britta Grönstrands målningar. De gömmer sig bakom alla färglager och Britta letar upp dem och synliggör dem.


När ingenting verkar fungera målar hon över. Det blir många lager av färg. Ur strukturen som blir kryper monstren fram. När de inte syns tillräckligt så skrapar och sandpapprar Britta fram figurerna och målar fram dem så de blir synliga.
– Det är fantasimonster och olika känslor som finns i målningarna. Det kan kännas som om målningen skapar sig själv. Ibland är det så många figurer att det är svårt att hinna måla alla, säger Britta.Men ibland finns det för lite figurer i målningen. Då målas det dit fler, inspirerade av figurer som kommer från tidningsurklipp och andra bilder. De bilderna målas dit med små, små penslar och blir ofta helt fotografiska.
– Målningen är klar när den visar en bra berättelse, när det finns en mening i den. De måste vara meningsfulla.
Hela processen att få klart en målning tar lång tid och Britta arbetar varje dag i sin ateljé i Majorna.
Från början målade hon på klassiskt vis. De bilderna var fotografiska. Modellerna skulle se ut som de gjorde och allt skulle vara som det är. Därifrån har utvecklingen gått successivt framåt. Idag är det bara delar i bilderna som ibland görs på detta sätt.
Förändringen i Brittas bilder kom för 15 år sedan när hon började samla på afrikanska masker. Då såg hon att ingen var den andre lik. De kunde se ut som de ville.En konstnär som har betytt mycket för henne är Jean Dubuffet. Han målade gubbar som fick se ut hur som helst. Han visade att man får måla som man vill.
Det jobbigaste med att vara konstnär är den ekonomiska situationen. Man oroar sig hela tiden för pengar. En tillfällig lösning kom för ett år sedan när Britta fick ett 2-års stipendium från Bildkonstnärsfonden.
I 15 år har hon skickat in ansökan. Denna gång tänkte hon först inte ens försöka, men… tänkte hon, det här är sista gången… och så fick hon det. Britta blev full av förundran och väldigt häpen. Det var inte något hon väntat sig.

NATHALIE JONSSON

Britta Grönstrands hemsida:
http://www.ramverk.se/kcv/brittagronstrand