Kvinnoporträtt
Vänermuseet, Lidköping
8/3-26/4


SPÄNNANDE KVINNOÖDEN
Vägen till rösträtt och studier
 
På Vänermuseet i Lidköping öppnades på Internationella Kvinnodagen utställningen Kvinnor i Lidköping  om mer eller mindre kända kvinnor, från Eva de la Gardie, född 1724,  fram till idag. Utställningen speglar kvinnors villkor genom historien. När fick kvinnor möjlighet att studera? När fick de rösträtt?

– Vi håller på att bygga om vår basuställning som kommer att lyfta fram kända och okända människor från trakten och då tyckte vi det passade att just den 8 mars visa några av Lidköpings mer spännande kvinnoöden, säger Kerstin Hallin på Vänermuséet. Hennes egen personliga favorit är Sara Wennerberg, mor till skalden Gunnar Wennerberg. Det berättas om Sara att hon hade bristande skolutbildning men var både klok och musikalisk.

 
Sara Wennerberg vid aftonlampan med dottern Eufrosyne

Sara, född Klingstedt år 1786, gifte sig med Gunnar Wennerberg som var prost i Lidköping. De fick två söner och två döttrar. Yngste sonen, Gunnar Wennerberg d y, och skaparen av Gluntarne, blev statsråd och landshövding, kompositör och en av De Aderton.
– Jag är övertygad om att Gunnar Wennerberg fick sin musikaliska talang framför allt från sin mor, säger Kerstin Hallin.
Samma år som Sara föddes dog Eva Ekeblad, som var en känd grevinna av ätten De la Gardie och intresserad av vetenskap. Hon föddes 1724 och valdes som första kvinna in i Vetenskapsakademien endast 24 år gammal. Tack vare henne kom potatisodlingen igång i Sverige och man började tillverka stärkelse, puder och brännvin av potatis. Det dröjde ända till 1970 innan nästa kvinna invaldes i akademin.


Grevinnan Eva Ekeblad

Några kvinnor emigrerade. Augusta Hägerman från Gösslunda, född 1869, var tjugo år när hon flyttade till USA. Efter trettio år började hon skriva ner sina minnen från Kålland, artiklar som publicerades i olika tidningar, bland annat i New York. Dessa folklivsskildringar var så populära att de senare gavs ut i bokform. En annan emigrant var Mary, tidigare Maria, Andersson från Saleby, som föddes 1872 och växte upp i ett fattigt hem i Norra Härene. När hon var 16 år gammal flyttade hon med familjen till en plats utanför Chicago där hon blev hembiträde. Snart började hon arbeta på en skofabrik där hon engagerade sig fackligt och år 1918 utsågs hon till ordförande för amerikanska arbetsdepartementets kvinnobyrå i Washington. Hon lyckades höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren för miljoner amerikanska kvinnor och utnämndes 1935 till en av USA:s tio mest framstående kvinnor.

 
Mary Andersson skrev många dagböcker

En annan Mary Andersson, född Molander 1873, gifte sig med Albin Andersson, som startade musik- och pappershandel i Lidköping. Mary skrev dagböcker i över femtio år. Hon började skriva när det första barnet föddes 1902 och det blev sammanlagt trettionio dagböcker som berättar om vardagen och om vad som hände ute i världen. Hon fotograferade också och på Vänermuséet finns runt sexhundra bilder som hon har tagit.


Påminnelse

Ada Nilsdotter Svensson föddes 1890 på Lurö. 1914 gifte hon sig med fiskaren och senare fyrvaktaren på Djurö, som hon fick tre barn med. När han blev sjuk sex år senare och dog tog Ada över hans arbete som fyrvaktare. En annan kvinna som lyfts fram är Frida Ekholm från Råda utanför Lidköping. Hon föddes 1864 och blev som barn upprepade gånger såld på auktion. I utställningen Kvinnor i Lidköping porträtteras även underhållaren och före detta dansösen Lillan Ellgren Svensson och den internationellt kända silversmeden Theresia Hvorslev. Parallellt med utställningen, som pågår till och med den 26 april, visas några hattar ur muséets samlingar.

AGNETA SVANHOLM 

 

090315
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst