TAR FRAM KONSTNÄREN I BARN
Karl Chilcott arbetar med levande material 

 

De går stegvis mot att uttrycka sig i ett naturligt material på ett kreativt sätt. Det är formeln uttryckt i ord av Karl Chilcott som låter skolbarn arbeta konstnärligt i trä.

Konstprojekt med barn kallar Karl Chilcott sitt arbete med att låta barn från förskola till gymnasiet arbeta med trä på varierande sätt. Skolorna är spridda från Göteborgsområdet och långt norrut i Norge.
Något av det första man gör tillsammans är att gå ut i skogen för en första introduktion med träden. I fokus står trädets spännande former och det färska virket som ett levande material.
– Träd är en skulptur i sig, konstaterar Karl Chilcott.I nästa steg tar han upp frågan om vad en skulptur är och låter eleverna sätta ihop en av Chilcotts skulpturer på valfritt sätt. Variationsmöjligheterna är många.
– Eleverna kommer med många okonventionella idéer, ofta fler än vad det finns elever i klassen.
I ett av projekten formade eleverna ett klot av en redan nersågad ek i storleken 70 centimeter i diameter, brände klotet över öppen eld och rullade det ner till havet där klotet så småningom installerades som en lekskulptur.
– Det känns otroligt spännande för mig att jobba med barn och konst.
I ett annat projekt har flera klasser arbetat med ägget som en symbol för livet. Äggen har sedan placerats i havet från olika fartyg som lämnat hemmahamnen för respektive skolklass och stävat vidare mot nästa hamn. Tanken har varit att äggen med hjälp av havsströmmarna skulle hitta sina egna vägar till andra folk och kulturer. Inom sig har äggen burit en hälsning á la flaskpost från sina avsändare.
– En dag fick jag ett telefonsamtal om ett ägg som skickats från en skola i Mölndal. Det hade kommit till New York. Världen känns lite mindre för eleverna då, berättar Karl Chilcott.I den svarta lådan, eller black box som han kallar den och som brukligt tillverkats av eleverna själva i ek, samlar deltagarna sina funderingar på livet. Framför allt får de fundera i arbetet med händer sina på vad som är viktigt för dem själva. Kunskaper som har förvärvats med hjälp av händernas arbete sitter bättre än det man bara läst sig till, menar Karl Chilcott.
Den svarta lådan har sedan grävts ner, bland annat i Slottsskogen i Göteborg, och ska grävas upp igen efter den 23 december 2012 när mayaindianernas kalender tar slut. En svart låda gjord av elever från Drammen fick följa svenske isbrytaren Oden på en resa längs Nordostpassagen i Barents hav. När Oden passerade nordpolen på väg hem placerades den brända lådan på isen. Vad som kommer att hända med lådan och jorden vi lever på när klimatet förändras och isarna smälter, det är den stora och spännande frågan för deltagarna.
– Kan lådan komma tillbaka till Drammen?
Karl Chilcott bränner alltid träet han jobbar med, både i skolprojekten och de egna arbetena. Rent praktiskt ger bränningen en konserverande yta, ur ett konstnärligt perspektiv ser betraktaren först bara en silhuett, sedan växer det tredimensionella fram i skulpturernas mönster.
– Elden har en kraft som kan förstöra och bevara, alltså är både negativ och positiv, förklarar han.
Karl Chilcott framhåller att skapandet ligger naturligt för alla barn men varje barn behöver inte vara en konstnär. Hans tankar kring barns lärande ligger mycket nära 1700-talsfilosofen Rousseau som förespråkade en naturlig inlärning. Kunskaper som barnen får med handens rörelse sitter mycket bättre än exempelvis det de lär sig bara genom att titta och läsa, menar han.Att arbeta som pedagog kan förstöra den egna konstnärligheten, det är en utbredd uppfattning bland konstnärer som han dock inte håller med om. Han säger att han tvärtom utvecklats genom att jobba med barn.
– Jag har gjort vissa skulpturer på ett annat sätt än tidigare.
Målet med den egna konsten och de projekt han genomför med skolelever är inte längre det absolut viktigaste.
– Målet är viktigt för mig, men resan till målet har fått en annan betydelse, säger Karl Chilcott. Den är ett äventyr.KENNETH ERIKSSON
 

081019
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst