Bohus och Carlstens fästningar 1050 år


EN NORDISK HISTORIA I NÅL OCH TRÅD
 
Kungälvsbroderiet genom tusen år

 

Kungälv med omnejd var ett av Nordens mest strategiska områden under  främst tidig  medeltid. Här finns en magisk historia från ett gränsland, där krig, våld och skövling hörde till vardagen men där också märkliga och sägenomspunna män beslutade om fred och varaktiga samhällsbildningar. Med borgruinen på Ragnhildsholmen och fästningarna i Marstrand och på Fästningsholmen i  Kungälv  har kommunen en unik ställning och har egentligen aldrig behövt marknadsföra sig som turistort.  Publiken har strömmat till ändå.

I år när Bohus fästning är 700 år och Carlstens fästning 350 år firar man under hela året i ett digert program, med konserter, teater, medeltidsspel, dramatiserade guidningar, föreläsningar och utställningar och med Fästningarnas Fest, som är starten på ett samarbete mellan olika aktörer från Sverige, Norge och Danmark för att markera fästningarnas och bygdens gemensamma arv och för att gemensamt blicka in i framtiden.
Bakom arrangemanget står förutom Kungälvs kommun, Statens Fastighetsverk, Södra Bohusläns Turism AB, de nordiska fästningarna, näringsliv och föreningar.
Den spännande historiska bakgrunden och de många fynden från utgrävningar i området har alltid skapat ett stort och levande intresse för hembygd och kulturhistoria i Kungälv. Många ansträngningar har gjorts för att få till stånd en permanent utställningslokal med fokus på området som strategiskt gränsland och för att kunna driva frågan hårdare bildades föreningenKungälvs Musei Vänner i mitten på 1990-talet. Med det tidigare landstingsrådet Verna Rydén som ordförande har föreningen snabbt vuxit och har idag viktiga samarbetspartners både hos myndigheter och näringsliv.  Museivännerna har hittills genomfört olika temautställningar i tillfälliga lokaler och i Mimers Hus och tack vare det växande intresset finns det idag en museibyggnad/utställningsloka inlagd i detaljplanen för Fästningsholmen.
– Vår förening har vuxit mycket snabbt med drivande och välkända kulturpersonligheter och vi är nu 500 medlemmar utan att ha ett eget museum! Vi förankrar allting sakta men säkert och arbetar löpande på att bredda basen för verksamheten. Tiderna förändras och nya samarbetspartners dyker upp bl turistnäringen, som idag arbetar på ett mer offensivt sätt. Så småningom kanske de kan bli aktuellt med EU-bidrag eftersom det finns en gammal region-gränslandsproblematik i området, säger hon.
På Mimers Hus visades i samband med fästningsjubileet en utställningen om Kungälvsbroderiet - en historia i nål och tråd, som är ett samarbete mellan Kungälvs Musei vänner, en konstnär och 17 brodöser från den kyrkliga arbetskretsen. Ledaren för brodöserna  Gunilla Fransson förankrade idén med att förmedla Kungälvs historia i broderiteknik hos museivännerna och därefter gick uppdraget med att skapa skisser och förlagor till välkända textilkonstnären Birgitta Arkenback.


Birgitta Arkenback

De två första textila bilderna  med sammanlagt 50 fristående scener ur tidig och sen medeltid  var klar 2006 och nu är det premiär för den tredje stora berättelsen om Vikingatiden, som är sammanställd av 40 olika delar och på samma sätt  som tidigare broderade av 17 olika personer( 16 kvinnor och 1 man).
Hela utställningen med broderier, modeller, historiska scener, kartor, föremål och bakgrundstexter är framför allt ett lagarbete av museivännerna. Ordförande Verna Rydén som svarat för alla bakgrundstexter i utställningen vill särskilt framhålla vikten av ideellt samarbete.
– Alla inblandade har ställt upp ideellt  och det har varit ett långdraget arbete under flera år men ingen har slutat eller tappat sugen. För mig är också samarbete mellan alla inblandade parter ett viktigt mål.  Intresset är så stort för vår historia och  med den här utställningen hoppas jag att vi snart kan få permanenta lokaler för våra utspridda och arkiverade samlingar.
 
Kungälvsbroderiet består av tre olika textila bildkompositioner på ca 4,5 m2 vardera, som omfattar  scener ur äldre och yngre medeltid samt Vikingatid. Medeltidsbroderierna del I och II  är broderade på ekologiskt odlat bomullstyg och  fastsydda på ett underlag av halvlinne, men i  Vikingatidsbroderiet är olika händelser och scener flätade in i varandra i ett oupplösligt tidsskede. Det skapar andra uttryck och en varierande rytm.Konstnären Birgitta Arkenback, som har haft det totala konstnärliga ansvaret är själv styrelsemedlem i museivännerna och lever med ett brinnande intresse för medeltidshistoria. Hon bor i en gammal släktgård i den urgamla och rika jordbruksbygden väster om Kungälv och har sedan barndomen fått höra sägner och historier av släktingar och äldre ortsbor. Det långvariga intresset för medeltidshistoria utan något egentligt mål kom plötsligt till användning på ett påtagligt sätt.
– Jag har alltid lyssnat på äldre människors berättelser och vid utlandsvistelser har jag tecknat och målat historiska scener utan att veta hur de skulle användas. Bayeuxtapeten har  varit en ständigt närvarande inspirationskälla. När jag började med skisserna till Kungälvsbroderiet fanns därför mycket färdigt sedan tidigare både på papper och i huvudet. Det har varit ett viktigt uppdrag eftersom det har hänt så mycket i detta  våldsdrabbade gränsland.
De första stora broderierna  om tidig och sen medeltid berättar om fredligt vardagsliv och om våldsamma krigiska händelser, men också om gudstro, sägner och traditioner. Varje bild i dessa broderier är fristående och  har placerats i rader på ett underlag av linne. Gemensamma diskussioner har lett fram till ett representativt urval av historiska scener. Det är annorlunda med den nya textilen från Vikingatid, där broderiet flyter fram över hela ytan med olika scener ur tidens viktigaste händelser både ute i Europa och hemmavid. Utspridda över hela ytan seglar skeppen fram med ståtliga utsirade bogpartierAlla brodöserna har följt skisserna i en ruta på 30x30 cm, men själva monteringen och sammanfogningen till en stor bild har varit det verkliga kraftprovet eftersom alla möten mellan rutorna måste stämma och ibland  göras om för att få ett sammanhållande verk. Birgitta Arkenback  och särskilt textilkonstnären Git Andersson samt brodösen Gun Embring, som monterat hela bilden betonar svårigheten med att skapa och behålla en helhet.
 – Alla broderar på olika sätt med själkstygn och läggsöm och därför kan det bli svårt när  delarna ska mötas vid slutmonteringen Vissa kan måla med moulinégarnet och skapa rörelse  medan andra har underbara stygn men kanske är lite mer låsta till tekniken.
Några  är återhållsamma och andra är mer yviga i sitt arbetssätt och det är verkligen charmfullt och livgivande med variationen.
Tack vare tidiga källor ur engelsk, norsk och isländsk litteratur och ett unikt samarbete på lokal nivå kan Kungälvsbroderiet berätta om viktiga händelser i ett nordiskt gränsland för en ny generation. Men när ska det få ett nytt hem?

GUN HELLERVIK

Mimers Hus, Kungälv 6/8-20/9                                                                                  
Många övriga arrangemang  HT 08
 

 

 


090921
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst