Marie Isaksson
Grafik och objekt
Galleri Anna H
6-21/9

 
FORMER SOM UPPREPAS
Marie Isaksson varierar färger och mönster
 

Upprepning av former intresserar konstnären Marie Isaksson. I sina grafiska verk undersöker hon hur en liknande form kan ge upphov till olika uttryck genom att variera färger och mönster. Utgångspunkten är att de ska spegla en sorts känsla, gärna positiv, säger Marie Isaksson.

Hennes senaste grafiska verk, samtliga med titeln Uppfylld, visar alla kärlliknande former som ensamma framträder mot en vit bakgrund: ett motiv Marie Isaksson berättar att hon arbetat med under sju till åtta år.
– Under en period jobbade jag mycket med en stiliserad bladform, som jag tycker är vacker, och utifrån den arbetade jag fram nya former, vilka blev som kärl, berättar hon.


Svart, blå, vågig Uppfylld

Hennes verk består av två delar: grafik och sandblästrat glas. I glaset som ramar in grafiken skapar hon ett mönster med vilket hon nitiskt fyller kärlets form och på så sätt, förklarar hon, får den platta bilden både djup och naturliga skuggor.
– När man presenterar grafik består det, undantaget det grafiska bladet, även av ram och glas. Jag funderade på varför man inte skulle kunna integrera glaset så att det kunde bli en del av verket, samtidigt som det behöll sin funktion av att skydda grafiken, berättar Marie Isaksson.
Att det är ett tålamodskrävande arbete förstår man när man tittar närmare på hennes verk. Flera av de sandblästrade glasen har ett mönster bestående av tunna linjer samlade i dynamiska formationer, men kan också bestå av kantiga små bitar, tätt placerade likt mosaik. De klipps eller skärs ut i ett transparent plastmaterial och måste fästas tillräckligt hårt mot glaset för att vara kvar när det blästras med sanden, samtidigt som det inte får sitta alltför fast, då det ska tas bort efteråt.


Grå, blå, liten Uppfylld

– Här får jag tillåtelse att leka, att se vad som passar ihop eller vad mönstret kan ge. Bara det att få sätta saxen i något och börja jobba. Det behöver inte planeras så som arbetet med färg och grafik.
Grafiken gör Marie Isaksson i sin ateljé och grafikverkstad, i nära anslutning till bostaden i Sjuntorp, söder om Trollhättan. Tillskillnad från mönstret skissar hon noga på formerna. De ska vara bestämda och när de har landat, som hon uttrycker det, kan hon arbeta fram resten.
Blästringen utförs på kollektivverkstaden i Göteborg.
– Jag trivs bra med att ha det så. Det kan vara skönt att komma ifrån lugnet en stund och känna av stadens puls.
­Inspirationen får hon någonstans där emellan, eller snarare både i staden och på landet. Den kan komma varsomhelst ifrån säger Marie Isaksson, och ofta under arbetets gång.

Hon utbildade sig mellan åren 1980-1986. Först läste hon två år vid Berghs Reklamskola i Stockholm, men fortsatte sedan med grafikinriktning på Dômens Konstskola och Hovedskous Målarskola, båda i Göteborg.
– Sammantaget arbetade jag fem år inom reklam, även om jag läste vid sidan om. Efter bara ett år insåg jag att det inte var min grej, utan att det var konst jag ville arbeta med. Som konstnär är man sin egen uppdragsgivare, får bestämma själv och ta den tid man behöver. Det finns en harmoni och ett lugn i att känna att nu är jag så nöjd jag kan bli med det jag skapat, förklarar Marie Isaksson.
Sedan 1992 har hon arbetat med konst. Till en början hade hon ett mer beskrivande uttryck med mycket detaljer, figurer och händelser. Men efterhand, berättar Marie Isaksson, började hon skala bort mer och mer och experimentera med grafikens uttryckssätt och möjligheter.– För tio år sedan började jag också arbeta tredimensionellt i betong och då jobbade jag med fokus på form. Det överfördes även till mina bilder.
Hennes objekt gjutna i betong i fönsternischen är gråsvarta former som för mina tankar till naturen. Kanske skulle det kunna liknas vid sjöborrar eller frökapslar?
– Jag letar efter former som tilltalar mig och mycket finns i naturen. Men formerna behöver inte föreställa något. Utan jag arbetar med att sätta ihop flera liknande delar för att bilda en annan form. Det kan ses som en parallell idé till hur jag arbetar med grafiken, säger Marie Isaksson.Senare ställer hon ut på Konsthallen i Trollhättan med Annika Jostrand-Liljevall, under titeln Länkar.

MARIA RADEMARK

 


 


080910
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst