Borås Internationella Skulpturfestival 17/5 – 21/9


MUSEICHEF MED MÅL OCH VISIONER
Hasse Persson sätter Borås på konstkartan

 

Välkände fotografen Hasse Persson är sedan 2006 ny chef för Borås Konstmuseum som tidigare har arbetat offensivt  och med stor kvalitetsmedvetenhet under  främst den nu framlidne Tomas Lindh. Med Hasse Persson väntas en ny tid och en annorlunda inriktning med mer foto och videokonst och han ser fram emot att sätta Borås på konstkartan med återkommande skulpturutställningar och en betydligt större kulturpolitisk satsning på konst i stadsmiljön. Västra Götalandsregionen har dessutom utsett Borås Konstmuseum till speciellt museum för rörlig konst med permanent videoteater.

Hasse Persson är hemtam i Borås med ett stort kontaktnät och en stark förankring i bygden.  Han växte upp på en bondgård i Rydboholm men höallergi gjorde att han i 15-årsåldern blev tvungen att flytta in till stan där han av en slump blev han antagen som fotoassistent på Borås Tidning utan att kunna någonting i ämnet! Han var däremot intresserad av fotboll och började därför treva sig fram med idrottsbilder. I slutet av 1950-talet fanns ingen utbildning inom foto, men den stora amerikanska tidskriften LIFE, som kunde köpas på ett specialställe i Borås blev oerhört viktig för hans fortsatta utveckling. I den visades bilder av världens stora fotografer och nu visste han hur foto skulle se ut. Redan vid denna tid i övre tonåren satte han upp sitt mål att komma till USA som fotograf så fort som möjligt. Efter några år på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och Expressen och med flera priser i fototävlingar placerades han äntligen i New York som 24-åring och kom sedan att ha denna stad som hem och verksamhetsbas fram till 1990.  
– Vi var nog en hel kull unga fotografer på den tiden som tillhörde en ny generation och började arbeta med  snabbare småbildskamera och en annan bildsyn inom reportagefotot. De stora berömda krigsfotograferna och en annan filmteknik visade vägen till ett tätare förhållande till motivet med människan och viktiga händelser  i fokus, säger Hasse Persson.

Som pressfotograf i USA för först Expressen och därefter DN:s räkning hade han ett enormt område att bevaka: båda de amerikanska kontinenterna och dessutom Sydostasien! Det var ett ständigt resande och arbetet löpte utan avbrott. Det kompenserades med långa semestrar i Sverige för att känna av hemlandets stämningar och attityder.
– Åren i USA var visserligen arbetsamma men samtidigt fantastiska, särskilt under 1960-och 70-talet i New York, som under denna period hade ett oerhört vitalt konstliv.
Många lokaler och lägenheter mitt i city stod tomma.                                       Bild: Hasse Persson vid Tony Craggs skulptur Declination
– Det var därför billigt att bo och driva runt en stor ateljé och konstnärer från hela världen sökte sig hit för att kunna arbeta i en stimulerande miljö.
I denna spännande smältdegel av kreativitet uppstod och blommade popkonsten, postmodernismen, minimalismen och konceptkonsten.
– Det var nog tack vare en lyckad kombination av starka institutioner och gallerister, bra utställningar och goda konstkunskaper hos publiken.
På en enda helg kunde han se ett 50-tal utställningar och konstintresset var makalöst.
– Det var verkligen ett fenomen! Jag lärde mig mycket och här grundlade jag mitt stora intresse för konst och här stärktes jag i insikten om konst som en livsviktig faktor i människans liv.
Konstlivet i New York  kom i högsta grad att påverka Hasse Perssons egna bilder. Den starka fotokonsten  med ledande dokumentära fotografer, som arbetade med krig, sociala villkor och politik drabbade honom med  omprövningar och nya ställningstaganden. En resa till Vietnam under krigsåren och upplevelsen av människor i nöd i kontrast till makthavarnas cyniska agerande blev vägledande i hans fortsatta arbete med konstfotot. Resultatet finns i fotoböckerna New York-kontrasternas stad (1969), Amerikabilder (1974)och utställningen Real/Unreal (2005).
– Jag har påverkats av det kritiska ögat både som människa och fotograf, säger Hasse Persson.
Viktiga förebilder har varit amerikanskan Dorothea Lange och svensken Sune Jonsson, som båda har en politisk underton i sina socialrealistiska bilder och alltid tar parti för den svagare.
– Det kan vara farligt att lita på talesmän för myndigheter och politik. Makthavare kan ljuga men kameran avslöjar. 
Fotomontage Jan Berg: Med Mate Hunting av Marianne Lindberg De Geer
Slutet av 1980-talet och början på 90-talet innebar en stor förändring i New York. Penningspekulationerna ökade, fastigheter köptes upp och en helt annan tid tog vid. Konstnärerna trängdes ut och konstlivet stannade upp. Efter 23 år i USA  återvände Hasse Persson  till Sverige och engagerade sig till en början  i styrelsen för Hasselblads Center  och blev senare dess konstnärlige ledare. Under denna tid initierades och genomfördes viktiga och spännande utställningar med bland andra Jim Dine, Mary Ellen Mark och Henri Cartier-Bresson.
Som chef för Borås Konstmuseum har han på kort tid lyckats öka kulturintresset i hela kommunen. Han är kvalitetsmedveten med stränga urval men betonar samtidigt invånarnas rätt att möta och välja konst på sin egen nivå.
Museets besökssiffror har fördubblats och vernissagerna drar storpublik men i år är museet stängt för en omfattande ombyggnad och anpassning till nya funktioner. Det finns också ett växande intresse både inom kommunen och näringslivet att marknadsföra Borås som konst-och kulturstad.

Hur har detta gått till och hur ska Borås kunna sättas på konstkartan idag?
– Som museichef måste jag ha visioner och en orubblig målsättning annars blir det svårt att motivera andra. Det är viktigt med fyllig information på olika nivåer och en stabil lokal förankring. Man måste också bjuda på sig själv och ständigt skapa närhet, möten och dialog, säger Hasse Persson.
– Det tar tid och kraft men det är en självgenererande verksamhet, som ger mycket igen.
För att uppnå en förändring inom kulturområdet är det nödvändigt att tillsammans med politiker och kommunledning arbeta sig fram till nytänkande.
– I Borås finns sedan länge en stark entreprenörsanda och en sjudande kreativitet  i stiftelser och större företag och idag genomsyras kommunen av en stark vilja att satsa på Borås som konst- och skulpturstad. Det finns också en kärlek till Borås hos allmänheten.
Hasse Persson är särskilt intresserad av stadsmiljön och vill öka intresset för skulptur bland invånarna, kanske genom att smyga in den på strategiska och viktiga platser med tydlig identitet. Av en tillfällighet och genom tidigare gemensamma projekt har Hasse Persson kunnat fortsätta det goda samarbetet med amerikanske konstnären Jim Dine som redan hade vissa band till Borås Konstmuseum.
Nu i vår invigdes den stora           Pinocchioskulpturen som kommit till tack vare ekonomiskt stöd från olika lokala stiftelser och ett gemensamt intresse från stadsbyggnadskontor och politiker. Den drygt 9 meter höga bronsskulpturen har färdigställts av ett 40-tal medarbetare i USA under ett års tid till en kostnad av 8,5 miljoner kronor. Under den långa arbetstiden har kopparpriset ändå hunnit att fyrdubblas!!
Beslutet att placera skulpturen i Borås var väl förankrat i en demokratisk process men ändå blev kritiken hård och oväntad från olika håll och skapade misstämning under flera månader. Idag har oron lagt sig och alla väntar med spänning på invigningen av skulpturen den 16 maj, då Borås Internationella Skulpturfestival startar med ett 30-tal svenska, nordiska, europeiska och amerikanska konstnärer. Hasse Persson väntar sig ökat lokalt konstintresse och många långväga besökare  under sommaren.

GUN HELLERVIKSista bilden: Pinocchioskulpturen Walking to Borås lastas på i Walla Walla, nordvästkusten, USA. Foto: Murray Simpson
 

080803
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst