Angela Utbult
Målningar
Bohusgalleriet, Uddevalla
9/2-5/3

I DIALOG MED MÅLNINGARNA 
Angela Utbult utforskar livet och döden

 

Om livet och döden och annat däremellan handlar Angela Utbults målningar i ett avskalat bildspråk. Färgskalan är jordnära även om motiven tycks vara nattliga himlar och tillvaron efter livets slut.

”Fina bilder, är det något du drömt?”, har en vernissagebesökare frågat i gästboken. Tolkningen framstår inte som särskilt överraskande. Konstnären själv känner inte igen sig i drömtolkningen.
– Absolut inte. Drömmar är mera av det undermedvetna slaget.
Istället är det berättande bilder men de är avskalade sina yttre attribut för att hitta essensen av bilden.
– Det blir en form av det de föreställer.


Stilla (ovan till vänster), Ekot i den lätta dagen (nere till vänster), samt Boplats

Några element i bilderna, målade i olja och akryl, återkommer i flera verk som formar en sammanhållen bildvärld med beståndsdelar sprungna ur samma idé.
– De är ett resultat av en ständigt pågående konstnärlig process och en längre tids arbete med samma bildspråk, menar Angela Utbult som ser skapandet som en dialog med målningarna.
– Det gäller att bilden är levande och svarar under tiden man jobbar med den, den kan ha ett eget liv.


Det händer att vi ses

Att placera element från en målning i nya sammanhang i ett annat verk är något som ger en ytterligare dimension och mening till betraktelsen.
Förutom utforskandet av livet och döden tar målningarna upp tankar kring människans tillvaro. Mod handlar om barnets väg ut i det stora livet, och Fisken är vattnet om att allting hänger ihop.
Angela Utbult vill inte beskriva sitt engagemang för miljön och naturen med så starka ord som oro. Dock finns ett budskap.
– Miljön är större än människan, säger hon och söker efter orden under några ögonblicks tystnad.
– Att miljön kräver respekt och ska förvaltas med visdom, just förvaltas och inte förbrukas.

KENNETH ERIKSSON

 


Ett stycke land080209
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst