Sven Nilsson
Installation
Stenasalen
Göteborgs Konstmuseum
1/9-10/10


SCHACKSPEL MED LJUS I DÖDENS VÄNTRUM
 
Sven Nilsson arbetar med transformation
 
 
– Jag har valt att koncentrera ett transcendentalt skeende till schackspelets åskådliga bräde; bondens väg är en skildring av utvecklingen från ung pojke till ung man och i spelets andra ände mannens slutliga mål, kvinnan.

Sven Nilssons verk i Stenasalen på Konstmuseet är mycket mer än en installation. I ett litet, av röda draperier, koncentrerat rum alstras en mångfald intryck. Ett bord med ett schackspel står i mitten; vana spelare känner igen det läge som spelbrädet visar upp. I denne konstnärs fall är detta avsevärt mer betydelsebärande än vanligt. Bonden som lyckats ta sig genom spelets, kanske livets, komplexitet, får till slut axla drottningens mantel och därmed också hennes styrka.– Den vita bonden tar alltid första steget i schack; och jag är dessutom blond, så det passar bra att det just är en vit pjäs som förändras.
På spelets belysta scen undergår schackpjäsen med hjälp av ett åskådligt grepp både en genustransformation och en psykologisk förvandling, från ung man till ljushårig kvinna, helt genomfört ända ut i konstnärens val av klädkod. Inför fotograferingen penslar Sven Nilsson dessutom på litet extra läppstift.Verket är en långsam och rytmisk loop av ljus. Först brädets, av en kontorslampa, belysta schackpjäser, sedan dess centralfigurer, vars skuggor återkommande fylls ut av bilder på konstnären själv i olika stadier. Hur bilderna kan uppstå i brädets yta är ett mysterium.


Så hörs ett mullrande ljud; starkt bländande ljus sipprar in i rummets dunkel ur draperiets vertikala glipor. När blicken hastigt flyttas över ljusstrimmorna uppenbarar sig på näthinnan en fotografisk bild av liemannen. Bilden bara skimrar till i ögonvrån under blott bråkdelen av en sekund, ogripbar för medvetandet.– Dödens närvaro tänker jag mig som en mystisk och nödvändig komponent både i livets och i verkets omvälvande transformation. Ingmar Bergmans schackspel med Döden har inte funnits i mina tankar under arbetet, men schackspelets symbolik är så pass vanligt förekommande att valet inte är så underligt.
Sven Nilsson gick ut konsthögskolan Valand 2001 och bor sedan dess i Göteborg och Berlin.

ANDERS THURESSON

 
 
 

090906
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst