GALLERIROND våren 2006 Zenit, kulturtidningen i västATT VANDRA IN I BILDEN
 
Christina Wassberg söker svaren i taoismens bok
 
 

Den svarta tummade utgåvan av den 4000-åriga kinesiska orakelboken I Ching, a Book of Changes, är vägvisare för Christina Wassberg, både i livet och i måleriet.

– Den bygger på en taoistisk idé. Du kan aldrig stiga in samma flod två gånger eftersom det är ett flöde, säger hon.

 

Christina Wassberg har levt med att rådfråga den filosofiska källan inför val och vägskäl i livet sedan hon var femton år och det blev naturligt att börja tillämpa den på måleriet. Med hjälp av talmystik kan hon få svar på frågor.

 
 

– Jag tar tre mynt och kastar sex gånger. För varje gång får jag en linje som kan vara hel eller bruten. Sex linjer bildar ett hexagram. I boken finns 64 med text till, berättar hon.

– Texterna är förankrade i det gamla antika Kina, konfucianismen och taoismen. Det hierarkiska Kina, socialt och politiskt.

Boken har poetisk text. Hennes volym, som vilar i fönstersmygen, är översatt till engelska.

– Jag har för länge sen undersökt bärigheten i boken. Det borde vara samma sak om jag målade spontant. Med hjälp av hexagramen kan jag få en text till målningen som borde stämma överens.

Hon gjorde en performance under 14 dagar och målade spontant inför publik.Varje dag slog hon i boken efter hexagram och läste högt för publiken.

– De fick avgöra. Och det var otroligt hur mycket som stämde.

– Nu gör jag det här för mig själv. När jag har målat färdigt känner jag plötsligt ett tecken. När jag står och målar och undrar: Varför gör jag det här? Då kan boken ge ett svar, säger hon och berättar hur hon fick förklaringen till eldar i ett motiv där vinden skingrar molnen.Något som i sin tur gav titeln.

 
 

Texten berättar om en världsordning och hon lägger lager på lager för att uttrycka ett helt samhälle.

– Jag har gjort en kyrka som symbol för en världsordning. Det finns samma koordinater inom en familj som i ett samhälle. Texten blir nyckeln till målningen och pekar på den skapande processen.
Det finns en text till varje målning.

– Jag fick boken av en vän när jag var 15 år och har använt den hela mitt liv. Den har lett mig in i ett filosofiskt förhållningssätt till mitt måleri som har mycket av det kinesiska måleriets uppbyggnad och mystik i sig.

 
 
Christina Wassberg, som har ateljé på Konstepidemin, tillämpar det kinesiska sättet att förhålla sig till uppbyggnaden av bilden utan horisonter. Hon lägger tecken på ytan som ska hjälpa betraktaren att vandra in i målningen.

– Det jag målar över tränger igenom och blir transcendentalt. Jag börjar med att skita ner ordentligt.

Flera konstnärer har haft samma bok som vägledning, bland andra John Cage och Hermann Hesse.

Nyligen fick hon ett stipendium av Västra Götalands kulturnämnd för att arbeta i en ateljé i det internationella konstcentret Nordica i Kunming i sydöstra Kina, på gränsen till Tibet, i tre månader.

Resan går i slutet av mars.
- Det ska bli jättespännande. Det har jag drömt om i hela mitt liv. Boken jag burit med mig i så många år har tagit mig till Kina, avslutar hon.
 
 
JAN BERGMAN
 
christina wassberg