GALLERIROND hösten 2005
 
Charlotte Walentin
 


Med teckning arbetar Charlotte Walentin.
– Här inne är det en sorts utökad form av teckning, teckning i rummet. Jag har lämnat pappret, säger hon.
Från golv till tak reser sig en svart klotterpelare, ihopsatt av papper, färgklumpar, tejp, pappersremsor, ljudband och spiraler från teckningsblock.
– Det blir ett tredimensionellt klotter. Man kan se rummet som ett pappersark. Jag har förhöjt jobbet med teckningen så pelaren blir en klotterlinje.
Mot golvet vilar objektet med en klump i en svart plastpåse, kanske en rotklump.
– Det är en organisk uppbyggnad.
Hon är intresserad av att närma sig teckning från olika håll och i förhållande till tid och rörelse.
– Jag har satt mig framför TV:n med ett block lika stort som apparaten och ritat det jag hinner uppfatta, säger hon om sina teckningar i det inre rummet. Det är ett abstrakt kaos av streck men ibland skönjer man former och till och med ansikten.
– Ofta blir det bara ett nerslag.
Hon har tecknat av också tecknad film, bland annat Krabban med guldklorna.
– Det ser ut som hallucinationer eller drömmar.
1960-talsfilmen Get Carter med Michail Caine däremot här inriktad på arkitektur och ger mer kantiga teckningar. Kubrick är lugnare.I hörnen på var sin sida om en liten mellanvägg har hon byggt upp två identiska tudelade höjdobjekt från golv till tak av kontorsmaterial för pappershantering; dokumenthållare, filofaxer med mera.
Objetens delar viker ut sig likt en spegling på väggen. Stirrar man intensivt ser de ut att komma ut i rummet. Allt i svart som är tuschets färg.
– Det är det som ramar in, själva massan. Det är en dubblering som dubbleras. Det får ett annat ansikte om man står rakt framför, kommenterar hon dubbelsidigheten.
Hon är intresserad av så kallade Artists Books, böcker som är konstverk i sig.
– Det vikta och det dubbla. Det är en vardaglig form som upphöjs till konst.
Charlotte Walentin är född i Uppsala men har bott i Malmö i tio år för att gå Konsthögskolan. Hon gick ut för fem år sedan och har sin egen ateljé. Det är hennes första utställning i Göteborg.


JAN BERGMAN