John Werich

Fotoutställning med klassiska trädgårdar

John Werich – Åh, Italien!

8 maj - 24 augusti 2014 Abecita Konstmuseum
John Werich, Giardino di Ninfa

Det italienska landskapet är så sinnligt, inbjudande och rogivande med mänskliga mått, att den som en gång besökt landet alltid vill återvända till skönheten och harmonin i de gamla klassiska provinserna. Naturen frodas på olika sätt och tillåts att blomma ut i egen takt. Allt växer på sina egna villkor, och om man vill forma sin omgivning och skapa speciella storslagna uterum, så kräver det ödmjukhet inför naturen. Det finns en besynnerlig och enkel samhörighet mellan rum, natur och arkitektur.

 

Abecita Konstmuseum i Borås visar löpande fotoutställningar av hög klass ofta med unga begåvade fotografer, som ännu inte hunnit bli uppmärksammade i Sverige. För att tillmötesgå ett ökande intresse för fotokonsten anordnas också speciella fotokurser och fotokvällar med föredrag och diskussion, då besökarna kan träffa aktuella fotografer.


John Werich, Villa I Tatti

Under hela sommaren pågår utställningen John Werich - Åh, Italien! med bilder av mytomspunna trädgårdar i Toscana, utanför Rom och på Capri, där fotografen har skapat en nästan sakral stämning i utställningsrummet med hjälp av bildernas tystnad och hemlighetsfulla uttryck från en natur, som under mer än två tusen år har formats av människohand. När man rör sig bland bilderna upphör tiden att existera, och världens larm stängs ute.

I utställningen visas bilder från fem olika trädgårdar: Villa I Tatti och Villa Gamberia, Florens, La Foce, Toscana, Giardino di Ninfa, söder om Rom och Villa San Michele, Capri.

När John Werich hade kvällsvisning och föredrag på Abecita Konstmuseum i början av utställningstiden kom 150 personer och han är förvånad över det stora intresse som hans trädgårdsbilder från en annan kultur väcker.

– Den romantiska trädgården väcker kanske många slumrande känslor hos betraktaren.  Jag gör helst stora bilder, ibland över en hel vägg, så att betraktaren kan känna sig omsluten av naturen, gå in i den och uppleva den speciella stämningen. Här i Sverige har intresset för trädgårdar och odling ökat markant, men vi har ju ett annat utgångsläge på grund av klimatet och attityderna blir därför försiktigare. Jordägarstrukturen är också annorlunda och yngre. Det är lätt för oss i Norden att älska Italien och den mänskliga atmosfären får alla att trivas och vilja återvända. Ofta får man höra att landet ständigt befinner sig i kaos på olika plan, men ändå löser man sina problem efter hand på ett kreativt sätt och man hjälper varandra. Det finns också en grundmurad respekt för konst och hantverk, verksamheter som alltid har haft en viktig funktion i samhället och som ger avtryck i hela ekonomin. Italien är ett väl fungerande land, men ändå hävdar man ofta motsatsen.


John Werich, Villa Gamberia

John Werich är uppvuxen i Mullsjö, men har studerat konsthistoria i Frankrike och Italien. Sedan 2006 bor han i Florens, där han arbetar som fotograf och skribent för tidskrifter med inredningar, mode och trädgårdar som tema.

 Intresset för natur och trädgårdar finns alltid i bakgrunden men har vuxit sig allt större på föräldrarnas gård utanför Florens, där samspelet mellan miljö och människa har varit både naturligt och nödvändigt sedan många generationer tillbaka. Italien har också en lång trädgårdstradition och de flesta som kan odlar gärna på sin egen mark både av ren lust och av respekt och kärlek till den bördiga jorden.

Alltsedan antiken har det bara varit de besuttna med stora ägor, som kunnat skapa trädgårdar av gigantiska mått. I de gamla stadsstaterna som Florens, Rom och Neapel under renässansen fanns en mycket förmögen överklass, som under sommarmånaderna flydde från hettan i stadskärnorna till sina lantegendomar med svala, skuggiga lundar och mycket rinnande vatten i sinnrikt anlagda fontäner. De stora fantastiska trädgårdarna har i olika perioder befunnit sig i förfall, men än idag ägs de av privata familjer med lång historia på platsen och några har med hänsyn till sitt speciella kulturarv gjort stora satsningar på underhåll och renovering av trädgårdarna. I början av 1900-talet kom många engelsmän och även amerikaner till Italien på flykt undan ett stelbent borgerligt liv för att njuta av kulturen, landskapet och den enkla friare livsstilen. Det ledde till ett ökande intresse för italiensk trädgårdskultur och hårt arbete med återskapande av kända platser.


John Werich, La Foce

En av förra århundradets största konsthistoriker Bernard Berenson köpte Villa I Tatti i Florens 1905 och började med hjälp av en ung arkitektduo, pröva nya idéer och tolkningar av den klassiska italienska trädgården. Strax öster om I Tatti med anor från 1600-talet ligger Villa Gamberia som på 1900-talet bytte skepnad och vars trädgård renoverades av en ny ägare, en serbisk prinsessa. Den engelska författarinnan Iris Origo och hennes man köpte det förfallna godset La Foce på 1920-talet och såg det som en livsuppgift att återställa marken och byggnaderna. Söder om Rom ligger den berömda romantiska trädgården Giardino di Ninfa och är egentligen ruinerna av en gammal romersk stad, som förstördes under medeltiden. Den ägs sedan dess av familjen Caetani, som i början av 1900-talet bestämde sig för att skapa en engelsk landskapspark i det förvildade landskapet. Ruinerna täcks idag av stor blomsterprakt och murgröna. Villa San Michele på Capri skapades av den kände svenske läkaren Axel Munthe vars stora patientkrets omfattade damer ur europeisk aristokrati och även vår svenska drottning Victoria. Hans stora inkomster användes till att bota Neapels fattiga gratis och för att köpa mark uppe i byn Anacapri på Capri, där han hade bott sedan slutet på 1880-talet. Munthe skapade (delvis med egna händer) en villa och en trädgård med en makalös utsikt över bukten och fyllde sitt hem med klassiska antika föremål.


John Werich, foto: Anne Nyblaeus

Trots sina unga år är John Werich också konstnärlig ledare för Mullsjö internationella fotofestival i början på juni, där under de senaste åren fotografer av världsklass träffats, arbetat, gjort utställningar och utvecklats tillsammans med en stor och hängiven publik. I år blir festivalen lite mindre på grund av indraget stöd, men kända personer som Mattias Klum, Roger Turesson och Peter Gerdehag deltar.

 

GUN HELLERVIK


John Werich, Villa San Michele


Utställningsvy, foto: Gun Hellervik