Andrea Wollensak

Between Solid and Liquid – Constructed Landscapes

10 maj – 1 juni 2014, Galleri Konstepidemin

Ett stilla fruset nät av smältvatten från glaciären Katla möter oss i det stora rummet på Galleri Konstepidemin. Tillsammans med svarta formgjutna iskristaller av vulkanaska ger det en liten glimt av Island och landskapet som ständigt transformeras och ombildas.

Between Solid and Liquid – Constructed Landscapes kallar Andrea Wollensak sin utställning med utgångspunkt från det isländska landskapet. Wollensak har besökt Island vid ett flertal tillfällen för att undersöka de speciella förhållanden som råder där. Magma tränger upp ur vulkanerna och smälter glaciärer. Det bildas floder som rinner ned utefter sluttningarna och så småningom ut i havet. Det bubblar i de varma källorna. Ingenting är riktigt fast och solitt, tryggt eller förutsägbart. Skulpturen Surrounding Katla är smältvatten förvandlat till en transparent skulptur på golvet – de dolda glaciärfloderna, som rinner ner från Katlas glaciär får här en tredimensionell gestaltning.Andrea Wollensak bor och arbetar i Connecticut USA. Hon är professor vid Connecticut Collage of Art och arbetar företrädesvis med platsspecifika verk och projekt. Hon var IASPIS-stipendiat på Konstepidemin i Göteborg 2007 och deltog då också som satellitutställare till Göteborgs Internationella Konstbiennal samma år. Nu har hon återvänt för att presentera sitt senaste projekt.Ett av dagens hetaste samhällsämnen handlar om den globala uppvärmningen. Vi hör rapporter från vetenskapsmän, ofta motsägelsefulla. Den ena säger si och den andra så. Alternativt får vi ta del av en oöverskådlig mängd osorterade fakta, som de flesta av oss saknar verktyg att analysera eller förstå innebörden av. I videoverket Drifting tar Wollensak data från International Ice Patrol (IIP) Iceberg Sightings Database 2011 och överför till en interaktiv projektion. Alltsedan 1912, då världens största passagerarfartyg ”Titanic” kolliderade med ett isberg på drift ovanligt långt söderut, har det rapporterats om isbergens position för sjöfarten. Denna mängd av data har Wollensak förvandlat till en grafisk interaktiv projektion. Med vår blotta hand kan vi smälta isbergen, de grå hexagonala formerna i projektionen. Nya kommer till, men försvinner de också och som i en vacker dans kan vi leka herrar över isbergen och bestämma om de skall vara kvar eller smälta bort.Andrea Wollensak har skapat en field guide – en fältguide för att hjälpa besökaren att orientera sig i utställningen. Där beskriver hon tankarna bakom projektet: The landscape of Iceland is a study in continuous transition - moving sands, shifting glaciers, and meandering rivers create a dynamic environment, analogous to the phase transition between ice and liquid itself. Between Solid and Liquid: Constructed Landscapes is a body of work inspired by these ephemeral states of place and matter, realized across multiple forms of media.

En beskrivning av transformering och förändring som ett grundläggande tillstånd för jorden.En utgångspunkt i vetenskapen är ofta förekommande i konstens värld, men väl genomförda gestaltningar är mer ovanliga. Den dansk-isländske Olafur Eliasson är en av de konstnärer som förmår omvandla vetenskapliga fakta till en upplevelse och kanske också till en insikt för oss alla. Hans installation The Weather Project på Tate Modern 2003 med en egen sol i den stora hallen lockade en stor skara besökare. Andrea Wollensak gör det på samma sätt möjligt att förstå fakta om jorden och dess tillstånd och kanhända kan det också leda till en större förståelse. Kanske är det något med det extrema isländska landskapet, som så tydliggör på vilken ostadig jordskorpa vi byggt vår civilisation.

 

Text och foto: BERIT JONSVIK