Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970-2000

Trettio år svensk fotohistoria

8 februari – 11 maj 2014, Göteborgs konstmuseum och Hasselblad Center
Ur boken Landet utom sig, Lars Tunbjörk

Utställningen Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970-2000 presenterar fotografier och böcker av fotografer verksamma i Sverige under ovan nämnda 30-årsperiod. Det är en händelserik period, inte minst inom fotografins område. Här ryms politiskt präglad dokumentärfotografi och konceptuella färgfotografier i storformat, för att ge några exempel.

Naturligtvis syns här namn som Christer Strömholm, Anders Petersen, Dawid, Gunnar Smoliansky, Tuija Lindström, Maria Miesenberger, Lars Tunbjörk, Annika von Hausswolff, med mera, med mera. Utställningens urval är tänkt att spegla avgörande tendenser och förändringar inom fotografin. För den fotohistoriskt intresserade finns därför inga överraskningar men det spelar inte heller någon roll. Allt tål att tittas på igen. Många gånger.


Utan titel (med bubbla), 1997, Annika von Hausswolff

Fotografierna representerar både högklassiskt fotokonst samtidigt som det är en ovärderlig historisk dokumentation av ett samhälle i förändring.

Utställningen är kronologiskt uppbyggd och inför en så stor mängd fotografier, det är verk från mer än 50 fotografer, är det lätt att man bara betar av bild efter bild. Speciellt som det ofta dyker upp bilder som man känner igen. Ett tips är därför att börja om från början när man väl fått grepp om helheten. Gå från bild till bild och ta sig tid att stanna, fokusera på detaljer. Länge. Det är de väl värda.


Resuscitation #1, Resuscitation #2, 1998, Martin Sjöberg

Utställningen Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970- 2000 är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Göteborgs konstmuseum och Hasselbladstiftelsen. Projektet har initierats av Niclas Östlind och ingår också som en del i hans avhandlingsprojekt vid Akademin Valand här i Göteborg. Parallellt med utställningen på Göteborgs konstmuseum och Hasselblad Center visas ytterligare en del på Artipelag i Stockholm som behandlar den samtida svenska fotografin och har titeln Det synliga.

 

ROGER JOHANSSON


Pressoperatör, SKF, Göteborg, 1971, Jean Hermansson


Paris, 1975 Ur serien: Le troisième angle, Eva Klason


The Sucker, 1989, Ingrid Orfali


#1027, 1983 ur serien Arbetsnamn Skulptur, Dawid