Helena Blomqvist och David Myrvold

Konst i Tvåstad

Trollhättans konsthall 10/11-21/12 2012 Vänersborgs konsthall 10/11 – 15/12 2012
Helena Blomqvist

Helena Blomqvist

Stories from another world

Trollhättans konsthall

10/11-21/12 2012


The Elephant Girl av Helena Blomqvist

Saga, sorg och utsatthet
i Blomqvists bildvärld

Innovatum-området i Trollhättan utvecklas allt mer från att ha varit ett industriområde till att bli ett kulturellt kraftcenter.  Dit flyttade kommunens konsthall i våras, inte helt utan protester, men fick fyra gånger så stora lokaler och därmed helt nya möjligheter.  Helena Blomqvist, som nu fått avlösa Roj Friberg, var först tänkt att inviga denna nya konsthall men det stötte på förhinder och nu får hon i stället avsluta året med sin hittills största utställning.  Och det gör hon med besked. Det är en lika fantastisk som omfattande utställning, där man kan följa hennes utveckling som fotograf från hennes första bildsvit, ”First Women on the Moon”, som är en serie fotografier från tiden hon gick på fotohögskolan i Göteborg runt år 2000.  Det är både allvarliga och humoristiska bilder med kvinnor i traditionellt manliga roller och funktioner och som aviserar en konstnär med stort samhällsengagemang och ett konsekvent genusperspektiv. 


Warm June ur serien The Elephant Girl av Helena Blomqvist.

I hennes andra serie, The Dark Planet, är domedagen nära.  Det är surrealistiska, apokalyptiska collageliknande bilder, som rymmer en stor sorg, som griper tag och som anspelar på människans och vår planets utsatthet, där djuren ofta har en central och tröstande roll. I nästa serie, ”The Last Golden Frog” utgår hon på ett rörande sätt helt från djurens perspektiv, vidgar även begreppet utrotningshotad.


The End of December ur sviten The Dark Planet av Helena Blomqvist.

I hennes senaste serie, The Elephant Girl, är bilderna insvepta i en drömspelsliknande stämning med flickor i skira balettutstyrslar som framställs likt dansande vålnader. Här faller begrepp som saga, myt, illusion och dröm samman, likt förnimmelser av händelser som hänt för länge sedan. Därom talar också det hus som förekommer i flera bilder, både som exteriör och interiör. Ett hus som Helena Blomqvist lär ha hämtat från 70-talsfilmen Grey Garden och återanvänt i sitt konstnärskap.  Det här är en oerhört fascinerande och skickligt konstnärskap som kräver sin tid. Varje bild är värd ett särskilt studium, både för vad den berättar och för tekniken.
BRITT NORDBERG


Att David Myrvold valt att placera några större målningar placerats på stafflier är en blinkning till den romantiserade bilden av konstnären.

David Myrvold
"Atys"
Vänersborgs konsthall
10/11 – 15/12 2012


Silvergran

Med färgen i centrum
Att Vänersborgs betydligt mindre men också betydligt mer centralt liggande konsthall kan svälja så många bilder som de David Myrvold visar är anslående och värt besöket bara det. För här är det färgen som har huvudrollen.  I dessa tider då det figurativa måleriet åter vunnit terräng är det uppiggande att se ett konstnärskap som så helt och fullt utgår från färgen, som David Myrvold hanterar med stor säkerhet och djärvhet. Djärvt är det också att av merparten av dessa målningar fylla en av hallens väggar att framstå likt en installation.  Några av de större verken är placerade på stafflier ute i rummet som en blinkning till den dåtida landskapsmålaren och den romantiserande synen på konstnären.  För det handlar om ett sorts landskapsmåleri, men där alla bilder har namn efter olika trädarter, runt femtiotalet, men utan att det utan vidare går att avläsa i uttrycket, eftersom formerna är hårt stiliserade och förenklade.
Bakgrunden är David Myrvolds fascination, som han säger, till olika typer av landskapsskildringar, där 1600-talsoperan ”Atys” av Lully fungerat som en inspirationskälla. Den utspelar sig bl a på gudinnan Cybelés heliga berg och i slutscenen tar Atys sitt liv till följd av gudarnas elaka lek med mänskligheten. Atys prisas för sin trofasthet och belönas genom att återfödas som ”ett träd som aldrig tappar sin färg trots strängaste kyla och när det brinner får de klaraste lågor”.  Ja, nog brinner det av färg i Vänersborgs konsthall just nu.


Fläder, triptyk av David Myrvold.

David Myrvold är bosatt i Lilla Edet och har ställt ut flitigt och belönats med flera stipendier framför allt under sin långa utbildningsperiod efter gymnasiet på estetisk linje i Trollhättan på 1990-talet till Hovedskous målarskola i Göteborg, Konstakademiet i Trondheim och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.  Sedan våren 2010 är en anställd som bild- och formpedagog på Kulturbyrån i Trollhättan via projektet Skapande skola.
BRITT NORDBERG
Text och bild