Eva Ström Svensson

Vill skapa förväntan
med sina stilleben

Utställningen pågår till 7 oktober 2012 - Bladhska galleriet i Skara
Eva Ström Svensson

Konsten är verkligheten sedd genom ett temperament heter det. Och hur verklighetens föremål ser ut beror sannerligen på hur man ser på sakerna. En del ser dem som symboler. Andra projicerar känslor på dem. Och vissa låter sin syn och uppfattning styras av fotografiets mekaniska och förmenta objektivitet, reducerar det levande ögat till en lins. Och varje synsätt ger sin egen, och helt olika, bild.

Om verklighetsavbildande måleri är bra gör det något alldeles ovanligt med vardagen. Genom att stanna upp och se på det alldagliga med respekt och intresse får målaren oss att se det vi tror oss välbekanta med på ett nytt sätt. Verkligheten blir större. Genom att skärskåda ytan når man djupare.Eva Ström Svensson är nu aktuell med en utställning på Bladhska galleriet i Skara. 
Den skenbara enkelheten i hennes bilder får en att försjunka i det vi annars går förbi. Vardagen får nya dimensioner på något lika märkligt som tillsynes självklart vis. Det lilla blir stort. Hennes målningar får oss att stanna upp och reflektera. 
Zenit träffade henne för ett samtal om hennes små målningar, anspråkslösa och lågmälda. Man känner hur de laddar rummet på ett speciellt sätt. Vi börjar med hennes grundtanke.
-Jag iakttar enkla föremål i rummet och vill nå en känsla av verklighet och en upplevelse av tillvaron. Jag använder oljefärg till att få fram kroppslighet i föremålen och djup i rummet. Små skiftningar i färgen, ljus och skuggor bidrar till stämningen och framhäver tingens existens i rummet. Kanske känner man närvaro, kanske höjer man känslan för vardagen.
Hon använder bara oljefärg.
-Den ger en annan värme i bilden. Och jag tycker att jag får större möjligheter att styra måleriprocessen. Och så kan jag skapa en större kroppslighet. Oljan ger en materialkänsla jag tycker om. Jag kan få fram både tyngden och skörheten hos föremålen på det sätt jag vill. 
Hon har alltid en plan från början hur målningen ska se ut. Hon ställer upp föremål på ett bord i sitt arbetsrum. Rummet har norrfönster. Hon har två bord, ett med en ljusare och ett med en mörkare skiva. Ljuset får komma in från sidan genom rummets enda fönster. Det är planlagt ordning och reda. 
-Jag måste ha en strikt ordning och hålla färgerna på plats för att få fram kroppslighet och volym exakt på det sätt jag vill. Det här sättet att jobba är det sätt som passar mig bäst. Jag varken kan eller vill släppa loss.Eva Ström Svenssons målningar är strama och liksom ordentliga men ändå mjuka och levande. Det är många nyanser i varje yta. Hur gör hon?
Hon täcker ytan med små prickar i olika färger. Ett tag alldeles i början ser hennes dukar nästan ut som abstrakta pointillistiska målningar. 
-Jag börjar som impressionist sedan blir det stramare. 
Hon vill skildra vardagens stillhet. Inga stora gester, men ändå ett stilla liv, som grundbetydelsen i Stillleben. 
-Jag vill skildra den del av verkligheten när man sitter ensam med sig själv och några av de ting man omger sig med.  Jag vill göra den närvaron i rummet påtaglig. Och då tar jag hjälp av ljuset. Och ljuset lägger ytorna i olika plan. 
Hon målar aldrig efter fotografier. Sett i det ljuset blir begreppet fotorealism litet irrelevant om hennes målningar.
-Jag kan inte måla efter foto. Foton kan helt enkelt inte visa det jag är intresserad av. Kameran ser på föremålen på ett kallare, mera objektivt sätt än jag gör. Jag vill förstås vara personlig och få in värmen i mina bilder.Eva Ström Svensson har odlat sin variant av realismen sedan hon gick ut Valands målarskola i mitten av sjuttiotalet. Varför?
-Jag fick goda grunder till det här arbetssättet och bildsynen när jag gick på målarskola i Philadelphia på sextiotalet. Där jobbade vi verkligen med stilleben och modeller. Och när man märker att ens intressen och kunskaper sammanfaller med det man vill göra är det lätt att välja.
Stil?
-Mitt måleri kan kanske kännas stillöst i den meningen att man inte ser en personlig handstil i det.  Men det är det jag vill. Det är målningens uttryck som är det viktiga. Och så får inga synliga penseldrag eller personliga måleriska gester störa.
-Jag vill skapa det enkla i det vackra. Det är viktigt för mig att det blir vackert. För mig handlar skönhet om stämning, ljus och nyanser. Men jag vill att det vackra ska skapa en förväntan. Därför väljer jag föremål som kan skapa förväntan.Men det där andra som man tycker sig se bakom föremålen i dina målningar?
-Jag målar föremålen i sin naturliga storlek. Men jag vill måla dem på ett sätt som gör att de känns större. Allt har en mystisk dimension. Och jag vill måla föremålen så att de öppnar en kontakt mot det mystiska.
Text och foto: BO BORG


Bladhska galleriet, Skara
Eva Ström Svensson
Oljemålningar
Utställningen pågår till 7 oktober 2012