Risk - Jamila Drott, Daniel ”Ekta” Götesson och Joakim Stampe

Koncept som ger mersmak

Galleri Thomassen under Göteborgs kulturkalas 14-19 aug + en vecka2012
Veckan ut kan man se resultatet av projektet Risk på Galleri Thomassen. Här två målningar med akryl och spray av ”Ekta” och en rumslig installation av Joakim Stampe.

En känsla av att vara iakttagen infinner sig när jag återvänder till Galleri Thomassen på kulturkalasets sista dag för att se resultatet av projektet Risk, som blivit till en utställning rik på liv och överraskningar att visas veckan ut.  Med tre konstnärer med olika nischer – serie/animation, performance och graffiti - skulle vad som helst kunna hända. Mycket har också hänt under kulturkalasveckan, då galleriet blev till en levande verkstad och allt blev till inför öppen ridå. Hela processen är omsorgsfullt dokumenterad av fotografen Per Englund och samlat i en mapp om fem små böcker i en upplaga om 25.

Det första som möter är en samling ansikten som Joakim Stampe försiktigt frammanat medelst bränning på baksidan av målarduk, lite som en hommage till Yves Klein.  Det är lätt att föreställa sig att det är porträtt av människor han känner eller mött, men jag får veta att bara i ett fall finns en bekant person bakom.  Viker man sedan om hörnet till vänster möter ett ansikte i praktfull ram som har en så omisskännlig likhet med Julian Assange att det blir den gängse reaktionen. Men konstnären själv tar inte chansen att sola sig i aktualitetens glans utan ser likheten som en tillfällighet och att porträttet bara är en bild han sparat från någon tidning och nu med gammal hantverksteknik överfört på en träplatta. Om sedan hans eget tillägg till porträttet med färg och pensel omedvetet påverkats av senare dagars mest publicerade porträtt kan man blott spekulera i. Bildens betydelse förstärks av att vara kopplat till ett objekt med röda knivar instuckna i en brödliknande form.


Installation av Joakim Stampe.

Hela utställningen ger intryck av en hommage till lite av varje från konceptualismens era med sina ”ready mades” och omvandlande av vardagsföremål till konstobjekt. Ett samlarmani av framför allt forna tiders träredskap, men också loppisfynd av allehanda slag, avslöjar sig i verk efter verk av Stampe. Ett slagträ har prytts med ett porträtt av Reinfeldt, ur en flaska blickar Picasso fram och på en av alla de LP-skivor som tycks vara ett stående inslag i hans installationer kan man bland alla ansikten också hitta en bild med Hitler.


“Fire paintings” av Joakim Stampe

Daniel ”Ekta” Götesson är den som främst svarar för en mer traditionell bildkonst med ett  seriebesläktat bildspråk som han gjort till sitt. Lekfullt och konsekvent målar och sprayar han i klara färger fram högst medvetna konstruktioner, där varje element har en bärande funktion och inbjuder till noggrann granskning.


Målningar med sprayfärg på papper av Daniel “Ekta” Götesson.

Ett mer spontant måleri svarar Jamila Drott för med sina dekorativa glasmålningar.  Att skapa något begripligt av en hög tegelstenar har visat sig svårare. Men det här är en utställning som väl snarare ska värderas för sin helhet än för sina enskilda delar.  Framför allt tycks den vara en hommage till kreativiteten och hantverket i opposition till dagens allt mer teknikbaserade uttryck som foto och video. Att ett konstgalleri prövar ett så okonventionellt koncept kan förhoppningsvis sporra till fler idéer, som kan vitalisera konstlivet i Göteborg.   
BRITT NORDBERG
Text och foto