Skådebanan Tillt

TILLT fufffdr personalen att blomma

Kreativa mufffdten och nya perspektiv

Kreativa möten och nya perspektiv 2012
Maria Mebius Schröder, processledare på TILLT.

Utsikten över Göteborgs hamn är magnifik från det ståtliga stenhuset på Packhusplatsen. Där tar Maria Mebius Schröder emot i lokaler som disponeras av Tillt.  Hon är dansare och koreograf och en av Tillts tre processledare. Tillt står för att tillta något, vrida och vända, se saker från nytt håll, nya perspektiv. Det drivs av Skådebanan och har ett regionalt uppdrag att utveckla möten mellan kultursektorn och arbetsplatser inom privat och offentlig sektor.

- Vår vision är att integrera konstnärlig kompetens in i samhället och att den finns med i arbetslivet som en naturlig del. Idag jobbar vi med processer, som handlar om att utveckla människan i arbetslivet. Det är inte dansföreställningarna, konstutställningarna eller konserterna i sig. Det handlar istället om den kreativa processen. Hur konstnären hanterar utmaningar med hjälp av kreativitet. Den kunskapen kallar vi konstnärlig kompetens. Det är den kunskapen vi vill integrera i arbetslivet. Vi har ett galleri av konstnärer från olika yrkesområden, som vi sedan matchar till olika uppdrag i arbetslivet. Det kan vara allt från ett industriföretag till kommunal och offentlig verksamhet, förklarar Maria Mebius Schröder.
Hur går det till rent praktiskt?
- Vi har ett uppsökande arbete samtidigt som vi ofta blir kontaktade. Det är en växelverkan. Vi lyssnar av vad en arbetsplats har för behov. Sedan går vi hem och ser vilken konstnär som skulle fungera på den arbetsplatsen. Det kan vara allt ifrån ett nedslag på en dag till en process som kan pågå upp till ett och ett halvt år. Vi skräddarsyr.
- Airis är vårt flaggskepp. Då kommer konstnären till en arbetsplats och har först två månader för research. Konstnären tittar, lyssnar, tar in och reflekterar. Och frågar sig: Vad kan jag bidra med? Man tar fram en handlingsplan med utgångspunkt från konstnärens idéer och medarbetarnas och ledningens önskningar. Vi kallar det för en öppen process, där konstnären är som en katalysator. Till skillnad från alla andra resultatinriktade utvecklingsprojekt idag, så är detta en upplevelsebaserad process. Vi jobbar med kropp och rum, med att göra och praktisera. Det är det som är skillnaden.Vad står Airis för?
- Artist in Residence in Sweden. Det är egentligen inte klockrent. Artist in Residence innebär egentligen att konstnären får en ateljé och arbetar där med sin egen verksamhet. Men det begreppet är så känt, att vi använder det även om det inte är riktigt jämförbart.
Det finns många önskemål om kreativa och positiva inslag på arbetsplatsen, men sedan kommer det ner till ekonomi i slutändan. Hur fungerar det för Tillt?
- Vi har tre ben. Vi har statligt stöd och vi har regionalt stöd och sedan betalar företagen också. Vi är till ungefär 60-65 procent självförsörjande. Konstnärerna får betalt för sin medverkan. Tillt är en aktiv part och leder processen med konstnärerna och arbetsplatsen. Företagen får inte välja konstnärer själva. Vi anser att det är Tillt som har den kompetensen.


Men det kan vara känslig mark. Det som kommer ut ur en sådan process kanske inte alltid är vad ett företag önskar?
- Nej. Det finns ju aldrig 100 procents garanti. Vi säger att vi kvalitetssäkrar med vår processledning. Vi kommer till arbetsplatsen och gör avstämningar i den pågående processen. Det kan vara svårt när två olika kulturer möts. Det gäller verkligen att hålla riktningen. Efteråt har vi utvärdering och summering. Företaget måste också ha en plan för hur dom själva går vidare efter detta.
Det är väl en ganska tuff uppgift för en konstnär att komma in på en arbetsplats, som kanske har problem?
- När vi rekryterar är vi jättenoggranna och har samtal med konstnärerna. Man måste ha SPN ? skinn på näsan. Det är viktigt, för du är ensam där som konstnär. Samtidigt är konstnären en fri fågel och behöver inte ingå i någon hierarki. Det gör att processerna blir väldigt dynamiska. Vi säger till företagen att nu får ni nya ögon, som kommer in och ser er. Det kan ge andra verktyg att arbeta med. En del av en konstnärs kunskap är att kunna vila i processen och att kunna vänta och ta ett steg i taget. En vanlig feedback vi får från företagsledningen är att medarbetare ”blommar” och nya egenskaper kommer fram. En konstnärlig process plockar fram nya sidor hos människor.
Hur är framtidplanerna för Tillt?
Vi hoppas kunna utveckla verksamheten över hela landet. Men framför allt har vi väldigt mycket på gång på Europanivå. Vi är med i policyarbete i EU:s kulturkommission. Där sitter vi med som rådgivare. Vi är en av fyra parter från hela Europa. De andra är från Spanien, Tyskland och England. Vi har en bred erfarenhet av en stor operativ verksamhet. Många andra organisationer från olika länder i Norden och Europa kommer hit på studiebesök. Vi har ett enormt gensvar från övriga Europa.

Text/foto
BERIT JONSVIK


Faktaruta
Tillt är sprunget ur Skådebanan, en verksamhet som startades 1910 av August Strindberg tillsammans med Hjalmar och Anna Branting i syfte att göra kulturen mer tillgänglig för folk på arbetsplatser. Idag finns den nationella organisationen Riksskådebanan, som är huvudorganisation för nio regionalt verksamma Skådebanor. De arbetar med folkbildning och biljettförsäljning för olika kulturevenemang. Sedan 2009 drivs Tillts verksamhet av Skådebanan Västra Götaland i bolagsform. Tillt har ett regionalt uppdrag att utveckla mötena mellan kultursektorn och arbetsplatser inom privat och offentlig sektor.
Tillt har också en innehållsrik hemsida där man kan läsa om alla projekten www.tillt.se