Stina Östberg

Livet på en oljetanker gestaltas i video

Arbetsplats som en flytande ö

Sjöfartsmuseet 13/4-14/8 2011
Flytande Ö

Stina Östberg har arbetat med ett projekt om sjömännen på oljetankern Furenäs. Det är gestaltat som en videoinstallation i tre delar som loopar kontinuerligt. Projektet innehåller även ett kollage av träsnitt och foton.

I projektet Flytande Ö beskriver hon livet ombord på Furenäs. Stina Östberg mönstrade på och följde fartygets rutt i två veckor. Det blev en resa från Gävle till Rotterdam via Gdansk och Amsterdam. Hon filmade vardagen ombord under dessa två veckor. Villkoren för de svensk-filippinska sjömännen kan vara mycket olika. Vissa jobbar i nio månader i ett sträck medan andra kan åka hem igen efter sex veckor och ta ledigt i några veckor. Lönerna är också mycket varierande.


Interiör utställningsrum Sjöfartsmuseet

Av denna resa har Stina Östberg skapat ett rum på Sjöfartsmuseet, där själva livet ombord speglas i ett rytmiskt filmkollage. Runt omkring på väggarna hänger färggranna saris. De symboliserar den gamla romantiska synen på en sjömans liv. Resan till de exotiska platserna runt hela världen. Sjömännen var de som kunde föra vidare information och berättelser om livet i andra länder till oss här hemma i Sverige.


Träsnitt och collage

Vad har du för personlig ingång till sådant här projekt?
- Jag har faktiskt tänkt på det länge. När jag blev inbjuden till konstbiennalen i Bukarest 2010 började jag läsa Herta Müller. I en av hennes böcker har hon beskrivit Rumänien som en flytande ö, helt isolerad från omvärlden. Då återkom jag till tanken att göra något om livet på ett fartyg, som ju också är som en flytande ö. Det är en mytomspunnen yrkesgrupp och arbetsplats som står i fokus.


Bilder från lekrummet på Sjöfartsmuseet

- Min koppling till ett isolerat samhälle blev sjömännens liv på ett fartyg långt ute till havs. De skall räcka till för allt som händer. Fartyget kan ju inte plötsligt gå i hamn på någon timme. Blir någon sjuk till exempel, så måste dom andra kunna ta hand om honom.


Bilder från lekrummet på Sjöfartsmuseet

- Det kan ju också lätt bli en låg stämning om det händer något eller om det blir konflikter av något slag. En bråkmakare kan ju inte vara kvar. Samvaron är känslig. Man måste måna om varandra. Alla är ju ömsesidigt beroende av varandra.
Det filmade materialet är en transport i tid och rum och bilderna gestaltar ett tillstånd, en rytm. Besättningsmännens liv består av räknande av dagar och nätter fram till nästa avmönstring.


Sjöfartsmuseet i Göteborg har genomgått en stor förändring. En ny basutställning har öppnat; Stad längs vatten. Många besökare har kommit för att ta del av det nya och intresset är stort.  I samband med denna satsning har också barnen fått ett nytt lekrum på tredje våningen. Ett spännande och lockande farligt rum med det stora sjöodjuret i centrum. Det är gjort av konstnären Eric Langert med kreativ assistans av konstnärerna Per Peterson och Per Agelii.


BERIT JONSVIK
Text/foto