Berit Skogh
"Sammanhanget"
Textila bilder, måleri, skisser m m
30/10 - 14/11
Bladhska galleriet, Skara


PERSONLIG BILDBERÄTTANDE SYMBOLIK
 
Berit Skogh i uttrycksfull retrospektiv


         Karin Kloth, konstnärens dotter, har sammanställt Berit Skoghs retrospektiva utställning.
 

När konstnären Berith Skogh (1933-2010) plötsligt avled tidigare i år var hon mitt i en utveckling av sitt konstnärskap. Man se hur hon hittade fram till allt starkare uttryck i ett mer och mer personligt bildspråk.

Berith Skogh, som var bosatt och verksam i Skara, är nu aktuell med en retrospektiv utställning på Bladhska gården i Skara. Den fina utställningen är ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om hennes konstnärliga kvaliteter, utveckling och särart.

Zenit träffade konstnärens dotter Karin Kloth, själv textilformgivare och designer, som sammanställt utställningen.

– Utställningen har fått titeln "Sammanhanget". Berit Skogh efterlämnade en hög med skisser och lappar med anteckningar. Hon samlade på ord och ordfragment.  På en lapp stod Sammanhanget. Så det fick bli titeln till den här retrospektiva utställningen.

– Vi vill att utställningen ska visa hennes utveckling som konstnär de senaste tjugofem åren.

Hon jobbade först med applikationer i starka färger.

– Hon har alltid gillat starka färger och kulörer. Även senare jobbade hon ibland med applikationer när hon fick ont i sin ”broderiarm”.

På utställningen visas en stor färgstark och uttrycksfull applikation från 1995.

– Den heter Daisy Doodie dansar sista dansen. Motivet är inspirerat av Harry Martinssons Aniara, ett verk om människans existentiella ensamhet. Man kan redan här se hur broderiet är på väg, det finns broderade avsnitt i applikationen.

– Hon började med textil när hon var småbarnsförälder, för textilen gick lätt att rulla ihop och lägga åt sidan när barnen så krävde.

Konsten i olika former följde henne hela hennes liv. Hennes konstnärskap tog fart och både utvecklades och tog fart de sista tio åren av hennes liv. Hon har arbetat med olika tekniker och uttryck.

– På andra halvan av åttiotalet började hon brodera på det sätt som vi idag ser som typiskt för henne. Det ledde fram till det som är hennes konstnärliga ”peak”, höjdpunkterna i hennes konstnärskap.    

– Bilderna är det som kommer ut efter hennes samlande på intryck och språkliga uttryck. I dessa broderier har hon arbetat sig fram till ett personligt bildberättande. Hon arbetar med symboler, där vissa, som stenen och horisontlinjen är centrala i berättelserna. Stenarna till exempel är jordens grund och står för trygghet.  På samma sätt var horisonten en symbol för trygghet och stabilitet. Den är något att hålla sig i. Och så är det ofta en ensam individ i hennes bilder. Ensamheten var ett tema i hennes bilder. Ensamhet var inte i första hand något hon skydde. Hon tyckte om den och sökte den också.

Utmärkande för hennes bilder var hur väl hon behärskade det textila materialet.

– Hon tyckte om sina material, kände en ömhet för dem.

– Hon gjorde linjeteckningar med omsorgsfullt vald tråd.

Det finns ett slags melankolisk humor i hennes bilder.

– Hon hade en varm, men ändå skärskådande, blick för människornas tillkortakommanden.  Genom att skoja med orättvisor och förtryck, öppnade hon våra ögon för dem på ett mjukt sätt. Det var hennes sätt att lämna sin ståndpunkt.

– Bilderna är på ett sätt självporträtt. Men främst fångar det ett ögonblicks känsla som bitit sig kvar.

Det är en retrospektiv utställning som sammanfattar ett konstnärskap.

– Vi har försökt att ge en välavvägd och rättvisande bild av Berit Skoghs konstnärskap än det som visats på senare år då hon levde och var mitt uppe i aktuella projekt. Därför visar vi också några äldre målningar och skisser i akvarell. Skisserna är förvånansvärt genomarbetade och gedigna och står konstnärligt på egna ben.

Som ett led i sitt arbete skrev Berit Skogh också dikter.

– Det var inte lika målmedvetet som bildkonsten. Men det ingick som en viktig del av hennes bearbetning av livet. Dikterna ger en djupdimension åt hennes bilder och livssyn. Ett exempel:

– ”Jag som älskar de nakna träden med grenar famlande

efter stjärnorna

med rötter sökande mörkrets tröst”

Till sist ett förslag till konstnärsbeskrivning av Berit Skogh för Wikipedia

– ”Egensinnig bildskapare främst i textila material. Naivist med många symboler och ett stänk av humor. Bilduttryck och material sammanflätade.”

BO BORG

 

 

 

101103
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst