Bilden av Maria -Tolv konstnärer
tolkar Jungfru Maria
Björn Abelin, Christel Copp, Monica
Englund, Åsa Holmlund, Emelie Lager,
Malin Lager, Anja Larsson, Britta Lincoln,
Raine Navin, Mattias Olsson, Anna Sjons
Nilsson, Gunilla Skyttla
Galleri Skarliden, Vara
JUNGFRU MARIA I TIDEN

Maria - människa, mamma, madonnaGalleristen Ingeborg Skaar


Nyligen hölls ett seminarium med en lärd kraftsamling utöver det vanliga. Det gick av stapeln i ett av Skaraborgsbygdens kulturella centra, Vara Konserthus.

 Genom ett samarbete mellan olika intressenter hade man lyckats skapa en studiedag kring Jungfru Maria och bilderna av henne med en rad av de kunnigaste inom olika ämnesområden. Drivande krafter bakom projektet var Stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson, Skara och textilkonservator Ingeborg Skaar.

Seminariet var länkat till en utställning på Galleri Skarliden i Vara. Den hade rubriken Bilden av Maria - tolv konstnärer tolkar jungfru Maria. Där visade en rad konstnärer som tidigare ställt ut på galleriet arbeten de gjort på temat Bilden av Maria.


Maria själv av Åsa Holmlund

Zenit träffade textilkonservator Ingeborg Skaar som vid sidan om arbetet också är en drivande kraft bakom Galleri Skarliden och seminariet om Jungfru Maria.

– Jag har Vara som bas för mina olika verksamheter. Jag jobbar mycket med kyrkliga textilier. Det handlar om tvättning, lagning och restaurering. Och mycket annat inom området.

– Jag undervisar också på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Och så var jag med som initiativtagare och medarrangör till seminariet. Bakgrunden är att vi för ett och ett halvt år sedan gjorde en kombination av utställning och symposium kring kyrklig textil. Då, hösten 2008, visade vi modern kyrklig textil på galleriet. Konceptet blev en framgång.

Skulptur av Åsa Holmlund, foto  Monica Englund

– Vi är dåliga på att tillföra moderna textilier och avtryck från vår egen tid i kyrkorna. Men presentationen av modern kyrkokonst gav mersmak.

Och nu Jungfru Maria?

– Hon känns så aktuell. Bl a är det ju en utställning på Historiska museet.

– Vi ville skapa en koppling mellan seminarium och utställning. Bland annat genom att två konstnärer talade om sin konst och sin Mariabild på symposiet.

Och så var det andra föreläsare som skulle öppna våra ögon så att vi kan ta till oss mer av både ny och gammal konst som handlar om Maria.

Blandteknik, Anna Sjons Nilsson

– Det är så sällan man går på djupet i vår tid. Det blir ofta snuttifierat. Ett symposium som vårt vill råda bot på sådant och låta de bästa experterna gå riktigt på djupet.

– I utställningen utmanade vi våra tidigare utställare genom att ge dem temat att tolka jungfru Maria på sitt sätt i vår tid. Vi visste inte vad vi skulle få. Många av verken är gjorda direkt för den här utställningen. Men visst är vi glatt överraskade över både bredden och djupet i de tolkningar av Maria som kommit fram. Vi kan visa nya verk i tekniker som broderi, foto, träskulptur, måleri och grafik.

Broderi av Britta Lincoln

– Konstnärerna har i några verk bokstavligen flyttat Maria in i vår tid. Man kan t ex i ett av bidragen se Maria  i en storstadsmiljö omgiven av änglar och försedd med en laptop. Det är inte ofta man ser en så modern Maria. Som en kontaktlina med historien har vi också lånat in en trämadonna från Sals kyrka, från 15 - 1600-talet. Som en annan tidsmarkör har vi en mässhake från femtiotalet. Det har skapat en spännande tidskontrast.

På utställningen visas verk av tolv konstnärer.

– Huvuddelen är kvinnor. Det känns som om många vågat utmana. Vi ser ju på många av sakerna i Marias liv på ett annat sätt idag. Nuförtiden kan man tänka sig en ung flicka som Maria både med papiljotter och med tatueringar. I andra verk arbetar konstnärerna mera diffust och lämnar mera till fantasin.

Textil av Malin Lager

– Om jag bara ska ta ett exempel ur utställningen tänker jag på Britta Lincoln. Hon är åttio år och har en modern attityd och ett ungt sinne.

Projektet är ett samarbetsprojekt.

– Vi måste slå ihop våra resurser och dra åt samma håll om vi ska få ett sånt här stort projekt på mattan.

Akryl av Mattias Olsson

Hur ser den närmaste framtiden ut för Galleri Skarliden?

– Vi har bokat en utställning där utställarna är tre generationer i samma konstnärssläkt. Det är mamma Gerd Göran, dottern Malin Lager och hennes dotter Emelie.

BO BORG

Textil av Anja Larsson

 

Träsnitt av Christel Kopp

 

Blandteknik av Raine Navin
 
 

 

100404
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst